179. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

ODLUKE

1.Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-listopad 2018. godine

2.Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, s HZZO-om< povratak


MONITORING