DOWNLOAD      .pdf 1 675 Kb

          
siječanj-veljača

          


OD NAVIKE DO OVISNOSTI, OD OVISNOSTI DO SMRTI

Mnogo je, na prvi pogled, sasvim različitih oblika ponašanja koji se mogu podvesti pod ponuđeni naslov. Ovaj osvrt nije pokušaj ni cjelovitog niti podrobnog razvrstavanja ili punog objašnjenja. Stoga se, iz praktičnih razloga, može vrlo slično govoriti o pušenju, uzimanju ilegalnih droga, neprimjerenih lijekova ili raznih drugih sredstava s opojnim djelovanjem, alkohola („legalnih“ alkoholnih pića), s jedne strane; s druge, o pretjeranom uzimanju (nezdrave) hrane; s treće, o igranju (nasilnih) kompjutorskih igara; s četvrte, o kockanju. Jedan su od dokaza sličnosti - mehanizmi nastajanja navika pa potom ovisnosti, dok bi drugi mogao biti činjenica da sve ovisnosti negativno utječu na zdravlje (tjelesno i/ili duševno), sve do razvoja bolesti s mogućim preranim smrtnim ishodom.
Sve, ili gotovo sve, počinje isprobavanjem (eksperimentiranjem), sve češćim uzimanjem (korištenjem – bavljenjem), navikom koja će prijeći u ovisnost, a završiti stanjem kojim se najčešće ne može upravljati. Zadovoljavanje nekih od ovisnosti vodi ravno u kriminal, a kriminal maloljetnih ugrožavanje je i socijalne komponente njihovog zdravlja.
Najčešće, sve ovisnosti imaju početak u dječjoj ili adolescentnoj dobi i stoga je neprimjereno, na primjer, „akademski“ se nadmudrivati oko toga da li maloljetnici mogu bolovati od alkoholizma ili je to problem odraslih (najčešće se pojavljuje u razvijenom obliku oko 25. godine života).
Zdravlje mladih prioritetni je zadatak odgovornih – odraslih, a istovremeno je, kao i svaki drugi problem ranjivih skupina (onih koji nisu u stanju sami riješiti svoje probleme ni zadovoljiti svoje potrebe), intersektorski zadatak - zadatak raznih djelatnosti.
Vrlo je lako zaključiti da su roditelji najodgovorniji. Ali, uvijek postoji ali, da li su roditelji dovoljno obrazovani o sprečavanju i/ili ranom otkrivanju bilo koje od navedenih pojava, pitanje je koje prečesto ima negativan odgovor. Moglo bi se (ne bez cinizma) reći: sve piše u „mudrim knjigama“ i/ili (još „turbo“ modernije) sve se može naći na internetu. Bilo bi pametnije organizirati i ponuditi roditeljima (po modelu „obrazovanje uz rad“) obrazovanje za „odgovorno roditeljstvo“, barem za prvih 18 godina te, možda sve teže uloge u vremenima „dobrih namjera na sve strane“.
Drugi je problem u tome koliko su osposobljeni odgovorni za odgoj i obrazovanje djece i mladih, opet u sprečavanju i/ili ranom otkrivanju ovisnosti. Sva istraživanja (koja nisu sama sebi svrha) pokazuju da ta osposobljenost nema prolaznu ocjenu. Za razliku od roditelja, učitelji i odgajatelji, odnosno njihove ustanove ili udruge, nemaju izgovor. Ako javne institucije ne preuzimaju javnu odgovornost za javnozdravstvene probleme, kako se to isto može tražiti od „samoobrazovanih“ roditelja.
Najveću odgovornost za neuspjehe ili nepostojanje mjera za sprečavanje i/ili rano otkrivanje ovisnosti imaju oni koji ne osiguravaju djeci i mladima njihovo obrazovanje, da bi se vlastitim usvojenim znanjem oduprli svim pogibeljima koje im „pruža“ neodgovorni svijet odraslih.
Dokazano je da su djeca i mladi sposobni usvajati mnogo složenija znanja od tih, nužnih za razumijevanje i čuvanje vlastitog zdravlja. Netko bi (opet cinično) mogao reći: gdje su dokazi?
Ovaj osvrt bio bi nepotpun bez kritičkog osvrta na ulogu sustava zdravstvene zaštite. Kad je razvoj primarne zdravstvene zaštite bio u punom zamahu, zdravstvena zaštita djece i mladih bila je apsolutni prioritet, a „bijela kuga“ i „epidemija ovisnosti“ nisu bili ovih razmjera. Danas, kad je demografska slika mračna, a ovisnosti bujaju, zdravlje naše djece i mladih nije nikakav prioritet.
Gdje je optimizam?
Ako je „povratak na staro“ nekakvo rješenje, bolje je od nikakvog rješenja!
Odraslima ne služi na čast, ali čini se da sve više mladih uzima znanje u vlastite ruke, što je vrlo utješno. No djeci, da bi ostala zdrava, i dalje treba ruka vodilja, zar ne?

