DOWNLOAD      .pdf   999 Kb

          
rujan-listopad

          

ORGANI ZA KRETANJE «ŽRTVE» SUVREMENOG NAČINA ŽIVOTA!

Organi za kretanje su, nije sporno, «žrtve» suvremenog načina života, možda i najveća. Dvadeseto stoljeće ostat će zabilježeno, među inim «inovacijama», i po drastičnom smanjenju svih oblika kretanja. Bolesti organa za kretanje «pastorčad» su suvremene medicine jer, na svu sreću, radi se o bolestima i poremećajima koji ne ugrožavaju neposredno život ali, budući da im je najveća značajka bol, uzrokuju sve veće (privremene) gubitke radne sposobnosti. Samo da se podsjetimo da je to drugi najčešći (oko 11%) razlog odlaska (izabranom) liječniku ako se
bolestima dodaju i posljedice ozljeda organa za kretanje (prvi su razlog bolesti dišnog sustava – oko 1/3 svih razloga, a bolesti srca i krvožilja tek treći). Povijesno, čovjek kao vrsta bio je uspješan u natjecanju s ostalim živim svijetom, među inim i zbog široke i raznolike sposobnosti kretanja. Ni u jednom obliku kretanja čovjek nije «šampion», ali u ukupnosti sposobnosti kretanja ispao je
vrlo uspješan. Kako sve počinje? Mladi imaju sposobnost i potrebu kretanja, zapisanu u naslijeđu, ne u nečemu što treba stvarati, učiti ili na drugi način usvajati iz početka.
Sjetimo se samo kojom brzinom djeca protrče nakon što prohodaju. Slijedi odgoj
i obrazovanje i uplitanje odraslih:
U vrtićima stanje je zadovoljavajuće, no čini se da aktivnosti koje ne zahtijevaju kretanje polako ali uporno rastu. U osnovnoj školi (1. - 4. razred) sve je na plećima učitelja. Škola je pretežno zatvorena ustanova, nažalost još uvijek se radi u smjenama, rijetko, gotovo
nikad u prirodi. Tjelovježba je orijentirana na sport – «jedni se igraju, a većina promatra». Zatim nastupa specijalizirana osoba – nastavnik tjelovježbe (5. – 8. razred), ograničen programom i prostorom. To je i vrijeme burnih promjena u rastu i razvoju. Težište je na «talentiranima», uz zapostavljanje do isključivanja «nespretnih», «predebelih» i «nesklonih». U srednjoj školi motivacija učenika sve je slabija, prostorno-tehničke mogućnosti manje od onih u osnovnoj školi. Dio mladih srednjoškolskog uzrasta ne ide u školu, o njima se i ne zna mnogo. Treba naglasiti da prekomjerna težina, pretilost počinje u dječjoj dobi, gdje
je odgovornost odraslih potpuna, ako se izuzme manjina pretilih koji su žrtve nasljednih sklonosti, odnosno bolesti. Druga skupina razloga smanjenog kretanja, već u vrlo ranoj dobi, izazov je moderne tehnologije:
televizija – najčešće je odgojno-obrazovno nekorisna, odnosno suvišna, prečesto
pogrešnog do pogubnog utjecaja na razvoj mlade osobe. Ako se poveže s pogrešnim
prehrambenim navikama (jesti loše, usput ili radi dosade), televizija je «veliki neprijatelj» organa za kretanje; osobno računalo – drugi potencijalni neprijatelj je, gotovo svima, već dostupan. Koliko god pomaže mentalnom razvoju i učenju, toliko isključuje kretanje.
Opet je u pitanju odgovornost odraslih: oni mogu i trebaju odrediti «dozu» korištenja
navedene tehnologije i time osloboditi vrijeme za kretanje. Da li je trebalo naglasiti i pokretnu telefoniju, kojom smo «obogatili» život naše djece? Vjerojatno jest. O kretanju i problemima organa za kretanje srednje dobi i ovom prigodom ništa posebno, ali ipak nekoliko riječi o starijima: pozitivna uloga povećanog kretanja očekuje se kod starijih, a to je, pored svega bolje poznatog, i utjecaj na mentalno zdravlje smanjenjem osjećaja izoliranosti i osamljenosti jer povećana tjelesna aktivnost pretpostavlja i druženje.
Red je na kraju upozoriti da je, kao i uvijek, potreban stanovit oprez, posebno kod starijih. Ako se s povećanim tjelesnim aktivnostima kreće nakon višegodišnje neaktivnosti, potrebna je postupnost, odnosno «programirani povrat kondicije». Još su stari Egipćani zabilježili: «Svaki otrov može biti lijek – svaki lijek može biti otrov».

