Registar objekata pod stručnim nadzorom NZZJZU objekte istaknute plavom pozadinom NZZJZPGŽ je uveo sustav HACCP.

Ime objekta Vlasnik Adresa Mjesto
Kaktus Goran Klaić Korzo hrvatskih branitelja 3 Novi Vinodolski
Kirica Kirica d.o.o. Tina Ujevića 22 - 3 Crikvenica
Martina Gašparović Danica Tribalj bb Tribalj
Nevera Josipa Butković Park Petak bb Crikvenica
Skipper Marijana Sokolić Trg S.Radića 6 Crikvenica
Venus Pobor Eduard Šet.I.Jeličića 5 Selce
Tomislav Tomislav Kapelčan Vinodolska 11 Crikvenica
Strossmayer Koring d.o.o. Strossmayerovo šet. 2 Crikvenica
Luka Hex - xenial d.o.o Trg S.Radića11 Crikvenica
Rudi Rudolf Manestar Gajevo šet. bb Crikvenica
Caffe bar Josip Cickaj Gajevo šet.21 Crikvenica
Galapagos Ivan Crnić Hrusta bb Crikvenica
Nikola Mladen Gržetić Braće Brozičević 6 Crikvenica
Kamenjak Mladen Barac Trg S.Radića 2 Crikvenica
Arcadia Ivona Jovanović Korzo hrvatskih branitelja 24 Novi Vinodolski
Mandrać Dušan Ristić Mel bb Novi Vinodolski
Liburnia Crobenz d.d. Smokovo 38 Jadranovo
Leut Anka Bajić Trg S.Radića 11 Crikvenica
Kim Aleksandar Car Petak 4 Crikvenica
Tina Kristina Jurić Petra Preradovića 3 Crikvenica
Beer - pub Crikvenica Franjo Dujlović M.Muževića 88 Crikvenica
Putnik Branko Starčević Tribalj 25 Tribalj
Dišpet Tanja Jovanović Strossmayerovo šet. 56 Crikvenica
Mrvica Ivica Mesić Četvrti odvojak Hrusta 1 Crikvenica
Kristijan Knežević Zora Braće Brozičević bb Crikvenica
Frankopan Dean Barac Grižane bb Grižane
Moslavina Boris Tabako Br.dr.Sobol 13 Crikvenica
Potok Miočić Tomislav Br.Brozičević 6 Crikvenica
Klaudija Sučić Krešimir J.Klovića 2 Crikvenica
Lavanda Lorena Svetić Kralja Tomislava 31 Novi Vinodolski
Azur Irena Rubčić Korzo Vinodolskog Zakona 9 Novi Vinodolski
DAF Špageterija d.o.o. Strossmayerovo šet.48 Crikvenica
Rubin Vladimir Stipanić Zvonimirova 80 Crikvenica
Fran Ivica Dragoje Frankopanski trg 13 Novi Vinodolski
Mika Nikola Šnjarić Kralja Tomislava 107 Crikvenica
Grotte Borivoj Sokolić Lokvica 1 Novi Vinodolski
Tiffany Ozren Gulin E.Antića bb Selce
Barni S.P.O.M.A.T. d.o.o. Trg palih boraca 20 Selce
Griškinja T.O.C. d.o.o. Kostelj 88 Grižane
Studec Studec Sv. Vida 6 Bribir
Ognjišće Ljubo Raguž i Klement Eduard Kralja Tomislava 144 Crikvenica
Vrba Mršan Renata Bribir 7 Bribir
Captains club Grozdana Žanić Obala Kneza Branimira 3 Novi Vinodolski
Knapp AZORI d.o.o. Kloštar 58 Jadranovo
Bufetić Barbara Stipeč Bribir bb Bribir
Špica Tomislav Turina Frankopanska 4 Crikvenica
Školjka Oliver Gulin Trg S.Radića 7 Crikvenica
Val Nikola Deranja Kralja Tomislava 6 Novi Vinodolski
Dvorska Diana Tomašić Glagoljaška 1 Crikvenica
Marina Marija Peričić Obala Kneza Branimira bb Novi Vinodolski
Rudi Rudolf Manestar Gajevo šet. bb Crikvenica
Frankopan Josip Tomičić Trg Vinodolskog zakona 3 Novi Vinodolski
Mate Matija Tomljanović Korzo hrvatskih branitelja 36b Novi Vinodolski
Stella Marris Anica Cvitković S.Radića 10 Klenovica
Da Nino Nazif Musić i Dujmović Nikola Obala 9 Jadranovo
Filipo Mijo Jeleč Gaj 7 Klenovica
Colibri Goran Begić Stari grad 119 Novi Vinodolski
Eden Božo Božić Strossmayerovo šet. Bb Crikvenica
Kiwi SPES d.o.o. Vinodolska 17 Crikvenica
Pickwick Denis Car Šet. V.Nazora bb Crikvenica
Maestral DDK d.o.o. Korzo hrv. Branitelja 45 Novi Vinodolski
