DOWNLOAD      .pdf 1 799 Kb

          
ožujak-travanj

          


IMAMO RAZLOGA ZA PONOS

S velikim ponosom obilježavamo 50. obljetnicu neprekidnog izlaženja Narodnog
zdravstvenog lista, koji svjedoči o radu generacija javnozdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj na zdravstvenoj promociji i unapređenju zdravlja. Temeljni
cilj djelovanja ostaje isti kao i prije 50 godina: omogućiti ljudima da postignu kontrolu i unaprijede zdravlje i zdravlje svoje društvene zajednice. Pritom je važno istaći da se do tog cilja stiže intersektorskim pristupom koji nadilazi djelovanje samog zdravstvenog sustava. Naime, da bi ljudi i zajednica bili zdraviji, potreban je sustavan i uporan rad te još dosada nepostignuto, bezuvjetno društveno određenje koje se ogleda u izgradnji novih, kreativnijih i učinkovitijih javnozdravstvenih politika i akcijskih programa na svim razinama vlasti. Takav je rad potreban kako bi se stvarali uvjeti za zdravije i stimulativnije okruženje, za jačanje temeljnih znanja pojedinaca i zajednica te neophodni preustroj rada samih zdravstvenih sustava, gdje se ogromni resursi usmjeravaju na liječenje kroničnih, malignih i degenerativnih bolesti umjesto na njihovu prevenciju. NZL je 50 godina bio
na tragu tih nastojanja, a to će zasigurno ostati i u budućnosti.

Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

 

 

 

 

Rije? ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske upanije

IMAMO RAZLOGA ZA PONOS

  

?estitka upana Primorsko-goranske upanije u povodu pedesete obljetnice izlaenja NZL-a

?estitka upana Primorsko-goranske upanije

  

?estitka gradona?elnika Grada Rijeke

NASTAVAK TAMPAROVE MISLI I IDEJE

  

PROLO JE POLA STOLJE?A! ZAR VE??

  

Pedeset godina Narodnog zdravstvenog lista

LU?ONOA ZDRAVSTVENE EDUKACIJE

Zdravstveno prosvje?ivanje i zdravstveni odgoj naroda imaju zadatak pomo?i svakom gra?aninu da stekne osnovno znanje o o?uvanju i unapre?enju zdravlja, da radi na stvaranju higijenskih navika, da se upozna s naj?e?im bolestima i mogu?nostima zatite od njih, pa da se tako i sam brine da ostane zdrav.

  

NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

tivo koje pomae i u?i

  

Poslovna suradnja Nastavnih zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske upanije

  

Narodni zdravstveni list

PREPOZNAT OD LJUDI, STVOREN DA TRAJE

Gotovo svakodnevno svjedoci smo mnogih djela i ideja koji za cilj imaju biti, a rijetkost je prona?i neto to za cilj ima trajati.

  

Pedeset godina lista

PSIHOLOKI U?INCI PREVENCIJE

Na samom po?etku, ?estitke naem listu koji obiljeava pola stolje?a ivota, uz dobre elje za bar jo toliko sretnih godina, neiscrpnih tema i entuzijazma uredni?kom kolegiju.

  

Zdravlje o?iju

TELEVIZIJA NA METRE

Kome danas uop?e trebaju nao?ale kad postoje televizije povrine pola zida? Ne alim se! Posljednjih godina sve je vie pacijenata koji bi trebali nositi nao?ale za daljinu, ali to ne ele.

  

Zatita oralnog zdravlja

LIJEPI (KREZUBI) OSMIJEH

Gotovo da nema ?ovjeka, bez obzira na spol i dob, koji ne bi elio imati lijepe bijele zube, ali iz moga dugogodinjeg rada u stomatolokoj ordinaciji znam da je vrlo mali broj osoba koje se mogu pohvaliti tom osobinom.

