DOWNLOAD      .pdf 1 492 Kb

          
ožujak-travanj

          

ZDRAVSTVENA TEHNOLOGIJA – BLAGODAT LIJEČENJA

Koliko god je korištenje tehnologije u medicini, promatrano uopćeno, možda
i proturječno, to se na same postupke liječenja ne odnosi.
Dok je korištenje tehnoligije u dijegnostičke svrhe koji put upitno (kad se korištenje ne opravdava odgovarajućim razlozima, a troškovi su značajni, gdje je mjera za neopravdano korištenje previše tzv. negativnih nalaza – nalaza gdje nisu nađene promjene), korištenje u svrhu liječenja to gotovo nikada nije. Moderna terapijska tehnologija u pravilu znači: manje oštečenje tkiva, manje boli, brže
ozdravljenje…
Ako se pravilnom primjenom, pravilnim rukovanjem, rizici svedu na minimum, moderna tehnologija često znači i ekonomsku uštedu ili, preciznije rečeno, ulaganja
u terapijsku tehnologiju brzo se vraćaju.
Koji su onda razlozi da se s uvođenjem terapijske tehnologije kasni?
- nitko danas ne proizvodi „jeftinu“ tehnologiju. Pravilo koje vrijedi, na primjer
u elektronskoj industriji, „sve više za sve manje“, u industriji medicinskih pomagala ne vrijedi. Da li su to samo relativno male serije ili još ponešto, pitanje je za eksperte. Drugim riječima, nedostaju kapitalna ulaganja. Taj razlog je koliko-toliko objektivan.
- Na drugoj strani, onoj subjektivnoj, možda se nalazi činjenica da za nove tehnologije trebaju nova znanja, za nova znanja nove generacije, a nove generacije uglavno ne rukovode procesima…
Stanje je u biti optimistično:
- danas medicina „vidi“ nekpć, ne davno, nezamislive detalje našeg tijela i tako postaje neuporedivo preciznija. Većina je postupaka „neinvazivna-neagresivna“, gotovo neškodljiva.
- Danas se ulazi u tjelesne šupljine i druge prostore u našem tijelu, osvjetljava ih se, vidi, pa zetim ostranjuje ako što treba odstraniti, kroz često sičišne otvore na koži.
- Izbjegavanje opće anestezije, koliko god se i ona usavršava, smatra pozitivnim postignućem (čini se da su to stari Kinezi znali pred neoliko tisuća godina)

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Poruka generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije Lee Jong-Wooka

Neka svaka majka i dijete budu vani

  

Poruke za Svjetski dan zdravlja 2005.

Op?a je poruka Svjetskog dana zdravlja 2005. poruka nade za sve majke i djecu. Budu?nost ?e biti zdravija i produktivnija u svim zajednicama ako djelujemo sada da svaka majka i dijete budu vani.

  

Fototerapija u lije?enju novoro?ena?ke utice

POD PLAVIM SVJETLOM

Naj?e?e stanje koje izaziva zabrinutost roditelja za njihovo novoro?en?e novoro?ena?ka je utica. utica u novoro?en?eta zna?i povienu razinu bilirubina u krvi. Katkada to moe zna?iti produenje boravka u rodilitu i dodatnu zabrinutost roditelja. U pojedinim slu?ajevima potrebno je i lije?enje, koje se naj?e?e provodi izlaganjem novoro?en?eta plavom svjetlu,
u praksi uobi?ajeno nazvanom fototerapija.

  

Stotinu i deset godina od otkri?a rendgenskih zraka

SVE BEZ MATURE

  

Aparati u modernoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

SVAKOME SVOJ RECEPT

Fizikalna medicina jedna je od najstarijih grana medicine jer je ve? primitivni ?ovjek poznavao i koristio prirodne ?imbenike za poboljanje zdravlja.

  

Terapija u fizikalnoj medicini

Stare metode na nov na?in

Vakuumska terapija veoma je stara. Ranije (prije pet tisu?a godina pa do nedavno) bila je ograni?ena na upotrebu ventuza u kojima je vladao konstantni potpritisak. Cilj je bio trening krvnih sudova, tj. vazokonstrikcija i vazodilatacija. Tako?er su se upotrebljavale za oputanje napetosti mii?a. No, nakon povla?enja ventuza po koi, ostajali su podljevi s posljedicama bola, ote?enja koe, umor i sl.

