DOWNLOAD      .pdf 1 721 Kb

          
studeni-prosinac

          

SRCE I KRVOŽILJE – KAKO IH NADZIRATI

Nije na odmet podsjetiti se:
• zdravlje se može unaprijediti,
• zdravlje se može (o)čuvati,
• mnoge se bolesti i stanja mogu rano (na vrijeme) otkriti,
• mnoge se bolesti mogu uspješno liječiti (izliječiti).
Možda su baš srce i krvožilje primjer da ili ne znamo kako, ili se ne odlučujemo, iako znamo kako, netom rečenim koracima nadzirati vlastito zdravlje. Da je sve stvar sudbine, kad se radi o zdravlju, nije istina.
Jedna je od osnovnih funkcija srca i krvožilja osiguravanje «dostave» energije svakoj živoj stanici našeg organizma. Veliki «potrošači» energije su organi za kretanje. Kako danas (mi koji nismo gladni) unosimo u sebe energiju (hranu) bez obzira na potrebe, pa kad se ne krećemo, neutrošenu energiju «taložimo» ili, jednostavnije rečeno: debljamo se. Kretanje, uključujući fizički rad, unapređuje i čuva sustav srca i krvožilja. Uvijek treba imati na umu da za sve postoji mjera, pa stoga svako pretjerivanje (kad se osjeti prevelik umor, do iscrpljenosti) prelazi u suprotnost te prije ili kasnije izazove bolest.
O bolestima srca i krvožilja nekoliko bližih podataka:
? 2005. godine u Primorsko-goranskoj županiji one su bile svaki deseti (10,01%) razlog za «ulazak u sustav zdravstvene zaštite» (traženje liječničke pomoći); samo su bolesti dišnog sustava bile veći pojedinačni razlog (28,72%);
? 2005. godine u Primorsko-goranskoj županiji one su bile uzrok smrti kod 1601 osobe (47,73%); kod osoba koje su u trenutku smrti bile mlađe od 60 godina (dijagnoza je visoko pouzdana, za razliku od one kod starijih), bilo je 102 (20,32%) umrla, što se smatra vrlo visokim udjelom u ukupnom pomoru (značajniji uzrok smrti mlađih od 60 godina bile su novotvorine-zloćudni tumori, s 36,85%, a slijede nesreće s 18,92%);
? u usporedbi s Europskom unijom, pokazatelji za Republiku Hrvatsku nisu zabrinjavajuće gori, ali za razliku od EU, još su u porastu, dok su tamo u padu.
Pokazatelji upućuju na to da «prva tri koraka» u nadzoru sustava srca i krvožilja nisu ni približno iskorištena:
? na unapređenju se, osim u dječjim vrtićima, ne radi dovoljno ili se ne radi nikako;
? na čuvanju, ako se samo promatra stanje prehrane stanovništva (u Hrvatskoj svaki drugi odrasli muškarac i svaka treća žena imaju prekomjernu težinu), također se ne radi već od osnovne škole nadalje;
? na ranom otkrivanju ne radi se, ako se pod tim podrazumijevaju odgovarajući sistematski pregledi (pregledi kad nema znakova bolesti); cijena takvih pregleda ne može biti razlog neprovođenja, pogotovo u usporedbi s troškovima liječenja «prekasno otkrivene bolest»;
? liječenje je za veliku većinu dijagnoza na svjetskoj razini, pa je stoga ocijenjeno kao uspješno.
Za razliku od većine drugih sustava u našem organizmu, sustav srca i krvožilja može se uspješnije nadzirati:
• za prva tri koraka – unapređenje, čuvanje i rano otkrivanje bolesti treba «samo» primijeniti dostupna - raspoloživa znanja,
• u sustavu zdravstvenog osiguranja treba unijeti «više reda»: – ekonomski je opravdano više ulagati u sve oblike prevencije, - nije moralno «socijalizirati» posljedice neodgovorno rizičnog ili čak nesporno pogubnog ponašanja pojedinaca (podnijeti svima jednak račun),
• nije razumno neznanjem zapuštati svoje srce samo zato «što šuti i radi» (2,5 do 3,5 milijarde otkucaja u 75 godina života) i krvožilje jer to su «samo nekakve cijevi».
Zdravlje je dar prirode, ono je opće ljudsko pravo, ali i odgovornost svakog pojedinca! Bolest koja se mogla spriječiti ili barem ranije otkriti, nije samo kazna pojedincu – bolesniku, već i nepotreban teret njegovoj okolini – zajednici!

