DOWNLOAD      .pdf    769 Kb

          
studeni-proisnac 2003.

          

SPOL - TE MALE RAZLIKE

Po pomalo šturoj definiciji, spol – ili tuđicom seks – skup je anatomskih, fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se unutar iste vrste razlikuju ženke od mužjaka.
Suvremeni svijet, onaj kojemu i mi pripadamo, odnosi se prema spolnosti na poprilično neprincipijelan način. Naše najmlađe već u vrtićkoj dobi učimo da postoje razlike, ili bolje rečeno potreba za odvajanjem. Prije toga našu djecu – najmanje različito oblačimo, kupujemo im različite igračke. No, na pitanje što su u stvari sve te anatomske, fiziološke i psihološke razlike, odgađamo odgovor negdje do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. No, ni tada se spolnosti ne daje posebno značenje. U međuvremenu, velika većina naše djece uletjela je u pubertet, u onaj, često, košmar anatomskih, fizioloških i psiholoških promjena.
Svjetska zdravstvena organizacija u visoko postavljenom 4. cilju: “Zdravlje mladih ljudi”, među ostalim kaže: treba za najmanje jednu trećinu smanjiti trudnoće u adolescentnoj dobi (do 2020.)!
Možemo li zaključiti da je spol izvršio svoju prirodnu zadaću (najčešće sasvim neželjenu): stvaranje novog života prije nego što su “vlasnici” tih malih razlika uopće shvatili o čemu se sve tu radi. Treba se bojati da je odgovor: DA!
Pa tko je odgovoran? Odgovor je, kad se radi o mladim, nepunoljetnim osobama, uvijek isti – odrasli! Tko su odrasli? Roditelji? Svakako, ali u granicama njihovih spoznajnih mogućnosti, koje su takve kakve jesu, skromne. Odgojno-obrazovni sustav? Svakako, ali! Nije jasno zašto se, baš nigdje u razvijenom svijetu, ne događa općeobrazovni predmet: “znanje o vlastitom ustroju”, ili “moje zdravlje – kako njime upravljati”, ili pod bilo kakvim drugim odgovarajućim nazivom. Dakle, općeobrazovni predmet, ne seminar, ne tribina, ne nekakva improvizacija!
Nije moguće da netko ozbiljno misli da sve to naši klinci, djeca XXI. stoljeća ne bi mogla shvatiti. Pa ipak?
Naši mladi istovremeno su, isključivo krivnjom odraslih, izvrgnuti čitavom nizu po zdravlje, pa i život pogubnih navika. Neke od njih djeluju na svijest (alkohol, droge), na onaj prirođeni mehanizam samozaštite, i onda kad i ne znamo kako funkcionira.
Upravo to (namjerno) sužavanje svijesti tim našim mladima ugrožava ono što zovemo “higijenom” (skup pravila i postupaka za čuvanje i unaprjeđenje zdravlja). Tu je svakako i ona spolna.
Da li je previše pesimistično pretpostaviti da naši mladi danas imaju sve manje šanse doživjeti i doživljavati svoju spolnost u svoj svojoj ljepoti u sigurnosti koju daje vlastito znanje?

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

DEMOGRAFIJA

Hrvatska demografski umire

Prema relevantnim demografskim pokazateljima, demografsko je zdravlje Hrvatske ozbiljno narueno, ona demografski umire, tj. nalazi se na putu demografskog nestajanja.

  

Dojenje

to je "isklju?ivo dojenje"?

Isklju?ivo dojenje zna?i da dijete est mjeseci dobiva samo maj?ino mlijeko, ili izdojeno maj?ino mlijeko, i nijednu drugu hranu ili pi?e, s iznimkom kapi vitaminskih sirupa, zamjenskih minerala ili lijekova. Nakon est mjeseci, dojenje se treba nastaviti dvije godine ili due, zajedno s odgovaraju?om dohranom.

  

Problemi za vrijeme dojenja

Dojenje je potpuno prirodna stvar za svaku majku. To je jedinstveno iskustvo koje treba cijeniti. Ponekad neki sitni problemi s kojima se suo?ava majka rezultiraju prekidom dojenja ili davanjem zamjenskog ivotinjskog ili industrijskog mlijeka djetetu. Problemi mogu biti ravne bradavice, uvu?ene bradavice, prepunjenost dojki, oticanje, ozljede bradavica, premalo mlijeka itd. Ti se problemi mogu sprije?iti ako su za vrijeme trudno?e poduzeti koraci za pripremu dojenja.

  

ZDRAVSTVENA ZATITA TIJEKOM TRUDNO?E

ZDRAVLJE PRIJE RO?ENJA

Antenatalna skrb je sustav zatite materinstva tijekom trudno?e. Sastoji se u potpunom obuhva?anju svih trudnica dovoljnim brojem kvalitetnih pregleda.