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

KRETANJE ZA ZDRAVLJE

SJEDENJE NIJE PRIRODNO

Organi sustava za kretanje kosti, zglobovi i mii?i omogu?uju kretanje. O njihovom optimalnom funkcioniranju ovisi i optimalno funkcioniranje brojnih drugih sustava: kardiovaskularnog i dinog sustava, sredinjeg iv?anog sustava, mijene prehrambenih tvari i kisika. ?ovjek razvijene civilizacije sve manje koristi organe sustava za kretanje, pa i ranije i ?e?e obolijevaju kosti, zglobovi i mii?i te spomenuti, o njima dijelom ovisni sustavi.

  

OSTEOPOROZA

Tiha epidemija

Osteoporoza je progresivna kotana bolest, karakterizirana smanjenom kotanom masom, ali i gubitkom kvalitete kosti koji uklju?uje ote?enje mikroarhitekture kotanog tkiva (dolazi do stanjenja kotanih gredica i povezanosti me?u njima). Jedno i drugo smanjuje ?vrsto?u kosti i dovodi do pove?ane lomljivosti kosti i podlonosti za prijelome koji nastaju i na minimalnu traumu.

  

REHABILITACIJA NAKON MODANOG UDARA

VJEBANJE I NAKON OPORAVKA

Modani udar akutno je neuroloko stanje, a nastaje zbog poreme?aja cirkulacije i nedostatka opskrbe odre?enih dijelova mozga kisikom i drugim hranjivim tvarima. Rezultat toga je ote?enje dijela mozga i ote?enje funkcija kojima upravlja ote?eni dio mozga.

  

Bolesti vratne kraljenice

Jedan uzrok za brojne simptome

Kraljenica je uplji kotani stup koji ?ini os tijela. Njezina gra?a omogu?ava veliku pokretljivost trupa i uspravno dranje zahvaljuju?i koordiniranom djelovanju mii?a, sveza i kostiju.

  

Artroza - degenerativna bolest zglobova

Zglob upozna kad zaboli

Degenerativne promjene zglobne hrskavice, koje zatim uzrokuju promjene i na ostalim dijelovima zgloba (zglobna ?ahura, kost), a prije ili poslije o?ituju se bolima i ote?enom funkcijom zgloba, nazivaju se arthrosis, osteoarthrosis ili osteoarthritis.

  

KOLAGENOZE - BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

NAPAD ORGANIZMA NA SEBE SAMOG

Termin kolagenoza uveo je u medicinu ameri?ki lije?nik Klemper 1947. godine, za skupinu bolesti nepoznatog uzroka, ?esto fatalnog ishoda, a zajedni?ka im je karakteristika fibrinoidna degeneracija (ote?enje) vezivnog tkiva. U tu skupinu svrstao je sistemsku sklerodermiju, sistemski lupus eritematosus, dermatomiozitis, reumatoidni artritis, reumatsku groznicu i jo nekoliko rje?ih bolesti.

  

Reumatoidni artritis

LIJE?ENJE USPORAVA NAPREDOVANJE BOLESTI

Reumatoidni artritis (RA) kroni?na je, autoimuna bolest, koja se naj?e?e o?ituje nespecifi?nom, simetri?nom upalom malih perifernih zglobova, tetivnih ovojnica, tetiva i zglobnih vre?a. Upalnim procesom mogu biti zahva?ene krvne ile, potkoje, mii?i, srce i osr?je, plu?a i porebrice, o?i, krvotvorni organi i periferni ivci.

