176. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

ODLUKE

1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ za razdoblje siječanj-srpanj 2018. godine

2. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja: „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i „Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)“< povratak


MONITORING