DOWNLOAD      .pdf 2 344Kb

          
svibanj-lipanj

          


IMAMO RAZLOGA ZA PONOS

S velikim ponosom obilježavamo 50. obljetnicu neprekidnog izlaženja Narodnog
zdravstvenog lista, koji svjedoči o radu generacija javnozdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj na zdravstvenoj promociji i unapređenju zdravlja. Temeljni
cilj djelovanja ostaje isti kao i prije 50 godina: omogućiti ljudima da postignu kontrolu i unaprijede zdravlje i zdravlje svoje društvene zajednice. Pritom je važno istaći da se do tog cilja stiže intersektorskim pristupom koji nadilazi djelovanje samog zdravstvenog sustava. Naime, da bi ljudi i zajednica bili zdraviji, potreban je sustavan i uporan rad te još dosada nepostignuto, bezuvjetno društveno određenje koje se ogleda u izgradnji novih, kreativnijih i učinkovitijih javnozdravstvenih politika i akcijskih programa na svim razinama vlasti. Takav je rad potreban kako bi se stvarali uvjeti za zdravije i stimulativnije okruženje, za jačanje temeljnih znanja pojedinaca i zajednica te neophodni preustroj rada samih zdravstvenih sustava, gdje se ogromni resursi usmjeravaju na liječenje kroničnih, malignih i degenerativnih bolesti umjesto na njihovu prevenciju. NZL je 50 godina bio
na tragu tih nastojanja, a to će zasigurno ostati i u budućnosti.

Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

 

 

 

 

LJETO I ZDRAVLJE

  

Na?in prehrane u ljetnim mjesecima

I LJETO IMA ZUBE

Pazimo li dovoljno da u ljetnim mjesecima na visokim temperaturama sigurnim na?inom pripremamo hranu, kada nam organizam trai vie teku?ine, svjeeg vo?a, povr?a, cjelovitih itarica, mahunarki i ribe, a manje tekih obroka?

  

Zatita od sunca

MA? S DVIJE OTRICE

Ljeto je sun?ano doba godine i upravo zbog toga mnogima omiljeno. Sunce je izvor ivota na Zemlji i, u umjerenim koli?inama, izvor zdravlja. Ono ja?a obrambene snage organizma, potrebno je za proizvodnju vitamina D u organizmu (titi od rahitisa), utje?e na bolje raspoloenje i psihi?ko stanje ?ovjeka.

  

Ozonske rupe

NAJBOLJI SAVJETI NAIH BAKA

Pribliavanjem ljeta uvijek se nanovo aktiviraju upozorenja na tzv. ozonske rupe, moda stoga to je njihovo vrijeme na sjevernoj hemisferi upravo prolo (velja?a-oujak), a do onog na junoj hemisferi ima jo vremena (rujan-listopad).

  

Sun?anica

EIR GLAVU ?UVA

Ponovno nam stie ljeto, a s njim i sve opasnosti koje prijete zdravlju zbog visokih temperatura.

  

Uporaba solarija

MODNI DIKTAT ILI PRIJETNJA ZDRAVLJU

Me?u mnotvom dananjih trendova ljepote, koje nam svakodnevno name?u mediji, osobito se isti?e trend preplanulosti. Lica s naslovnica, iz filmova, s reklama, lica poznatih javnih osoba i politi?ara smijee nam se posve preplanula. Tako odgovor na pitanje o tome je li preplanulost obiljeje ljepote i zdravlja ili samo modni trend postaje dvojba za svakog od nas, jer nadolaze?e ljeto postavlja svoje modne diktate.

  

Melanom

NA SUNCE U MALIM DOZAMA

Zbog pomodnosti, posljednjih godina dolo je do u?estalijeg i dueg izlaganja ljudi ultraljubi?astim (UV) zrakama, bilo da se radi o prirodnom sun?anju ili o izlaganju umjetnim izvorima UV-zra?enja (solarij). Imati tamni ten postalo je stvar prestia te sinonim zdravlja, mladosti i dobre forme.