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Ovisnosti

PONUDA A LA CARTE

Kada se spominju rije?i ovisnost ili ovisnik, to vam prvo pada na pamet? Vjerujem da ne?u puno pogrijeiti ako pretpostavim da ?e se kod ve?ine javiti slika osobe pod utjecajem neke ilegalne droge, osobe naruenog fizi?kog i psihi?kog zdravlja, nekog tko se pokuava lije?iti ili pak manipulativne osobe koja ?e sve pokuati da se domogne sljede?e potrebne doze.

  

Ovisnosti

PONUDA A LA CARTE

Kada se spominju rije?i ovisnost ili ovisnik, to vam prvo pada na pamet? Vjerujem da ne?u puno pogrijeiti ako pretpostavim da ?e se kod ve?ine javiti slika osobe pod utjecajem neke ilegalne droge, osobe naruenog fizi?kog i psihi?kog zdravlja, nekog tko se pokuava lije?iti ili pak manipulativne osobe koja ?e sve pokuati da se domogne sljede?e potrebne doze.

  

Ovisnost o kocki

KOCKANJE IVOTOM

Jo donedavno kockanje i kla?enje promatrali smo kao aktivnost/zabavu/porok rezervirane za odraslu populaciju, a rizi?na ponaanja djece i mladih uglavnom su se opisivala kroz iskustvo s cigaretom i alkoholom. Odnedavno smo u taj obrazac rizi?nog ponaanja dodali i eksperimentiranje s drogom.

  

Adolescenti i odrastanje

RTVE ONLINE KOCKANJA

Pobijediti loe navike ?ovjek moe samo danas, a ne sutra. Confucius

  

Ovisnost

DROGA JE GUBITAK

Svaki dodir s drogom ostavlja za sobom ote?enje, najprije blae, neupadno, a s vremenom sve tee i o?itije. Vano je popraviti nastalo ote?enje, a to je vrlo teko ako je netko sam i nije svjestan to mu se sve doga?a. Pomo? stru?ne osobe neophodna je, vano je da bude dostupna i da se to je mogu?e prije po?ne s cjelokupnom rehabilitacijom.

  

Alkohologija

Moe li lije?nik op?enito preporu?iti alkohol u zdravstvene svrhe

U Hrvatskom lije?ni?kom zboru odran je, pod vodstvom psihijatra prim. dr. sc. Darka Breitenfelda, okrugli stol o temi Moe li lije?nik preporu?iti alkohol u zdravstvene svrhe?. Sudionici su bili zdravstveni stru?njaci raznih specijalnosti, op?enito zainteresirani za tu izazovnu temu, kao i za dalje zdravstveno usavravanje, umirovljeni lije?nici, pa i laici.

  

Puenje

DOKAITE SEBI DA MOETE!

Nema organa u ljudskom organizmu koji ne strada od puenja duhana, a najzna?ajnije su bolesti koje ono izaziva infarkt miokarda, rak plu?a, kroni?ni bronhitis i emfizem plu?a. Ako se po?inje puiti s 18 20 godina, 15 20 cigareta dnevno, to skra?uje ivotni vijek za 5 7 godina.

