KNJIGA
 
DJELO NA KOJE SE DUGO ČEKALO
 
Ante Škrobonja: SVETI od zdravlja (ilustrirani leksikon svetaca zaštitnika), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004.
 
 
Leksikon «SVETI OD ZDRAVLJA» autora Ante Škro-bonje, doktora medicine, sveučilišnog profesora riječkog Medicinskog fakulteta, djelo je na koje se dugo čekalo.
Baveći se proučavanjem sakralnomedicinskih tema, objavio je o tome tridesetak radova i desetak sažetaka u zbornicima znanstvenih skupova te u domaćim i svjetskim časopisima. Istodobno, od 1996. do 2002. godine u riječkom «Narodnom zdravstvenom listu» objavio je kratke prikaze osamdesetak svetaca zaštitnika od bolesti, što je poslužilo kao jezgra za nastanak ovoga leksikona.
Knjiga «Sveti od zdravlja» izuzetno je djelo naše leksi-kografske literature, nastalo, očito, nakon dugogodišnjeg, predanog, temeljitog i mukotrpnog istraživanja, «kopanja» po raznorodnoj – domaćoj i stranoj – literaturi.
Sveci poredani abecednim redom, kazalo svetaca zaštitnika obrađenih u leksikonu – s naznakom na koje se bolesti, odnosno organe zaštita odnosi, te blagdani (datumi) na koje se slavi određeni svetac u katoličkom kalendaru – odlike su ovog zanimljivog leksikona koje omogućuju brzo i lako korištenje.
Koliko sam leksikon «Svetaca od zdravlja», toliko su zanimljivi i dodaci u kojima se autor potrudio popisati bolesti, dijelove tijela i njihove svece zaštitnike, zatim svece zaštitnike pojedinih zanimanja, zaštitnike nekih skupina, zaštitnike u nekim posebnim prigodama i područjima, zaštitnike hrvatskih nadbiskupija i biskupija, gradova te kontinenata i nekih država.
Svaki svetac temeljito je obrađen – kroz zanimljivu priču, obogaćenu povijesnim podacima iz njegova doba i osobnog života – s projekcijom u naše vrijeme. Tako se ovaj leksikon može prihvatiti i kao opće povijesno, sociološko i etnografsko djelo te, razumljivo, i kao religijskopovijesni hod kroz rimokatoličku crkvu.
Vrijednost djela Ante Škrobonje leži i u zanimljivosti pričanja i jezičnom izričaju kojim se, nesumnjivo, obogaćuje suvremeni hrvatski književni jezik.
Većina ilustracija objavljenih u leksikonu potječe iz autorove privatne kolekcije slika i reprodukcija sa sakralnim temama te vlastitih fotografija nastalih obilaskom crkava, samostana, muzeja i prigodnih izložaba.
Tiskan na visokokvalitetnom papiru, s brojnim crno-bijelim fotografijama i onima u boji, sa skladno riješenom naslovnom stranicom (uz oltarnu sliku u svetištu Majke Božje Trsatske – Sv. Katarina i djevice), leksikon «Sveti od zdravlja» pravi je bibliofilski dragulj koji može biti ukras i ures svake kućne biblioteke.
Leksikon «Sveti od zdravlja» Ante Škrobonje nepri-jeporno je izuzetno vrijedno djelo recentne hrvatske leksikografske literature, koje upućuje na marljivost, temeljitost i visoku stručnu razinu našeg istaknutog povjesničara medicine, u njenom najširem smislu.
 
 
Borislav Ostojić