Hrvatska gorska služba spašavanja
 
POMOĆ BEZ GRANICA
 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) javna je, dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja). Specijalizirana je za spašavanje na prostorima izvan gradova i javnih prometnica: u planinama, na stijenama, speleološkim objektima, a i na drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama (more i vodene površine, nepristupačne građevine, ruševine ili loše vremenske prilike, strmi dijelovi obale i sl.).
Službu čine najspremniji hrvatski alpinisti, speleolozi i vrhunski planinari, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i opremljeni za sva spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć helikoptera, spašavanja iz dubokih speleoloških objekata te pri svim vremenskim (ne)prilikama. Zbog svoje sposobnosti da djeluje i na prostorima koji su nedostupni drugim redovitim javnim službama, HGSS danas je javna služba koja je produžena ruka Hitne medicinske pomoći, neophodni servis športa, turizma, prometa, poljoprivrede i gospodarstva te svih ljudskih i gospodarskih aktivnosti koje se odvijaju na prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Služba je po kvaliteti, opremi i tehnici spašavanja usporediva s najkvalitetnijim sličnim službama u svijetu i punopravna je članica svjetske spasilačke asocijacije.
 
 
I u sportu se događaju nesreće
 
Služba je osnovana 1950. godine i ima pedesetogodišnje iskustvo i rezultate (više od 8 tisuća spašenih ili zbrinutih ljudi). Svake godine, u preko 450 intervencija, spasi ili umanji posljedice za oko 500 osoba. Kako se suvremeni način života (i turizma) sve više okreće k aktivnim sadržajima na otvorenom prostoru (planinarenje, rafting, kanjoning, planinski biciklizam, paragliding, nautika i sl.), taj broj nesreća raste iz godine u godinu. Raste i broj ljudi u prometu (zračnom, pomorskom i kopnenom) pa bi bez HGSS-a takvi prostori, kao i cjeloviti sustav zaštite i spašavanja u RH, bili invalidni. Posebno treba naglasiti da 95% cjelokupne aktivnosti Službe čini preventiva. Pripadnici HGSS-a sustavno provode pripremu prostora, izgradnju helidroma, osiguranje svih skijališta, penjališta, tiskanje upozorenja, kartografija, edukaciju turističkih djelatnika i pripadnika ugrožene populacije (planinara, građana).
 
 
Organizacija Službe
 
HGSS je jedinstvena nacionalna služba koja je organizirana na teritorijalnom principu (15 stanica) i ima oko 400 članova, 19 liječnika, 11 instruktora gorske službe spašavanja i 30 letača spašavatelja, dva pilota helikoptera, 18 potražnih timova s vodičima i psima za traganje i dr. U okviru Službe djeluje 8 stručnih komisija, po specijalnostima: Komisija za helikoptersko spašavanje, Komisija za potrage i lavine, Komisija za medicinu spašavanja, Komisija za speleospašavanje, Komisija za opremu, Komisija za tehniku i školovanje, Komisija za informiranje i analitiku i Komisija za sigurnost na uređenim skijalištima. Služba skrbi o redovitoj obuci i licenciranju, praćenju struke i dr. Sve se to provodi prema najvišim međunarodnim standardima pa možemo reći da, zahvaljujući HGSS-u, građani i posjetitelji Republike Hrvatske imaju vrlo učinkovitu i kvalificiranu pomoć u nevolji, kao u najbogatijim ili najuređenijim državama Europe i svijeta. Neke akcije spašavanja koje je provela Hrvatska GSS spadaju u literaturu svjetskog spašavanja, a o tim rezultatima svjedoče i mnogobrojna diplomatska pisma zahvala iz država čije smo građane spasili ili smanjili razmjere nesreće koja ih je snašla.

 


Služba ima kapacitet (može mobilizirati veći broj ljudi) i teritorijalnu pokrivenost (pokriva područje skoro cijele Hrvatske). Svoje kvalitetne kadrove novači na dugoročno najispravniji i najprirodniji način (selekcijom najboljih iz Hrvatskog planinarskog saveza, s 20 000 registriranih članova).
Ima visoku specijaliziranost i ekskluzivitet djelovanja jer je osposobljena za spašavanja u svim uvjetima, i tamo gdje druge (pa i profesionalne službe) ne mogu (litice, ponori, vremenske neprilike).
Služba je na raspolaganju od 0-24 h, a vrijeme spremnosti od dojave do mobilizacije (dolaska spašavatelja na helidrom) je 10 minuta.

 
 
Način pozivanja
 
Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje kao organizirana snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja i dio je sustava „112“, pa se poziv u pomoć GSS-u može uputiti i posredstvom tog jedinstvenog europskog broja.

U slučaju potrebe, poziv se može uputiti i preko MUP-a (tel. 92), preko centara za obavješćivanje (tel. 985), Centra za spašavanje na moru (9155) ili izravno, na jedan od telefona Službe. Služba je jedinstvena, pa će poziv bilo kojoj stanici ili pripadniku GSS-a mobilizirati sve potrebne potencijale cijele Službe.

 


Poziv treba sadržavati podatke:
- tko traži pomoć i zašto (broj telefona ili način komuniciranja, radi dobivanja dodatnih informacija, važnih za spašavanje),
- broj unesrećenih i vrste ozljeda,
- osnovne podatke o unesrećenima,
- točnu lokaciju i opis pristupa lokaciji,
- vremenske prilike koje vladaju na terenu (vjetar i vidljivost - zbog procjene o uporabi helikoptera),
- mišljenje liječnika da je primjena helikoptera medicinski indicirana.

Ti podaci olakšavaju organizaciju i pripremu potrebne opreme i ekipe i važni su za učinkovitost svakog spašavanja.
Služba surađuje sa svim drugim javnim žurnim službama, ustanovama i institucijama, športskim savezima, zajednicama tehničke kulture, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave i predstavlja dragocjen nacionalni resurs i daje odgovore za prioritetnu javnu potrebu zaštite života i zdravlja ljudi na cijelom prostoru RH. Isturena je ruka sustava i zahvaljujući HGSS-u pomoć i zaštita ne zastaju na javnim prometnicama ili pred snježnim i drugim nevremenima. Pripadnici HGSS-a volonteri su koji, isključivo iz etičkih motiva, daruju svoje vrijeme, a često i svoj novac, kako bi pomogli drugima u nevolji. Upravo zbog svojih alpinističkih i drugih psihofizičkih sposobnosti i visokog motiva, učinkovito i odgovorno pokrivaju vrlo važnu javnu potrebu u Republici Hrvatskoj.

 
 
Danijel Frleta