Poruka direktorice Svjetske zdravstvene organizacije povodom Svjetskog dana zdravlja 2007.
 
 
U današnjem kontekstu rastućih globalnih prijetnji, uključujući SARS, ptičju gripu, HIV/AIDS i humanitarne katastrofe, ove je godine tema Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog izvještaja o zdravlju - međunarodna zdravstvena sigurnost. Svjetski dan zdravlja 2007. služit će kao prilika međunarodnoj zajednici da uzme u obzir rastuću međuovisnost zdravlja i sigurnosti te potrebe za ulaganjem u zdravlje da bi se gradila sigurnija budućnost.
Prijetnje zdravlju ne poznaju granice. U doba široke globalne trgovine i putovanja, nove i postojeće bolesti prelaze nacionalne granice i prijete općoj sigurnosti. Samo snažnom suradnjom među razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, s pojačanom pažnjom na protok i uvid u informacije te jačanjem sustava javnog zdravstva i nadzora, možemo zaustaviti njihovo širenje. Drago mi je da u lipnju ove godine stupaju na snagu revidirana Međunarodna zdravstvena pravila. Njihovo provođenje pomoći će u izgradnji i osnaživanju djelotvornih mehanizama za dojavljivanje i odgovor na izbijanje epidemije na nacionalnom i međunarodnom nivou.
HIV/AIDS je snažan primjer kako su zdravlje i sigurnost postali međuovisni. HIV/AIDS prijeti stabilnosti cijelih regija i naroda. Za razliku od mnogih drugih bolesti, AIDS napada najproduktivnije članove društva. Veliki se napori ulažu kako bi se našlo cjepivo i proširio pristup dostupnom liječenju, ali još je puno toga potrebno učiniti.
Prijetnje zdravstvenoj sigurnosti brojne su i različite. Uključuju nagle udare na zdravlje i ekonomiju, od pojava bolesti, humanitarnih kriza, klimatskih promjena i ekoloških nepovoljnosti do bioterorizma i drugih akutnih rizika za zdravlje. Borba protiv tih prijetnji uključuje zajednički rad na unapređenju spremnosti i djelotvornog odgovora kada se pojave.
S obzirom na rastuću složenost tih zdravstvenih i sigurnosnih izazova i odgovora koje oni traže, ta se pitanja ne odnose samo na vlade, nego i na međunarodne organizacije, nevladin sektor i poslovnu zajednicu. Prepoznavši to, Svjetska zdravstvena organizacija čini svijet sigurnijim radeći sa svim interesnim skupinama u pristupu tim zajedničkim izazovima.
Dok je ključna suradnja na mnogim razinama, svaka država mora ulagati u zdravlje i graditi kapacitete za prevenciju novih i starih prijetnji osnaživanjem vlastitog javnozdravstvenog sustava. To često znači velika ulaganja u nadzor bolesti, prevenciju i edukaciju. Ponekad je to jednostavno i financijski pristupačno, kao što su mreže za komarce za prevenciju malarije ili osiguranje pitke vode u slučajevima humanitarnih kriza.
Ovo je moja prva godina kao generalne direktorice Svjetske zdravstvene organizacije. Gradeći na izuzetnim doprinosima svojih prethodnika, posebno dr. Lee Jong-Wooka, motivirana sam uvjerenjem da u svijetu koji je sve napučeniji i u kojem su svi dijelovi međusobno usko povezani, svi moramo raditi zajedno za međunarodnu zdravstvenu sigurnost.
Na ovaj vas način pozivam da se uključite u obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2007. u zajedničkom nastojanju da Ulaganje u zdravlje gradi sigurniju budućnost.
 
 
Dr. Margaret Chan Generalna direktorica Svjetska zdravstvena organizacija