Odjel za ekonomske pravne i opće poslove

VODITELJICA ODSJEKA:

Jelena Ribić, dipl.oec
Tel.: 051/331-086; FAX.051/358-784
Mob.: 091/132 04 16; 091/120 76 11
E-mail: povjerenstvo.nabava@zzjzpgz.hr

Koordinatorica aktivnosti nabavke svih vanjskih usluga uključujući tekuće i investicijsko održavanje zgrade:
Gordana Bugarinović, mag.oec.

Koordinatorica aktivnosti nabavke umjeravanja, održavanja i servisiranja uređaja i opreme:
Suzana Sudac, dipl.iur.


Popis gospodarskih subjekata sa kojima NZZJZPGZ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u 2017. godini


Spisak sklopljenih ugovora 2018. godine


NABAVA

Plan nabave


U Odsjeku za nabavu objedinjuje se i izrađuje Plan nabave roba, radova i usluga temeljem prikupljenih i dostavljenih prijedloga. Obavljaju se poslovi nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave (sakupljaju se ponude, pišu i ispostavljaju narudžbenice), nabave male i velike vrijednosti, sukladno donesenom Planu nabave. Priprema se ponudbena i tehnička dokumentacija za nadmetanja, u suradnji sa stručnim ovlaštenim osobama, provode se postupci javne nabave, te sklapaju ugovori. Zaprima se roba, zaprimaju se i kontroliraju ulazni računi. Izrađuju se izvješća sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i pripadajućim Uredbama.


MONITORING