Epidemiološki odjel

Voditelj odjela:
mr. Dobrica Rončević, dr.med.
Email:dobrica.roncevic@zzjzpgz.hr
Email:epidemiologija@zzjzpgz.hr

Epidemiološki odjel je ustrojbena jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se prati i proučava epidemiološka situacija bolesti koje su od javno zdravstvenog značaja za zdravlje stanovništva. Prema epidemiološkoj indikaciji provode se potrebne intervencije u populaciji i okolišu radi suzbijanja rizika od zaraznih, masovnih i teških bolesti s epidemijskim potencijalom, a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom i zdravstvenim, veterinarskim i ostalim nadležnim službama.

Epidemiologija je grana medicine i dio medicinske znanosti koja proučava pojavu bolesti i poremećaj zdravlja u ljudskoj populaciji. Bavi se utvrđivanjem uzroka, rizičnih faktora bolesti, određivanjem proširenosti i raspodjele bolesti na nekom području i u određenoj populaciji, te čimbenicima koji utječu na pojavljivanje bolesti u toj populaciji. Cilj Epidemiologije je prevencija bolesti i očuvanje zdravlja.

Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine, iz bolnica i laboratorija, planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti i oštećenja zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je procjenjivanje potrebnih preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Djelokrug rada temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/07, 118/08, 43/09), međunarodnim propisima i preporukama (International health regulations) Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), pravilnicima, ostalim podzakonskim aktima, naputcima Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ostalim aktualnim stručnim smjernicama i preporukama.

U sklopu Epidemiološkog odjela djeluje Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje na HIV, Hepatitis B i Hepatitis C gdje se osobe koje su u riziku ili misle da su u riziku od zaraze ovim krvlju i spolno prenosivim bolestima mogu savjetovati i testirati.

Odjel epidemiologije je u trajnoj 24 satnoj pripravnosti. U pripravnosti su liječnici, specijalisti epidemiologije iz Epidemiološkog odjela Rijeka i iz Ispostava Nastavnog zavoda za javno zdravstvo


Broj dežurnog epidemiologa u pripravnosti
091 125 72 10


MONITORING