Odsjek za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti


Tel:051/358-709
Fax:051/358-721

Odsjek za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti

  • prati epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti
  • provodi znanstveno-istraživački rad na području kroničnih nezaraznih bolesti i čimbenika rizika za njihov nastanak
  • utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže prioritete u borbi protiv kroničnih nezaraznih bolesti
  • prati i analizira čimbenike rizika za pojedine kronične nezarazne bolesti od javno zdravstvenog značaja
  • sudjeluje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite
  • unapređuje kompjutorsku obradu podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava

MONITORING