  

Sunce - opasnost za o?i

IVIMO U SJENI

Ponekad mi se ?ini da vie znamo o crnim rupama u svemiru nego o crnim rupama u naim o?ima.

  

Voda i zdravlje

UMJERENOST JE LJEKOVITA

U tijelima nekih ivih bi?a voda ?ini vie od 90% mase, to svjedo?i o vodi kao uzroku i uvjetu postanka i opstanka ivota. No, da bismo odgovorili na pitanje koliko vode treba za zdravlje, moramo znati koliko vode ima u ?ovje?jem tijelu. Smatra se da u prosje?ne odrasle osobe, teke 70 kg ima oko 42 litre vode, ili oko 60%.

  

Odlazak na godinji odmor

ZBOGOM STRESU

Stres je stanje poreme?ene psihofizi?ke ravnotee pojedinca, nastalo zbog fizi?ke, psihi?ke ili socijalne ugroenosti pojedinca ili njemu bliske osobe. Poznati psiholog na podru?ju prou?avanja stresa Richard Lazarus definira stres kao stanje u kojem pojedinac ne moe ispuniti prekomjerne zahtjeve koje mu okolina postavlja.

  

Aktivni odmor i oputanje

NAPOR ZA TIJELO, ODMOR ZA DUU

Tko nikad nije osjetio da je pod stresom, pod nepodnoljivim teretom posla ili opsjednut bilo kojom vrstom zabrinutosti? Stres je, naalost, jedan od naj?e?ih suputnika svakodnevnog ivota, to ga karakteriziraju napetost i premalo vremena za oputanje u odnosu na potrebe naeg organizma. Taj tajanstveni neprijatelj po?esto ne doputa da ga se potpuno upozna.

  

?i?enje organizma

ENERGIJA UNUTRA, OTROVI VAN

U prolje?e organizam treba osloboditi od otrova, suvinih kilograma, a i napuniti baterije. Organizam treba uvesti u stanje detoksikacije i eliminacije otrova, u kojem ?e sudjelovati debelo crijevo, jetra, bubrezi, plu?a, limfni ?vorovi i koa.

  

Proirene vene

PLAVE VIJUGAVE KVRGE

Proirene vene naj?e?e su vaskularno oboljenje nogu. Procjenjuje se da od toga oboljenja pati petina ?ovje?anstva. Operacije proirenih vena spadaju me?u deset naj?e?e izvo?enih operacija u bolnicama.

  

Vodoopskrba i odvodnja

VODA JE IVOT

Osiguranje dovoljne koli?ine ispravne vode za pi?e ne predstavlja danas samo element visokog ivotnog standarda, nego prije elementarnu civilizacijsku nunost. Ipak, svaki napor drutvene zajednice kojim ona osigurava kvalitetnu vodu svojem stanovnitvu vrijedan je pohvale.

  

ELIM IVJETI! A IVJETI ZNA?I BORITI SE!

Ika Ron?evi?-Greta, Karin Kuljani?-Vlai?, Ivan Host, Mirjana Pernar i suradnici: PSIHOLOKA POMO? U SUO?AVANJU SA ZLO?UDNOM BOLE?U, Priru?nik za oboljele i ?lanove njihovih obitelji, Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije, Rijeka, 2007.

  

?ime su se lije?ili i njegovali nai djedovi i bake

SVAKO VRIJEME IMA SVOJE OBILJEJE

Kozmeti?ka i farmakoloka industrija svakog dana izbacuju na trite stotine novih preparata i lijekova za njegu tijela ili odravanje zdravlja, odnosno lije?enje raznih bolesti. Svako vrijeme, od davnine, obiljeeno je i kozmeti?kim preparatima i lijekovima.

  

nae zdravlje

KUPINA

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

POVR?E NA DRUGI NA?IN

  

Obiljeavanje 50 godina Narodnoga zdravstvenog lista

Obiljeavanje 50 godina Narodnoga zdravstvenog lista

  

MAJ?INSTVO

MJERA USPJENOSTI CIJELE ZAJEDNICE