Lucija Veljačić Andrija Kičeri 37a Bribir
Balustrada Dragutin Ivančić Strossmayerovo šet.21 Crikvenica
Katarina Božo Božić Trg palih boraca 3 Selce
Kataka KVINTA PLAN d.o.o. Strossmayerovo šet.bb Crikvenica
Palma Bekim Asani Korzo vinodolskog Zakona 8 Novi Vinodolski
Biser Želimir Pavlić Obala 33 Jadranovo
Sidro Antak Zorka Braće Domijan 7 Dramalj
Mirakul Rubčić Irena Obala Petra Krešimira 23 Novi Vinodolski
Zdravljak Hodža Sadrija Braće Brozičević bb Crikvenica
Sun Set Tomislav Kapelčan E.Antića bb Selce
Happy Goran Car Stube Ivana Polića 2 Crikvenica
Morski žal Nazif Musić i Dujmović Nikola Obala 9 Jadranovo
Toby Nada Deranja Korzo hrv. branitelja 29 Novi Vinodolski
Galeb Novi fortis d.o.o. Šet. Kneza Domagoja bb Novi Vinodolski
San Marino VPG d.o.o. Šet.Kneza Domagoja bb Novi Vinodolski
Povile Musliu Ferid M.Butkovića bb Povile
Lanterna M.B.M. SKRAD d.o.o Gajevo šet. 50 Dramalj
Antika Milka Kozarić L.Maričića 1 Novi Vinodolski
Fantasy DIVA Šet.V.Nazora Crikvenica
Kljen Damir Butina Ščedine 5 Klenovica
Riva GROSS Kačjak 11a Dramalj
Nautik Darko Perhat Gajevo šet. Bb Crikvenica
Burin Ratko Katunar Dr. I. Kostrenčića 10a Crikvenica
THALASSOTHERAPIA ŽUPANIJA PGŽ Gajevo šetalište 21 Crikvenica
HOTEL MARINA Emila Antića 78 SELCE
HOTEL Selce Šetalište Ivana Jeličića 14 SELCE
Box Dubravko Car Kačjak 22 Dramalj
Snoopy Marija Kralj Korzo hrv.branitelja 6 Novi Vinodolski
Slavuj Željko Bucić Kralj Tomislava 4 Novi Vinodolski
Tenis VPG d.o.o. Šet.Kneza Domagoja bb Novi Vinodolski
Lukas Tomislav Poljičanin i Ivan Murashko Obala Kralja Petra Krešimira iv. 16 Novi Vinodolski
Miletić Ivan Miletić Kralja Tomislava bb Novi Vinodolski
Feral Vikica Grbčić Obala 37 b Jadranovo
Korner Kristijan Jelovac Gajevo šet.bb Crikvenica
Selina Martina Juričić Omladinska 31 Jadranovo
Kloštar Zdenko Selihar I.Ricića 8 Jadranovo
Lučica Mladen Gržetić Šet.V.Nazora bb Crikvenica
Millenium Damir Petričević E.Antića bb Selce
Grill Crikvenica Vili Lipovac Trg S.Raduća 4 Crikvenica
Stara Pošta Ivančić Robert Braće Radić 26 N.Vinodolski
Gala Rajko Žitnić Strossmayerovo šet.28 Crikvenica
Porto Rikard Mihelac Šet.Braće Domijan bb Dramalj
Vesna Željko Kos A.Antića 61 Selce
Beach party 2 Dragana Kružić Frankopanska 22 Crikvenica
Riva Božidar Zagorec Trg S.Radića 2 Crikvenica
Derossi d.o.o. Derossi d.o.o Strossmayerovo šet.18 Crikvenica
Grill tržnica Šaip Idrizi Br.Brozičević bb Crikvenica
Seven angels Robert Palić Strossmayerovo šet.20 Crikvenica
Sveta Margareta Merdan Vehapi Zidinice bb Klenovica
Lolipop M.Đaferi Trg palih boraca 1 Selce
Rozi Nazuf Haljiti Bazeni 25 Selce
Slatkač Ljuljet i Fadil Ismaili Korzo hrvatskih branitelja 32 Novi Vinodolski
Ice shop Samir Kučlar Strossmayerovo šet.bb Crikvenica
Mediteran Mistral d.o.o. Gajevo šet. 18 Crikvenica
Vila Ružica Vila Ružica d.o.o. Trg Bana Jelačića 1 Crikvenica
Vila Pintar Pintar - prom M.Butkovića 23 Povile
Vali Adrijaprostor d.o.o. Gajevo šetalište 35 Dramalj
Ema Boris Pokopac Primorska 50 Novi Vinodolski
Dramalj CRV d.o.o. Braće Domijan 6 Dramalj
Crikvenica Man - planet d.o.o. Strossmayerovo šet. 8 Crikvenica
Therapia Alpe - Adria projekt d.o.o. Braće Buchoffer 12 Crikvenica
Jadran d.d. Jadran d.d. Bana Jelačića 16 Crikvenica

MONITORING