  

Prevencija bolesti i promicanje zdravlja

BOLJE SPRIJE?ITI NEGO LIJE?ITI

  

PROMICANJE ZDRAVLJA DRUTVENA OBVEZA

It is my aspiration that health will finaly be seen not as a blessing to be wished for, but as a human right to be fought for. - United Nations Secretary General, Kofi Annan

  

Zdravstvena zatita mladih u tre?em tisu?lje?u

PROBLEME TREBA ODMAH RJEAVATI

Zdravstvena zatita kolske djece i mladei ve? se od svojih po?etaka, sredinom 19. stolje?a, razvijala vie kao preventivna djelatnost, usmjerena vode?im problemima tog vremena, kao to su tuberkuloza i druge zarazne bolesti, slaba ishranjenost te loi socio-ekonomski uvjeti u kojima djeca ive.

  

Tjelesna aktivnost

ZA ZDRAVIJI IVOT

Tjelesna aktivnost ?ovjeka vana je karika u o?uvanju zdravog ivota jer pokre?e mnoge korisne mehanizme u radu pojedinih organa i tkiva.

  

Stavovi studenata

ODGOVORNOST ZA OKOLI

Koncept odrivog razvoja u svijetu formuliran je prvi put 1987. godine. Tada je iz UN-a izalo tzv. izvje?e Brundtlandove komisije u kojem je odrivi razvoj definiran kao razvoj koji izlazi u susret potrebama sadanjih generacija, pri ?emu se vodi ra?una da zadovoljavanje potreba sadanjih generacija ne dovede u pitanje mogu?nost budu?ih generacija da zadovolje svoje potrebe.

  

Psihologija

DOBRO RASPOLOENJE KAO PREVENCIJA

Svatko od nas ima, barem povremeno, iskustvo dobrog raspoloenja. To su oni trenuci kada radost treperi u tijelu, kada se smijemo, o?i nam zra?e, domiljati smo, sve nam se ?ini lako, alimo se, ideje naviru, rjeenja su optimalna.

  

nae zdravlje

MU?I LI VAS NESANICA?

Uz mnoge bolesti, problem je suvremenog ?ovjeka i nesanica. Mnogi se ljudi tue kako teko mogu zaspati, a kada i zaspu, nemirno spavaju. Za normalno ?ovjekovo funkcioniranje potreban je kvalitetan san, odnosno spavanje u kojem ?e se organizam obnoviti.

  

Kako usporiti starenje

MOEMO LI IVJETI DULJE

Nije vano koliko smo stari, nego kako smo stari. Ta izreka, poznata ve? mnogima, pripisuje se Julesu Renardu. Znanost o starenju posljednjih je godina znatno napredovala. Iako postoje mnogobrojne teorije o uzrocima starenja, ipak glavne zna?ajke starenja proizlaze iz genoma. Ljudski se vijek, na osnovi shva?anja procesa starenja, danas procjenuje na 125 godina. Tko to moe dosti?i?

  

Fiziologija

TAJNA ZVANA OKUS

Jezik je mii?ni organ koji, osim za gutanje hrane i artikulaciju govornih zvukova, slui za osjete okusa hrane, njezine konzistencije (opip) i topline. Na povrini jezika nalaze se brojne okusne bradavice (papile) koje su najizraenije na korijenu jezika, iako ih ima manjih po ?itavoj povrini jezika. Unutar jarka okusnih bradavica nalaze se okusni pupoljci.

  

Aktivnosti u Osje?ko-baranjskoj upaniji

O?UVANJE I UNAPRE?ENJE ZDRAVLJA - IZAZOV SUVREMENOG ?OVJEKA

Javno zdravstvo u drutvu obuhva?a sustav mjera koje, uz zdravstvo, svoje mjesto nalaze u gotovo svakom podru?ju ljudske djelatnosti, sa svrhom osiguranja i poboljanja zdravlja pu?anstva. Stoga Zavod za javno zdravstvo, kao stru?na preventivna ustanova, organizira aktivnosti za zatitu i unapre?enje zdravlja pu?anstva, za smanjenje pobola, prijevremenog umiranja i invalidnosti.

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

nae zdravlje

C I K L A

  

nae zdravlje

KOPRIVA VELIKA (Urtica dioica L.)

  

Poruka generalne direktorice Svjetske zdravstvene organizacije povodom Svjetskog dana zdravlja 2008.

  

LJETO I ZDRAVLJE