  

Psihologija

OPROSTI, MAGAR?E, AKO SAM TE UVRIJEDIO NAZVAVI SINA TVOJIM IMENOM

Dijete se po?inje odnositi prema drugima onako
kako se drugi odnose prema njemu.
Anthony de Mello

  

OSMIJEH JE BESPLATAN, A PRUA TAKO MNOGO

Bude li se smijeio, imat ?e prijatelje;
bude li se mrtio, imat ?e bore.
?emu ivimo ako ne kako bismo
jedni drugima olakavali ivot.
George Eliot

  

Alkohol, alkoholni problemi, alkoholizam

Drutveno prihva?en otrov

Vjekovima je ?ovjek udio za olakanjem svakodnevnih problema, trae?i pomo? sa svih strana. Umjesto da pomo? na?e u sebi, u drugima, u drugim spoznajama, pokuavao ju je nalaziti u raznim psihoaktivnim tvarima, tj. onima koje svojim kemijskim sastavom djeluju na duevni ivot preko iv?anog sustava.

  

Odgoj djece

MUDRA ODLUKA SIGURAN USPJEH

Uspjeh je rezultat mudra izbora,
dobre pripreme i hrabra ?ina.
Sang H. King

  

Strah

STRAH JE EMOCIJA

Od jednostavnih osje?aja male bebe dobro mi je smjekam se; nije mi dobro urlam do stara?ke mudrosti nema veze kako mi je smjekam se, ivot se odvija kroz mnogo emocionalnih nijansi i prijelaza.

  

Put prema uspjehu

UPORNOST NAGRA?UJE

Najvanija ?ovjekova zada?a u ivotu je roditi samoga sebe.
Erich Fromm

  

Seksualni poreme?aji kod mukaraca

ELIM, ALI NE MOGU

Mukaraca koji pate od seksualnih poreme?aja sigurno ima manje nego ena s poreme?ajima te vrste. Ali mukaraca koji zbog tih poreme?aja trae pomo? ima mnogo vie. To je no?na mora mnogih mukaraca, a i njihovih partnerica.

  

Gerijatrijska glazboterapija

GLAZBA ZA DUU STARIJIH OSOBA

U poodmakloj dobi javljaju se, uz organski uvjetovana ote?enja (modano-ilni poreme?aji, endokrine disfunkcije, sr?ano-ilna slabost), i odre?eni psiholoki poreme?aji, u smislu osje?aja nepotrebnosti, izrabljenosti, nezadovoljstva, nedovoljne zaokupljenosti u ivotnom tijeku. Zbog toga su potrebni veliki napori kako bi se moglo odrati osje?ajnu ravnoteu.

  

Antropologija

GOVOR KOSTIJU

Cijeli ?ovjekov ivot ostavlja trag na skeletu u obliku brojnih informacija, pa antropolozi koji se bave analizom kostiju mogu ?itati te informacije i na osnovi njih rekonstruirati ivot drevnih ljudi. Pomo?u kostiju mogu?e je prou?avati evoluciju ?ovjeka, utvrditi spol osobe, njene godine u trenutku smrti, od ?ega je bolovala, kako je umrla, koliko je bila visoka, kako je izgledala, a u novije vrijeme ra?unarski programi na osnovi kostiju lubanje mogu rekonstruirati i lice.

  

Brailleovo pismo u redovnim osnovnim kolama

TO?KICE NA BIJELOJ POVRINI

U duhu odgojno-obrazovne integracije djece s teko?ama u razvoju, koja je temeljem zakonske regulative u Republici Hrvatskoj na snazi ve? preko dva desetlje?a, ?injenica da redovne osnovne kole poha?aju i slijepi u?enici ne bi trebala biti nikakva novost. Ipak, ?esto smo svjedoci novinskih ?lanaka i televizijskih reportaa koji prikazuju uspjeno integrirano slijepo dijete kao neobi?nu pojavu.

  

Upala sinusa

I TRAVE POMAU

U glavi postoji osam sinusa, upljina u kostima koje su prekrivene sluznicom i u kojima se mogu razmnoiti mikroorganizmi. Znak za alarm je poviena temperatura, glavobolja, bol, za?epljenost ili curenje nosa, otok.

  

Pjea?enje

NEMA RAZLOGA RE?I NE

Ako patite od hipokineze (nedostatka kretanja) pa vam slabe lokomotorni, kardiovaskularni i endokrini sustavi, ili patite od vika kilograma pjea?ite, jer taj vid rekreacije prua dvostruku korist ?uva zdravlje i pri?injava zadovoljstvo.

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

nae zdravlje

CRVENI LUK

  

nae zdravlje

P E L I N (Artemisia absinthium L.)