  

Lije?enje laserom

LJEKOVITI BLJESAK

Godine 1905. Albert Einstein objavio je svoju "Specijalnu teoriju relativiteta". Time je Newtonova fizika proirena u novu znanstvenu eru, u kojoj smo jo uvijek. Ove je godine stota obljetnica od te prekretnice, zato je 2005. proglaena Einsteinovom godinom. On je, me?u ostalim, 1917. predvidio kvantnu fotoelektroniku, koja se temelji na optici, spektroskopiji, kvantnoj mehanici i elektronici.
Iz fotoelektronike izviru teoretski korijeni otkrivanja laserskih zraka. Prvi kvantni opti?ki generator koji generira rubinske laserske zrake konstruirao je Th. H. Maiman 1960. Od tada se laserska tehnologija razvija velikim koracima i unapre?uje sva podru?ja prirodnih znanosti, uklju?ivo sve grane medicine.

  

TEKAR-TERAPIJA U FIZIKALNOJ MEDICINI

RADIOVALOVI KOJI LIJE?E

Prona?en je nov na?in lije?enja ozljeda - lezija zglobova, mii?a i tetiva: radio-valovi niske frekvencije, koji u nekoliko primjena potaknu prirodne procese lije?enja, smanjuju?i bol i upalu.

  

KRIOTERAPIJA U DERMATOLOGIJI

Zamrznuti lijek

Pojam krioterapija ozna?ava primjenu sredstava za pothla?ivanje ili smrzavanje u svrhu lije?enja.

  

EMG biofeedback u lije?enju mucanja

NAPETOST U GRLU

U Zavodu za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i govora Klini?kog bolni?kog centra Rijeka u lije?enju mucanja primjenjuje se EMG biofeedback postupak.

  

Vrijeme terapije tehnikom

JE LI TEHNIKA SVEMOGU?A

Suvremene metode fizikalne terapije naj?e?e se temelje na tehnici. Dobro opremljeni prostori za fizikalnu terapiju danas se ne mogu ni zamisliti bez brojnih aparata, ure?aja i tehni?kih naprava koji terapijski djeluju na poboljanje ili odravanje ljudskog zdravlja.

  

Okulistika

?OVJEK I/ILI STROJ

Moe li napredak istisnuti naih deset prstiju, znanje i iskustvo?

  

STOMATOLOGIJA

TO TO SVIJETLI PLAVO

Stomatologija i radiologija grane su medicine u kojima su rezultati rada u direktnoj korelaciji s razvojem tehnologije. to je aparatura savrenija, to su i mogu?nosti i uspjesi u radu ve?i. Jedina je razlika u tome to se u stomatologiji tehnoloka dostignu?a koriste vie za terapiju, a u rendgenologiji za dijagnostiku. To je razumljivo i iz razloga to je stomatologija vie terapijska grana.

  

INFEKCIJE U DJECE I IMUNOST

Djecu ne treba drati pod staklenim zvonom

U svakodnevnoj lije?ni?koj praksi imunoloki sustav povezuje se u prvom redu s obranom organizma od infekcije. Zahvaljuju?i imunolokom sustavu uspijevamo opstati u svijetu koji je prepun raznih mikroorganizama. Ako nas oni, uvjetno re?eno, pobijede, dolazi do ote?enja zdravlja i pojave infekcije.

  

Pravilna prehrana

PREHRANA MEDITERANA

Brojne znanstvene spoznaje potvr?uju izravnu vezu prehrane i zdravlja te dovode u nepobitnu vezu pojavu odre?enih bolesti s prehrambenim navikama stanovnitva. Epidemioloke studije i medicinska istraivanja na vode?e mjesto isti?u prehranu Mediterana. U definiranju prehrane Mediterana polazi se od najzastupljenijih namirnica u dnevnim jelovnicima te navika stanovnitva.
Geografski se podru?je navedene kuhinje protee kroz nekoliko zemalja. Zajedni?ka im je arhitektura, sli?ni su klimatski uvjeti, govorimo o mediteranskoj kulturi i tradiciji. Sve navedeno kroz povijest objedinjuje i umreuje DUH MEDITERANA.

  

LJEKOVITO BILJE

Najbolja kadulja na svijetu raste na podru?ju hrvatskog primorja (od Istre do Dubrovnika) i naih jadranskih otoka.