  

Hod i cipela

Moderno nije uvijek i zdravo

Film je ovjekovje?io visoke potpetice i seksi hod, bilo da je to Merylin Monroe ili Julie Roberts u Pretty woman. Tu je modu pedesetih unijela Coco Chanel. Moda nam se sada opet vra?a i suo?avamo se s istim problemom. Opet na ulici susre?emo ene u beskona?no visokim petama i picericama u kojima satima stoje ili na jo viim petama idu u kolu, e?u se ili rade.

  

OKULISTIKA

MOGU LI O?I PATITI OD "REUME"

Puno je starijih ljudi koji se tue da ih neto "treca" u kostima kad se vrijeme mijenja. Probude se ujutro, a sve ih boli dok se ne razgibaju. Koljena ih bole dok se penju stepenicama, kukovi kljocaju, prsti na rukama ne sluaju... Re?i ?e: "Mu?i me reuma."

  

LJUBAVNI PROBLEMI - SKLAD TIJELA, UMA I DUE

SEBI?NI NE ZNAJU VOLJETI

ivot ne krije nita jer je proziran i otvoren pa ga treba iskreno, otvorenih ?ula i uma promatrati. Nismo uporni u pitanjima i malo panje posve?ujemo odnosima koje gradimo sa svijetom, pa ne nalazimo odgovore na pitanja od ivotnog interesa i, kao da nemamo vremena, srljamo iz odnosa u odnos u nadi da ?emo na?i ono pravo, trajno, istinsko zadovoljstvo i vje?no nepomu?en mir.

  

BIJELI I CRNI DUD MORUS ALBA I NIGRA

  

PREKIDANJE KOLOVANJA

Budi mi prijatelj!

To nije nikakvo ?udo: zamislite kako je boraviti nekoliko sati svaki dan negdje gdje vas nitko ne voli. Svakako je rije? o vrlo uznemiruju?em trenutku; kroz osje?aj odba?enosti i nedostatka prijatelja pro?e gotovo svatko u odre?enoj fazi djetinjstva ili mladosti.

  

ONKOLOGIJA

NE BA SASVIM OBI?AN IVOT

U posljednje se vrijeme u svijetu sve vie pie o takozvanom sindromu burnout-a ili psihi?kog izgorijevanja medicinskog osoblja. Radi se o kumulativnoj prezasi?enosti due ljudi koji u svom poslu svakodnevno lije?e bolesnike oboljele od tekih bolesti i koja dovodi do kroni?nog osje?aja psihi?kog umora koji nije mogu?e ukloniti na obi?ne na?ine.

  

ZANIMLJIVOSTI DREVNE KINESKE MEDICINE

Pritisak otklanja bol

Korijeni drevne kineske medicine u dalekoj su prolosti. Ona je sjedinjavala u sebi tisu?ljetno iskustvo i znanje naroda s kineskom filozofijom.

  

PSIHOLOGIJA

SMIJEHOM DO ZDRAVLJA I SRE?E

Dan bez smijeha izgubljen je dan.
Kineska mudrost

  

TJELESNA AKTIVNOST

MOE AKO MISLI DA MOE

Ja?e, bre, vie

  

Ljekovito bilje

Alge, liajevi, gljive

U sklopu pokreta za povratak prirodi i hrani koja ne?e sadravati tetne tvari, od kojih je korist samo prividna, ve?a vanost pridaje se i koritenju ljekovitog bilja. A dananja upotreba bilja temelji se na spoznajama prirodoslovnih znanosti i dio je prirodoslovno usmjerene medicine.

  

ODRAVANJE ZDRAVLJA KRETANJEM

TIJELO POZNA SVOJE GRANICE

Ve?ini ljudi godinji odmor slui za odmor. Jednom dijelu ljudi to je vrijeme umora. Nerazmjer izme?u duevnih i tjelesnih optere?enja za vrijeme radne godine mijenja se za vrijeme godinjih odmora naj?e?e duevnim i tjelesnim oputanjima, preoptere?enjima hranom, pi?ima i opijatima. U odnosu na tipi?an radni dan, vrijeme ustajanja i lijeganja pomi?e se za nekoliko sati. Pove?avaju se unosi suvinih masno?a, alkohola i svega onoga to svi dobro znamo kao tetno po zdravlje. Oputamo organizam i mijenjamo radni bioritam u neradni.