DOWNLOAD      .pdf 

          
SVIBANJ-LIPANJ

          


 

 

 

 

 

uvod

OD RODILIŠTA DO HOSPICIJA

Povod ovom osvrtu je obljetnica srednjemedicinskog školstva. Ono je danas jako razgranato, slijedeći razgranatost i složenost cijelog sustava zdravstvene zaštite. Jedno od usmjerenja ipak zaslužuje malo podrobniji osvrt. Razgovorno, zovemo ga sestrinstvo. Sâm naziv govori puno toga. Najprije nešto o položaju u podjeli rada u zaštiti zdravlja ili medicini uopće. Medicinske sestre, u osnovi srednje stručne spreme, nalaze se u organizacijskom središtu cijele zdravstvene djelatnosti, što samo po sebi naglašava i važnost, i odgovornost.

  

Medicinska škola u Rijeci

MODERNA ŠKOLA DUGE TRADICIJE

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju, proizašlu iz duge i bogate medicinske prakse u gradu Rijeci koja je formirala visokokvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstva u području nekoliko županija Republike Hrvatske. Škola ima regionalni karakter, a odnedavno i karakter konteksta članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

  

Seadamdeseta obljetnica postojanja Medicinske škole u Rijeci

JUBILEJ ponosnog sestrinstva

Godine 2017. obilježava se 70. obljetnica postojanja Medicinske škole u Rijeci. Tim povodom želimo ukratko podsjetiti na neke zanimljive podatke iz njezine bogate povijesti.

  

Komunikacija u sestrinstvu

UMIJEĆE STVARANJA DOBRIH ODNOSA nedjeljiv dio njege i skrbi

Komunikacija u sestrinskoj praksi nedjeljiv je i važan dio rada svake medicinske sestre. Svako radilište u sestrinstvu traži od medicinske sestre uvježbane komunikacijske vještine.

  

Medicinska sestra u sustavu zdravstva

MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI Čvrsti temelji zdravstvene njege i skrbi

Primarna zdravstvena zaštita prva je razina sudjelovanja pojedinaca, obitelji i zajednice u zdravstvenom sustavu, pa tako i njihov kontakt s medicinskim sestrama/tehničarima.

  

Zdravstveni odgoj u bolnici

ISCJELJUJUĆE RIJEČI

Postoje zdravstvena stanja i bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju bolesnika. Katkada je potreban hitan prijem zbog akutnih stanja, nekada je riječ o kroničnim bolestima zbog kojih bolesnik ne može biti na kućnoj njezi, a ponekad je hospitalizacija potrebna zbog dijagnostičkih postupaka. Neovisno o tome što je uzrok dolaska bolesnika u bolnicu, uz svaki se slučaj javljaju osjećaji straha, tjeskobe, neizvjesnosti, bespomoćnosti i opće nelagode. <

  

visoko školstvo u sestrinstvu

EDUKACIJOM DO IZVRSNOSTI

Sestrinstvo je kao profesiju utemeljila je Florence Nightingale, daleke 1860. godine. Od tada do danas sestrinstvo je kao profesija doživjelo mnoge promjene sukladno promjenama u društvu, tehnološkom napretku te napretku medicine.
Godine 1988., na Europskoj konferenciji sestrinstva u Kopenhagenu, jasno je definiran profil medicinske sestre kao autonomnog, visokoeduciranog zdravstvenog stručnjaka, sa znanjima, vještinama i sposobnostima za samostalan rad i suradnju s drugim zdravstvenim osobljem, s ciljem pružanja najbolje zdravstvene njege u svim okolnostima. No, još i danas teško je opisati koja je uloga medicinske sestre i kakva je pozicija sestrinstva u društvu.

  

MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI

OSOBNI I PROFESIONALNI RAZVOJ KROZ ŽIVOT U ZAJEDNICI

Tijekom školske godine, uz obvezne programe propisane kurikulom, učenici Medicinske škole u Rijeci uključeni su u razne projekte i humanitarne akcije čiji je cilj ne samo obrazovanje, već i odgoj za zanimanje medicinske sestre/medicinskog tehničara, za zdravstvenu njegu i ostala zanimanja za koja se učenici obrazuju u našoj školi.

  

UNIFORME

Od Florence Nightingale do danas odjeća simbolizira sestrinstvo

Zdravstveni korisnici, ali i sami zdravstveni radnici, jedva prepoznaju određeni profil zdravstvenog djelatnika, osobito medicinske sestre, jer ne postoji propisana odjeća medicinskih sestara/tehničara a ne tako davno uniforma sestara bila je jednaka u većini ustanova

  

ŠKOLOVANJE

Edukacija temeljena na dokazima

trategije poučavanja razvijaju kompetencije koje su u sestrinstvu u njezi i skrbi o bolesniku potrebne od rođenja do smrti, u bolnici i kroz 24 sata

  

PERSPEKTIVE

Profesionalci sa širokim mogućnostima

Suvremeno obrazovanje medicinskih sestara učenicima i studentima otvara široke mogućnosti i perspektive nakon školovanja, u tržišnom, ali i u akademskom smislu, gdje nesmetano mogu postići najviša akademska ostvarenja<

  

MEDICINSKI OTPAD

Bolnička higijena zauzdava infekcije

Zajedničko djelovanjem doktora medicine različitih specijalnosti, kao i sanitarnih inženjera, promijenilo bi činjenicu da u Hrvatskoj nemamo niti jedno odlagalište za opasni otpad, dok su postrojenja za obnovu, recikliranje i odlaganje malobrojna i značajno odstupaju od europskih standarda <

  

ODVAJANJE I RECIKLIRANJE

Otpad nije smeće!

Projektu „Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom – zaštitimo zdravlje i okoliš“ cilj je edukacijom građana dugoročno utjecati na promjenu navika, razvijanje samosvjesnog i kritičkog razmišljanja o brizi za okoliš u kojem živimo, a time i za zdravlje svakoga od nas.

  

MOJ SVIJET ŽIVLJENJA OD KOSTRENE DO KOSTRENE

Rana liječnička iskustva s Raba

  

O zdravlju ukratko

Jedan dan učenika Medicinske škole

  

O ZDRAVLJU UKRATKO

Pčelice s tamnoplavim prugama

  

70. OBLJETNICA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI

Jubilej ponosnog sestrinstva

Uz kirurge i liječnike u srednjem vijeku na području naše županije u karitativnim, socijalno-zdravstvenim ustanovama glavnu njegu pružale su žene, najčešće redovnice

  

VISOKO ŠKOLSTVO U SESTRINSTVU

Edukacijom do izvrsnosti

Procesi profesionalizacije vrlo su dugotrajni, a što se tiče obrazovanja medicinskih sestara, učinjen velik korak naprijed i danas se pojavljuju i prvi doktori znanosti

  

MEDICINSKI OTPAD

Bolnička higijena zauzdava infekcije

Zajedničko djelovanjem doktora medicine različitih specijalnosti, kao i sanitarnih inženjera, promijenilo bi činjenicu da u Hrvatskoj nemamo niti jedno odlagalište za opasni otpad, dok su postrojenja za obnovu, recikliranje i odlaganje malobrojna i značajno odstupaju od europskih standarda