Odsjek za imunizaciju, seroprofilaksu, kemoprofilaksu i distribuciju cjepiva

Voditeljica Odsjeka:
Dorotea Gastović Bebić, dr.med. spec.epidemiologije
Email:dorotea.gastovic@zzjzpgz.hr
Email:epidemiologija.cijepljenje@zzjzpgz.hr
Email:vinko.ribic@zzjzpgz.hr
Tel:051/358 786
Fax:051/358-721 ili 358-730

Svi poslovi Odsjeka provode se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07 i NN 113/08) i Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (NN 103/13)

 • planira potrebe cijepljenja za područje Primorsko - goranske županije prema potrebama cjepitelja u skladu sa Provedbenim programom obveznih cijepljenja za slijedeću kalendarsku godinu
 • tijekom prosinca šalje potrebe za cjepivom za iduću godinu centralnom distirbuteru i voditelju Programa cijepljenja (HZJZ)
 • zaprima, evidentira i pohranjuje cjepiva u rashladnoj komori
 • mjesečno ili prema potrebi distribuira cjepiva prema ovlaštenim cjepiteljima u PGŽ, strogo poštujući „hladni lanac”
 • kvartalno naručuje cjepiva
 • nadzire, analizira i evaluira provođenje Programa obveznog cijepljenja
 • izrađuje mjesečna i godišnja izvješća o provedenom cijepljenju - broju cijepljenih osoba i potrošnji cjepiva koja su propisana zakonom i pravilnikom, te izviješća šalje u HZJZ
 • prati i evidentira učinkovitost cijepljenja
 • prati i evidentira učestalost i težinu neželjenih nuspojava i postvakcinalnih komplikacija koje odmah prosljeđuje HZJZ
 • prema potrebi provodi obavješćivanje cjepitelja na terenu u slučaju sumnje u sigurnost pojedine serije cjepiva te eventualno provodi povlačenje cjepiva
 • predlaže uvođenje novih cjepiva
 • sudjeluje u izradi preporuka za cijepljenje visokorizičnih skupina
 • provodi zdravstvenu edukaciju i savjetovanja zdravstvenih radnika o mjerama prevencije infektivnih bolesti cijepljenjem, te o provođenju cijepljenja i kemoprofilakse
 • daje stručna mišljenja i naputke liječnicima, roditeljima i pacijentima, posebno kod odbijanja obveznog cijepljenja
 • koordinira cijepljenja sa svim cjepiteljima u PGŽ
 • održava stručna predavanja i skupove na temu cijepljenja
 • provodi edukaciju stanovništva o potrebi prevencije, učinkovitosti i rizicima cijepljenja
 • nabavlja i distribuira ostala cjepiva iz neobaveznog programa cijepljenja
 • provodi savjetovanja za zaštitu na putovanjima
 • sezonski planira, nabavlja i distribuira cjepivo protiv gripe
 • provodi kampanje cijepljenja
 • provodi cijepljenje prema Programu obveznog cijepljenja
 • provodi cijepljenje, seroprofilaksu i kemoprofilaksu prema epidemiološkim indikacijama i prema posebnim indikacijama, te za potrebe putovanja

MONITORING