DOWNLOAD      .pdf    523 Kb

          
srpanj-kolovoz 2002.

          

DOJENJE - ULAGANJE U MAJČINO ZDRAVLJE

Slobodni prijevod ovogodišnje UNICEF-ove poruke u sklopu Svjetskog tjedna dojenja: "Breastfeeding: Healthy MOthers and Healthy Babies" glasi: "Dojenje: zdrave majke i zdrava dojenčad".
Ovogodišnji su ciljevi Svjetskog tjedna dojenja:
vratiti dojenju poziciju integralnog dijela ženine reprodukcije i zdravlja,
stvoriti svijest o ženinu pravu na humano i neinterventno rađanje,
promicati "The Global Initiative on Mother Support (GIMS)" ("Svjetski poticaj za potporu majkama"), kao učvršćujuće sredstvo mnoštvu načina u potpori dojenja.
Da podsjetimo: "Majčino mlijeko je besprijekorna hrana dostupna ljudskim bićima", proizvodi se i dostavlja "korisniku" bez ikakvog zagađenja. Ono je prirodni izvor najveće moguće vrijednosti. Većina ljudi zna da je dojenje korisno za dijete, mnogo manje ih zna da je dojenje izvanredno za zdravlje majke.
Da bi se ustrajalo u ostvarivanju ovogodišnjih ciljeva i da bi se trajno dokazivalo spomenute konstatacije, treba se podsjetiti na nekoliko činjenica koje se odnose na našu zemlju:
Hrvatska je zemlja "bijele kuge" (rađa se manje stanovnika nego što ih umire).
U Hrvatskoj "imati djecu donosi ekonomske probleme".
U Hrvatskoj zaštita majki i djece nije u cijelosti pokrivena obvezatnim zdravstvenim osiguranjem, što će reći da nije predmet svekolike solidarnosti.
Medijski prostor posvećen "svemu umjetnom" znatno je veći od onoga posvećenog "svemu prirodnom" kad se radi o začeću, trudnoći, rađanju, dojenju i općenito podizanju djece.
Netko će reći "Još jedan crni pogled", no iskustvo uči da nepriznavanje činjenica ne pomaže rješavanju problema (guranje glave u pijesak).
Proces ljudskog otuđivanja od svega što je prirodno uzeo je toliko maha da će povratak Prirodi zahtijevati borbu. O dilemi da li je proces otuđivanja spontan (neznanje) ili djelovanje "mračnih snaga" - drugom prigodom.
Stoga treba ponoviti: "Dojenje je najbolje ulaganje u dojenče, ali i ulaganje u dijete, odnosno buduću odraslu osobu. Dojenje je odlično ulaganje i u zdravlje žene - majke danas i buduće majke sutra."

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Svjetski tjedan promidbe dojenja 1. - 7. kolovoza

Zdrave majke i zdrava djeca

  

Promidba dojenja

MOTIVIRATI MLADE MAJKE DA SE OPREDIJELE ZA DOJENJE!

Usmjerenje da se poti?e dojenje, kao najzdraviji na?in ishrane u prvoj godini ivota, zapaeno je u Hrvatskoj jo tamo od tamparova vremena dvadesetih godina prolog stolje?a. Sad je to poticanje, zahvaljuju?i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i UNICEF-u, unificirano i globalizirano. Poticanje se temelji na za populaciju zamrenim znanstvenim ?injenicama, koje zdravstvena sluba mora preto?iti u razumljive popularne pouke.

  

Leto i mladi

UIVAJTE ODGOVORNO

Stiglo je dugo o?ekivano toplo ljeto i kolski ljetni praznici. Velik broj djece i mladeih zamjenit ?e svoja dosadanja okupljalita (kole) plaama, ljetnim terasama, plesnjacima i sli?nim mjestima. U oputenoj atmosferi, s puno manje briga nego dok traje kolska godina, mladi ?e se zabavljati, sklapati nova poznanstva i prijateljstva, putovati u druga, manje ili vie poznata mjesta izvan njihovog dosadanjeg prebivalita.

  

Prevencija nasilja u koli

U KOLU BEZ STRAHA

kola je mjesto na kojem se doga?a najvie nasilnitva me?u djecom. ?esto se nasilnitvo doga?a i na putu do kole i na povratku iz nje. Napada?ko ponaanje podrazumijeva verbalni, fizi?ki i drugi oblik nasilja.

  

CAP-program U II. I IV. osnovnoj koli u Bjelovaru

SVAKO DIJETE IMA PRAVO BITI SIGURNO, JAKO I SLOBODNO

Pod motom "Svako dijete ima pravo biti sigurno, jako i slobodno" proteklih se dana u II. i IV. osnovnoj koli u Bjelovaru provodio tzv. CAP-program s ciljem spre?avanja napada na djecu.

  

EKOLOKI ODGOJ U OSNOVNOJ KOLI

  

Psihologija obitelji

KAKO (NE)ODGOJITI NASILNIKA

Iz na?ina na koji se agresivnost prenosi s generacije na generaciju mogu?e je nau?iti odre?enu lekciju. Uz naslije?ene sklonosti, takve su problemati?ne osobe imale roditelje koji su ih disciplinirali impulzivnom i neumoljivom strogo?u; kao roditelji oni su samo ponavljali taj obrazac. To je vrijedilo bez obzira na pitanje jesu li visok stupanj agresivnosti u djetinjstvu iskazivali majka i otac.