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Srce

IZME?U ROMANTIKE I STVARNOSTI

U popularnim pjesmama, literaturi i klasi?noj poeziji niti jedan ljudski organ ne spominje se tako ?esto kao to se spominje srce, simbol romanti?nih osje?aja. Koliko smo samo puta ?uli ili pro?itali: juna?ko i hrabro srce, dobro srce, kameno srce, ?eli?no srce i tako unedogled.

  

KOLIKO JE MLADO VAE SRCE?

  

Zdrava prehrana u djetinjstvu

ZAPO?ETI MAJ?INIM MLIJEKOM

Bolesti krvnih ila glavni su razlog smrti u razvijenim zemljama. ?imbenici koji su direktno odgovorni za nastanak tih bolesti jesu: visok kolesterol i visok krvni tlak, debljina, puenje, tjelesna neaktivnost i e?erna bolest.

  

to mladi misle o svom izgledu i kontroli tjelesne teine

PRIHVATITE SVOJE TIJELO KAKVO JEST

Danas je imperativ vitkosti i dobrog izgleda toliko snaan da se u mnoge djece i mladih potpuno neopravdano pojavljuje strah od vlastite "debljine" i tenja da se to vie priblii idealnom liku iz ?asopisa, s malih ili velikih ekrana. Istraili smo to o svom izgledu misle mladi i kako se doivljavaju.

  

Suvremena prehrana - TO JEDEMO?

KAKVO?A HRANE I MOGU?I IZBOR

Hrana je jedan od najzna?ajnijh vanjskih ?initelja od utjecaja na kakvo?u ivota i zdravlje ?ovjeka. Korisnost ili tetnost ivenih namirnica, raspoloivih dananjem ?ovjeku, spadaju u najelementarnije zna?ajke prehrane.

  

Vanost tjelesne aktivnosti u djece

ULAGANJE U ZDRAVLJE

Djetinjstvo, a posebice predkolsko razdoblje, najosjetljivije je i najranjivije ivotno doba. Ono odre?uje kakvo ?e biti zdravlje odrasle osobe.

  

Tjelesnim vjebanjem i prehranom do kvalitete ivota u starijoj populaciji

UITAK, BEZ VOJNE DISCIPLINE

Danas je potpuno jasno da je stupanj zdravlja odraslih, osim nasljednih faktora i utjecaja okoline, zna?ajnim dijelom odraz razli?itih aspekata na?ina ivota povezanih s obiteljskom tradicijom, kulturolokim i socioekonomskim okoliem. U mozaiku faktora povezanih s na?inom ivljenja (nepuenje, neovisnost o alkoholu i drogama, zdrav na?in prehrane, otpornost prema stresu i infekcijama) tjelesno vjebanje predstavlja vaan udio.

  

Povieni krvni tlak - kako ga prepoznati i to u?initi

DOKTORE, BOLI ME GLAVA

Ono to popularno nazivamo povieni krvni tlak (arterijska hipertenzija) vjerojatno je jedan od najve?ih javnozdravstvenih problema u razvijenim zemljama svijeta. Njegove su karakteristike da je ?est, u prvo vrijeme bez simptoma, lako se otkriva, lako lije?i, a ako se ne lije?i, obi?no dovodi do smrti.

  

Kolesterol

DOBAR, LO, ZAO

Mjerenje razine kolesterola u krvi predstavlja jednu od naj?e?ih dijagnosti?kih pretraga koje se rutinski obavljaju u lije?ni?koj praksi.

  

Modani udar i povezanost s prehranom

POVRATAK NA STARU PREHRANU

Razlikuju se dva oblika modanog udara (cerebralne apopleksije), i to ishemijski modani udar (infarkt mozga) i hemoragijski modani udar (hemoragija, tj. krvarenje u mozgu).

