Odsjek za epidemiologiju zaraznih bolesti

Voditeljica Odsjeka:
Mr.sc. Tanja Staraj Bajčić, dr.med. spec.epidemiologije
Email:tanja.staraj-bajcic@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-798
Fax:: 051/358-721

Odsjek za epidemiologiju zaraznih bolesti:

 • zaprima Prijave zaraznih bolesti, prati kretanje pojedinih zaraznih bolesti, analizira ih
 • rano otkriva izvore zaraze, puteva njenog širenja i žarišta zaraznih bolesti uz laboratorijsku identifikaciju uzročnika zaraznih bolesti
 • planira, predlaže i provodi mjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zaraze
 • kontinuirano prati učestalost pojedinih zaraznih bolesti, eventualnu pojavu epidemija ili sumnje na iste sa svrhom hitnih intervencija u žarištima epidemioloških zbivanja
 • epidemiološki obrađuje i prati slučajeve zaraznih bolesti,
 • epidemiološki obrađuje kontakte sa zaraznim bolestima u sklopu sekundarne prevencije epidemija,
 • provodi zdravstveni odgoj u obiteljima osoba oboljelih od zaraznih bolesti,
 • provodi preekspozicionu i postekspozicionu antirabičnu zaštitu ljudi. U Antirabičnoj stanici se provodi anketiranje osoba ozlijeđenih od domaćih i divljih životinja, provodi cijepljenje i seroprofilaksa ljudi protiv bjesnoće u slučaju medicinske ili epidemiološke indikacije; mjere i indikacije za antirabičnu zaštitu provodi se u suradnji s veterinarskom službom,
 • provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama (crijevnih zaraznih bolesti, HBs Ag pozitivni, HIV i anti HCV pozitivni) i zdravstvenu edukaciju
 • vodi evidenciju i kontrolu kliconoša određenih zaraznih bolesti (tuberkuloza, hepatitis B, AIDS i sl.),
 • provodi se prevencija i suzbijanje HIV/AIDS sukladno Nacionalnom programu
 • provodi prevenciju i suzbijanje TBC sukladno Naputku za sprječavanje i suzbijanje TBC
 • provodi zdravstveni nadzor nad putnicima koji putuju u ili iz područja tzv. karantenskih i ostalih zaraznih bolesti
 • izrađuje i vodi propisane javnozdravstvene registre,
 • provodi zdravstveno prosvjećivanje u cilju primarne prevencije pojedinih zaraznih bolesti
 • provodi savjetovališni rad u Savjetovalištu za spolno i krvlju prenosive bolesti,
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva iz domena službe
 • priprema promotivni materijal i druge sadržaje za potrebe promocije zdravlja, provodi preventivne aktivnosti kod stanovništva, izvještava javnost i relevantne institucije

MONITORING