  

Maloljetni?ka delikvancija

OPASNA DRUTVENA POJAVA

Na?in na koji dijete provodi svoje slobodno vrijeme snano utje?e na vrijednost i kvalitetu njegova ponaanja. Elizabet B. Hurlock

  

Pedagogija

Motivacija pri odabiru zanimanja u obrtni?kim kolama grada Zagreba

Analiziraju?i viegodinje iskustvo rada u koli, mi, stru?ni suradnici pedagozi i psiholozi u obrtni?kim kolama grada Zagreba, uo?ili smo prilikom upisa u?enika u prvi razred izrazito slab uspjeh u?enika u osnovnoj koli, ?esto velik broj izostanaka s nastave, koji je povezan s u?enikovim vladanjem (dobro - loe). Upisuju?i u?enike s navedenim karakteristikama, pokuavamo se prilagoditi njihovim potrebama, no ?esto ne nailazimo na njihovo prihva?anje pomo?i od strane kole.

  

Stopalo (III)

DEFORMITETI STOPALA TIJEKOM RASTA

Mnogo je deformiteta stopala (o priro?enim smo pisali) tijekom rasta i razvoja, od ro?enja do svretka adolesencije. Ovdje spomenimo tzv. "obi?no" ravno ili suteno stopalo (Pes planus), ili ono "ozbiljnije", udrueno s valgozitetom petnog dijela stopala (Pes planovalgus).

  

Mokra?ne infekcije dje?je dobi

URINOKULTURA - POUZDANA DIJAGNOSTI?KA METODA

Infekcije mokra?nog sustava u dje?joj dobi nalaze se po u?estalosti odmah nakon upala dinih puteva. U?estalost ovisi o dobi i spolu djeteta. Ukupni rizik obolijevanja od mokra?ne infekcije za djevoj?ice je od 3 do 5%, a za dje?ake od 1 do 2%. Najvie prvih infekcija dogodi se jo tijekom dojena?ke dobi. U novoro?ena?koj dobi u?estalost iznosi oko 1.4 na 1000 djece. Treba spomenuti da je jedino u toj dobnoj skupini u?estalost mokra?nih infekcija ve?a u mukom spolu. U kasnijoj dobi enski spol obolijeva mnogo ?e?e.

  

Kako se dijete razvija

  

Bolesti oka

FLASTER NA NAO?ALAMA - LIJEK ZA O?I

Svako jutro, ve? mjesecima, kad dovedem svoju k?er u vrti?, ugledam utu ceduljicu na tabli za poruke koje razmjenjuju "tete". Na njoj pie: "U podne treba Stipi skinuti flaster!" Tko je Stipe? Jedan dje?ak od ?etiri-pet godina koji nosi nao?ale. Flaster je okluzija koju Stipe ima na jednom staklu nao?ala. Zato ga treba skinuti u podne? Zato to ga mora nositi samo nekoliko sati dnevno. ?emu uop?e taj flaster slui? E - o tome ?e ovaj put biti rije?i u ?lanku.

  

Stomatologija

LIJE?ENJE ZUBI BEZ BUILICE

Gotovo da ne postoji osoba, starija ili mla?a, koja ne?e re?i za stomatoloke zahvate da su neugodni i ve?inom bolni. Ta spoznaja izaziva strah i elju za odgodom posjete stomatologu.

  

Prehrana i karijes (I)

  

Vo?e u prehrani

Suho vo?e

  

Sezonsko povr?e

RAJ?ICA

Solanum lycopersicum)

  

Sezonsko povr?e

PINAT

Spinacia oleracea

  

Zdravi ivot

IVJETI DULJE I OSJE?ATI SE BOLJE

Linus Pauling dvostruki je dobitnik Nobelove nagrade (1954. g. za kemiju i 1963. g. za mir). Objavio je 1986. g. knjigu "Kako ivjeti dulje i osje?ati se bolje", koja je postala bestseler u SAD-u. Njegovi pogledi, miljenja i zaklju?ci zasluuju punu panju jer on sagledava probleme u njihovoj sveukupnost

  

Prikaz knjige

Dr Barry Sears: Prehrana za zonu

  

Emocionalna inteligencija

GLUMITI ILI BITI

Jeste li kad osjetili neugodnu napetost koja vas obuzima, dok vam se obrazi are i dlanovi znoje? Pogled tada povla?imo po podu, saginjemo glavu. Najradije bismo se sakrili, pobjegli negdje prije no to drugi primijete da nas je STID.

  

RADOVI U?ENIKA

MOJ KU?I? ZEMJI

  

Ljekovito bilje

PRIRODA JE DOBRA MAJKA

Koliko bi bunika bilo ako jedna biljka moe imati i deset tisu?a sjemenaka, ili koliko bi treanja bilo da iz svih kotica trenje svake godine niknu nove biljke? Na prvi pogled ne ?ini se da je priroda rasipnica. Stablo velikih umskih biljaka daje godinje na stotine tisu?a sjemenaka. to se s njima zbiva?