DOWNLOAD      .pdf 1 154 Kb

          
srpanj-kolovoz

          

OD DOJENJA DO OBITELJSKOG OBJEDA - UČENJE ZA ŽIVOT

Svjetski tjedan dojenja, koji se obilježava i ove, 2005. godine, dokazuje da se Svjetska zdravstvena organizacija ozbiljno primila, donedavno zapuštanog, a tako prirodnog, životnog postupka. Ideja je vodilja ove godine da je dojenje svojevrsni uvod u porodični – obiteljski objed, mjesto okupljanja, najmlađima uvod u međugeneracijsko socijaliziranje. Poveznica porodica – obitelj posljedica je činjenice da porodica i obitelj nisu istoznačnice (porodica ne znači zajedničko obitavanje, a obitelj ne znači krvno srodstvo). Smisao je ovog štiva upravo u poveznici.
Bilo bi vrijedno, slijedom toga, nanizati nekoliko misli o porodičnom – obiteljskom
objedu kao takvom:
• Naš današnji, uži, civilizacijski krug ne poznaje glad u nekadašnjem smislu,
pa mlađi za stolom najčešće imaju prednost.
• Moderna nutricionistička znanost (znanost o prehrani) kaže da se većina doživotnih
prehrambenih navika stječe u prve četiri godine. To upućuje na vrlo veliku odgovornost
roditelja ili drugih odraslih u oblikovanju tih navika. Za primjer kako to ipak,
najčešće, krene naopako: majčino mlijeko, a naročito nadomjesci –"umjetno
majčino mlijeko", po mišljenju odraslih nije ukusno! Treba, misle oni, nešto ";popraviti" – najčešće dodati sol ili šećer – učiniti obrok "ukusnijim". Tako naše bebe, malu djecu guramo u područje pogrešnih prehrambenih navika, koje su (kad se radi o suvišku) uzrok mnogih budućih zdravstvenih teškoća (debljina, opterećenje srca i krvožilja …).
• Zajednički obrok prigoda je da se djeci, već od najmlađeg uzrasta, prenosi čitav niz poruka zdravoga ponašanja: dobri međusobni odnosi, skromnost i umjerenost, strpljivost i pažljivost… Navedeno djeluje preidealistično, no upitajmo se kakve su posljedice suprotnosti? Loši međusobni odnosi izazivaju u mlađih nesigurnost i tjeskobu; neskromnost i neumjerenost izazivaju otpor i slično ponašanje drugih – sukob; nestrpljivost i nepažljivost ne podupiru nježnost i ljubav …
Možda je krajnje vrijeme da se zabrinemo ako nemamo nadomjestak za činjenicu
da naši malci idu u jaslice i vrtiće, da naši školarci ostaju u školama u produženom boravku ili idu u školu u popodnevnoj smjeni. Ako već ne možemo mijenjati otuđujući ritam kroz tjedan, treba li, pod svaku cijenu, očuvati porodično – obiteljske obroke vikendom i blagdanima? Ako vjerujemo da su odgoj i obrazovanje stup izgradnje sigurnosti, neophodne za odrastanje, odgovor je veliko DA!

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Simbolika hrane

Hranjenje je ritual

Hrana kao tema svakodnevno je prisutna u brojnim ?asopsima, emisijama, u svakodnevnom govoru. Razgovara se o receptima, zdravoj i nezdravoj hrani, skupo?i odre?enih namirnica ili njihovoj kvaliteti. Majke ?esto pri?aju o napretku svoje bebe kroz rast i tjelesnu teinu, tue se na izbirljivu djecu. Roditelji, kada dolaze po dijete u vrti?, naj?e?e pitaju kakvo je bilo: je li jelo, je li spavalo

  

SVJETSKI TJEDAN DOJENJA

Blagodati dojenja

  

DOJENJE

KRAVLJE MLIJEKO JE ZA TELI?KE

Maj?ino mlijeko bez sumnje je idealna hrana za novoro?en?e i isklju?ivo dovoljno do dobi od 6 mjeseci. Ali dojenje je mnogo vie od hrane - ono predstavlja komunikaciju s majkom, razmjenu ljubavi i topline, sigurnosti i njenosti. Pretpostavlja se da ta primarna socijalna relacija osigurava zdrav psihi?ki razvoj u daljem ivotu.

  

Okulistika

DOJENJE - VJEBA ZA O?I

Kako je priroda pametna! ?im se novoro?en?e rodi, ?im ga prvi put okupaju i onako polumokro poloe na maj?in trbuh, zdrava se beba prikop?a na sisu. Mali sisavac po?ne vu?i i mljackati na sav glas, kao da je to neto to je ve? puno puta probao. A zapravo mu je prvi put u ivotu.