  

MENOPAUZA

TO GODINE NOSE

Menstruacijski je ciklus vrlo sloeno reguliran djelovanjem niza hormona koji se lu?e u mozgu i lijezdama s unutarnjim lu?enjem. ensko dijete rodi se s oko 700.000 folikula u kojima se nalaze jajne stanice, enske spolne gamete. Tijekom ivota njihov broj se neprestano reducira i svega oko 400 do 500 jajnih stanica postigne sve promjene potrebne za oplodnju i za?etak novog ivota. Folikul koji okruuje jajnu stanicu aktivni je dio jajnika koji proizvodi najve?i dio spolnih hormona estrogena, progesterona i neto manje testosterona.

  

Kloniranje ?ovjeka i uloga kloniranja u medicini 21. stolje?a

(NE)Prirodni blizanci

Stvaranje klonova je postupak dobijanja geneti?ki istovjetnih gena, stanica ili cijelih organizama, koji potje?u od ishodinih. Priroda milijunima godina klonira, jer nespolno razmnoavanje predstavlja prirodan na?in stvaranja istovjetnih organizama. Prava evolucija i stvaranje raznolikosti zapo?eli su tek spolnim razmnoavanjem.

  

MLIJEKO

NAJBOLJA NAMIRNICA, ALI I DOBAR LIJEK

  

DESET PRAVILA ZA SIGURNO PRIPRAVLJANJE HRANE

  

O ljekovitosti ?umbira

ZDRAVI KVRGASTI PRSTI

?umbir (Zingiber officinalis) egzoti?na je za?inska biljka podrijetlom iz tropske Azije. Stabljika ima visinu do 1 m, s izduenim listovima i sitnim utim cvjetovima; ima mnoge podanke (rizome). Podanci imaju izgled ake s nepravilnim kvrgastim prstima.

  

Stomatologija

KAD ZUBI NISU NORMALNI

Pogledom u usta djeteta roditelj vidi njegove zube i zapaa njihov oblik, veli?inu,
boju i poloaj. Svako odstupanje od uobi?ajenog alarm je za posjet stomatologu. Mnoge
od tih promjena mogu se u potpunosti korigirati, a neke samo djelomi?no.
Evo nekih naj?e?ih :

  

Prehrana djece zdravo i redovito

Nedostatak apetita

Roditelji se ?esto nalaze pred zabrinjavaju?om dilemom te trae odgovor na pitanja:
Jede li moje dijete dovoljno?
Trebam li ga prisiliti da jede "sve"?
Kako poja?ati apetit kod djece?

  

VAKUUMSKA ANTICELULITNA TERAPIJA

RAZMEKATI, RASTAVITI I ODSTRANITI

Celulit je tvar poput elatine koja se nataloila u depovima neposredno ispod koe. Moe zahvatiti gotovo sve dijelove tijela, no najvie se nakuplja na bedrima, trbuhu, bokovima, stranjici, koljenima, sko?nim zglobovima, nadlakticama.

  

Rak probavnih organa

Kad stanice "prolupaju" II dio

  

Vrtoglavica

Kad se svijet zavrti

Vrtoglavica (vertiginozni sindrom) poreme?aj je u kojem se bolesniku u njegovoj glavi ?ini da se njegova okolina okre?e oko njega ili da se i sam vrti zajedno s okolinom, pa mu usko povezano s odravanjem ravnotee, hod postaje nesiguran Tome se mogu pridruiti mu?nina, povra?anje i drugi simptomi, kao pove?ano znojenje, bljedo?a. Kod nekih se vrtoglavica javlja i nistagmus, tj. nehoti?no nemirno, ali ritmi?ko gibanje o?nih jabu?ica.

  

TO SVE LJUBAV NIJE II dio

LJUBAV KAO OSJE?AJ

  

KAKO SE OSLOBODITI STRAHA

OD MIA DO VISINE

Obdareni smo da osje?amo zadovoljstvo, ljubav, radost, simpatiju, blaenstvo, ponos, samopouzdanje i niz drugih ugodnih emocija, koje nas pokre?u i daju nam snagu i inspiraciju za lijep i kreativan ivot, ali nismo lieni ni onih runih emocija, koje nas ko?e, sputavaju, pasiviziraju, vode nas u iracionalno ponaanje, kao to su bol, sujeta, alost, razo?aranje, strepnja, bijes, stidljivost, mrnja, strah itd.

  

Razgovor sa eljkom Mavrovi?em, vlasnikom Ekocentra

OPSTANAK OVISI O NAMA

Ovo nije pri?a o briljantnoj sportskoj karijeri. Nije ni pri?a kojom se reklamiraju proizvodi jedne firme. Ovo je pri?a o snu jednoga ?ovjeka koji je svu svoju energiju uloio u ostvarenje svoje ideje, koju ne plasira samo drugima, ve? je i sam ivi. U razgovoru o tome vrlo je uvjerljiv i o svome poslu pri?a kao da intimno pri?a o samome sebi.