IN MEMORIAM
 
Doc. dr. sc. Vinko Šamanić, dr. med. 1928. – 2007.
 
 
Životni put doc. Šamanića započeo je u mjestu Rasopasno na otoku Krku, 17. svibnja 1928. godine. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, život ga odvodi u Zagreb, na studij medicine, gdje diplomira 1954.godine. Nakon pripravničkog staža, ostaje u službi na Cresu, Malom Lošinju te ponovno na Cresu, u svojstvu liječnika te upravitelja zdravstvene stanice, do kraja 1960. Početkom 1961. dolazi u Rijeku i zasniva radni odnos u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja, gdje radi sve do umirovljenja 1994. godine. Stručni ispit položio je 1958. godine, u Zagrebu, a nedugo nakon zasnivanja radnog odnosa u Zavodu upućen je na specijalizaciju iz mikrobiologije s parazitologijom, nakon čega počinje s radom u mikrobiološkoj djelatnosti, najprije kao šef Laboratorija za tuberkulozu, a potom, od 1969. i kao šef Mikrobiološkog odjela. Na toj dužnosti ostaje sve do kraja radnog vijeka. Zahvaljujući iznimnom angažmanu doc. Šamanića, laboratorijska dijagnostika tuberkuloze u Rijeci razvija se u skladu s tada najsuvremenijim trendovima u svijetu. Laboratorij je aktivno uključen u mrežu nacionalnih i međunarodnih laboratorija za dijagnostiku i praćenje tuberkuloze, prema svim stručnim kriterijima, na kojima djeluje i do današnjeg dana.
Godine 1976. doc. Šamaniću priznaje se naslov primarijus, a 1984. godine stječe akademski stupanj doktora medicinskih znanosti obranom disertacije. Pored angažmana u užem specijalističkom području, doc. Šamanić bio je iznimno aktivan i u popularizaciji medicinske struke. Dugi niz godina obnašao je dužnost odgovornog urednika «Narodnog zdravstvenog lista», u kojem sudjeluje i kao autor znanstveno-popularnih članaka u impresivnom broju od nekoliko stotina. Od 1983.-1988. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta stručno-znanstvenog časopisa «Medicina» HLZ-Podružnica Rijeka. Za svoj stručni rad i angažman višekratno je nagrađivan, kako od stručnih udruga, tako i od društvene zajednice.
Pored stručnog djelovanja, doc. Šamanić je dugi niz godina svoja znanja i iskustva nesebično prenosio generacijama zdravstvenih djelatnika. Kao predavač iz predmeta mikrobiologija radio je na srednjoj medicinskoj školi, gdje se isticao kao savjestan i stručan nastavnik generacijama medicinskih laboranata, sanitarnih tehničara i farmaceuta, a 1986. godine izabran je za znanstvenog asistenta na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje, u okviru Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju, sudjeluje u dodiplomskoj nastavi studija medicine, stomatologije i studija za medicinsko-laboratorijske inženjere. Godine 1990. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, nakon čega biva angažiran i u izvođenju poslijediplomske nastave na studiju turističke, tropske i pomorske medicine.
Zahvaljujući godinama stjecanom iskustvu u stručnom radu te stalnoj težnji za stjecanjem novih spoznaja, doc. Šamanić bio je aktivan i u razmjeni znanja s drugim kolegama, kroz aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima te publiciranjem znanstvenih i stručnih radova.
Već i ovakav kratak pregled profesionalnog opusa doc. Vinka Šamanića ukazuje na bogatstvo njegovog stručnog, nastavnog, znanstvenog, ali i društvenog angažmana. Kao čovjeka krasile su ga vrline poštenja, dosljednosti, suosjećanja i pravednosti; jednostavno ljudskosti i topline. I kao takvog ćemo ga pamtiti. Pamtit ćemo ga kao kolegu, kao učitelja, kao prijatelja. Pamtit ćemo ga kao čovjeka.
I, kako kaže narodna mudrost: «Kroz troje čovjek živi i stječe blagoslove i nakon smrti: ako ima potomstvo izvedeno na pravi put, ako napravi djela na korist ljudima i ako ostavi znanje iza sebe.»
Docent Šamanić postigao je sve troje i zato će živjeti vječno.
 
 
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.