  

Dojenje kao emocionalno hranjenje

NA PO?ETKU JE BIO DODIR

Svima nam je jasno da dijete dojenjem dobiva hranu, toliko potrebnu za njegov rast i razvoj. No, dojenje je i idealan na?in da dijete upotrijebi sva svoja instinktivna ponaanja kojima ga je priroda obdarila, kako bi nakon ro?enja ostvarilo nov oblik osje?ajne veze sa svojom majkom. Ti instinkti su: sisanje, hvatanje, grljenje, privijanje, traenje blizine, plakanje i smijanje. Baza su tzv. zdrave emocionalne privrenosti djeteta svojoj majci. O kvaliteti tog odnosa u najranijem periodu ovisit ?e djetetov osje?aj sigurnosti i povjerenje u odrasle osobe, a time i njegova budu?a emocionalna stabilnost i socijalna kompetencija.

  

Pravo iz socijalne skrbi 2005

  

PSIHOLOGIJA

ZDRAVO DIJETE BIT ?E I ZDRAV ?OVJEK

Dijete nije odrasla osoba u malom, ono je samo dijete. Treba oko dva desetlje?a da se formira odrasla osoba. Temelji zdravim navikama stvaraju se u mladoj dobi; tako fiksirane navike zadravaju se cijeli ivot i jamac su dugom i zdravom ivotu. Na razvoj i stvaranje navika u mladoj dobi u ve?oj mjeri djeluju primjeri i uzori iz okoline, tzv. ste?ena svojstva, a u manjoj mjeri trajnu ulogu imaju genetska, nasljedna svojstva.

  

Psihologija i psihijatrija

ODSJEK ZA ADOLESCENTE I OBITELJ

Odsjek za adolescente i obitelj osnovan je 1998. godine i organizacijski pripada Odjelu za psiholoku medicinu Klinike za psihijatriju Klini?kog bolni?kog centra Rijeka.

  

KOLSKA MEDICINA

PREVENCIJOM DO RADNE SPOSOBNOSTI

  

RODITELJ I NJEGOV ADOLESCENT

RAZGOVOR, POVJERENJE, LJUBAV

Adolescencija (lat. adolescentia = mlado doba) razdoblje je prelaska iz djetinjstva u odraslu dob. Iako je teko re?i kad po?inje, a kada zavrava, obi?no se pod tim pojmom smatra razdoblje izme?u 12. i 19. godine (engl.: teen-ages).

  

UMJETNOST IVLJENJA

?OVJEK SE RA?A TRI PUTA

?injenica je da se bolji ivot mora graditi. Gradimo ga idu?i iz iskustva u iskustvo, ma kakvo ono bilo. Svi mi na svijet dolazimo dramati?no, s tiim ili glasnijim krikom. Time dajemo svima do znanja da postojimo i da kre?emo u borbu za ivot.

  

Duevni poreme?aji u prijelaznoj dobi

OTKRITI LJEPOTU NOVE IVOTNE DOBI

Srednja i starija ivotna dob moe se s psihijatrijskog gledita podijeliti u tri faze:
1. klimakterij prijelazna dob spolnih organa s pripadaju?im pojavama,
2. involucijska dob karakterizirana specifi?nim prijelaznim pojavama koje se zavravaju i laganim otpo?injanjem starenja,
3. stara?ka dob u kojoj pojave razgradnje dostiu vrhunac i krajnji cilj.

  

Psihijatrija

Spolni identitet

Poput edipskog mladca, komu je preteko suparnitvo s roditeljem istog spola, pa odustaje od boja i ponizno se pokori svom roditelju, mlada osoba ?esto prolazi kratkotrajnim razdobljem homoseksualnosti.

  

Zato umiru brakovi

SVATKO NA SVOME KOLOSJEKU

U nas je budu?nost priblino svakog ?etvrtog braka razvod. Polovica je brakova polumrtva.

  

Psihijatrija

Spolni identitet

Poput edipskog mladca, komu je preteko suparnitvo s roditeljem istog spola, pa odustaje od boja i ponizno se pokori svom roditelju, mlada osoba ?esto prolazi kratkotrajnim razdobljem homoseksualnosti.

  

Trafficing

Zlo?in bez kazne

Kad se netko nalazi u opasnosti, treba ga
prvo spasiti, a onda pitati kako je u nju dospio.
Njema?ka mudrost

  

POROD U VODI

NJEAN DOLAZAK NA SVIJET

U ve?ini naih rodilita jo je uvijek tradicionalna klasi?na metoda poroda. Ipak, sve vie pozornosti pridaje se alternativnom pristupu vo?enja poroda. Rodilja postaje aktivni sudionik u svom porodu i ne o?ekuje pasivno kraj poroda.

  

Ljekovito bilje

LAVANDA (Lavandula officinalis chaix ex vill.)

  

Ljekovito bilje

B A Z G A (Sambucus nigra L.)

  

IN MEMORIAM

NEVENKA VINSKI OSNIVA?ICA MLIJE?NE KUHINJE