  

Modani udar

TIHI UBOJICA

Modani udar ili cerebrovaskularni inzult (CVI) naj?e?a je neurovaskularna bolest, koja se u Hrvatskoj nalazi na prvom mjestu uzroka invalidnosti, tre?i je vode?i uzrok smrti i jedan od glavnih uzroka demencije.

  

Aortokoronarne premosnice

MOSTOVI I PROIRENJA

Ateroskleroza je danas vode?i razlog smrti i invaliditeta u zemljama razvijenog svijeta. Bolest je progresivna i u nekih zapo?inje ve? oko dvadesete godine ivota.

  

Seksualnost i sr?ana oboljenja

VANOST EMOTIVNE POTPORE

Malo je pisanih uputa ili govora kako i kada nastaviti sa spolnim ivotom nakon preboljelog sr?anog udara i koji se problemi mogu javiti. Tome se pridaje premalo zna?enja, dok sve vrvi od uputa o vanosti vjebanja, svladavanja stresa, o pravilnoj prehrani ili redovnim pregledima.

  

Cijepljenje djece

IGLICA LJUBILICA

Moe li cijepljenje biti manje neugodno i traumati?no za dijete? Svakako valja pokuati djeci olakati i u?initi taj trenutak manje neugodnim. S cijepljenjem se dijete susre?e ?im ugleda ovaj svijet. Ono se nastavlja tijekom dojenatva, predkolske i kolske dobi.

  

Seksualna edukacija mladih da ili ne?

O spolnosti bez nelagode

Polemike oko uvo?enja seksualne edukacije u hrvatski kolski sustav i dalje su prisutne. Provedena su mnoga istraivanja i na?injene studije i programi o tome. Ve?ina tih istraivanja pokazuje da mladi danas rano stupaju u spolne odnose, a da im je znanje o toj problematici oskudno.

  

Zimska depresija

UPALITE SVJETLO

Mnogi se ljudi bolje osje?aju ljeti nego zimi, a znanstvena istraivanja pokazuju da zimsko sivilo negativno utje?e na raspoloenje, pa neki ljudi ne samo da su loe raspoloeni, ve? pate i od tzv. sezonske depresije.

  

Glazboterapija ovisnika

RITAM KOJI SMIRUJE

Glazba, kao dio okupacijske terapije, razmatra se sa razli?itih stanovita. Stav drutva prema okupacijskoj terapiji, ?iji dio je i muzikoterapija, ?esto je ambivalentan. Razlog tome je stupanj razvoja drutva, kao i prihva?anje novih metoda socijalnog tretmana

  

arko unji?: KRIOBOLJA, priru?nik za bolesnike, Rijeka, 2006.

PRILOG OBRAZOVANJU BOLESNIKA

  

Pitomi kesten

TRAENA POSLASTICA

  

Na?in ivota i bolesti krvoilnog sustava

Kako ivimo, takvo nam je srce

Sr?ana oboljenja prvi su uzrok smrti u mnogim zemljama svijeta, s tendencijom daljeg rasta. Usprkos enormnim sredstvima koja se izdvajaju za lije?enje bolesti krvoilnog sustava i velikom napretku biotehnologije i medicine, situacija je ipak zabrinjavaju?a.

  

Zdrava prehrana u djetinjstvu

ZAPO?ETI MAJ?INIM MLIJEKOM

Bolesti krvnih ila glavni su razlog smrti u razvijenim zemljama. ?imbenici koji su direktno odgovorni za nastanak tih bolesti jesu: visok kolesterol i visok krvni tlak, debljina, puenje, tjelesna neaktivnost i e?erna bolest.

  

KOLIKO JE MLADO VAE SRCE?

  

Srce

IZME?U ROMANTIKE I STVARNOSTI

U popularnim pjesmama, literaturi i klasi?noj poeziji niti jedan ljudski organ ne spominje se tako ?esto kao to se spominje srce, simbol romanti?nih osje?aja. Koliko smo samo puta ?uli ili pro?itali: juna?ko i hrabro srce, dobro srce, kameno srce, ?eli?no srce i tako unedogled.