Grupe za potporu dojenju
 
POMOĆ KAD JE ONA NAJPOTREBNIJA
 
Karakteristika je svih sisavaca hranjenje na prsima, pa je tako od iskona bilo i sa čovjekom. Jedinstven je stav da je majčino mlijeko najbolja hrana za dojenče.
 
 
Većina majki želi dojiti svoje dijete, ali želja s jedne strane i ustrajnost u odluci s druge strane često se nađu u raskoraku. Majke se susreću s teškoćama u dojenju i tada im je neophodan savjet, moralna potpora, poduka, što u konačnici i jest smisao osnivanja grupa za potporu dojenju (GPD).
 
 
Može još i više
 

U Republici Hrvatskoj u tijeku je velika nacionalna akcija promicanja dojenja jer, unatoč željama majki da doje svoju djecu, statistički podaci ukazuju na to da stopa dojene djece nije zadovoljavajuća. U promicanje dojenja uključene su sve ustanove gdje borave djeca, a posebno rodilišta bolnica - prijatelja djece i zajednica - prijatelja djece koje su dužne provoditi strategiju

 

Deset koraka do uspješnog dojenja:
1. imati pisana pravila o dojenju dostupna cjelokupnom zdravstvenom osoblju,
2. poučiti zdravstveno osoblje vještinama potrebnim za primjenu tih pravila,
3. obavijestiti sve trudnice o prednostima majčina mlijeka i o tome kako se doji,
4. pomoći majkama da počnu dojiti već pola sata nakon djetetova rođenja,
5. pokazati majkama kako se doji i kako sačuvati izlučivanje mlijeka, čak i ako su odvojene od svoje dojenčadi,
6. ne davati dojenčadi nikakvu drugu hranu ili piće, već samo majčino mlijeko,
7. omogućiti majkama i djeci da budu zajedno 24 sata na dan,
8. poticati majke da doje na djetetovo traženje,
9. ne davati dude - varalice djeci koja se doje,
10. poticati osnivanje grupa za potporu dojenju i uputiti majke na njih pri izlasku iz rodilišta ili bolnice.
Deseti korak je, dakle, osnivanje grupa za potporu dojenju, a cilj je da majka uključivanjem u grupu:
- dobije sve najnovije relevantne informacije o prehrani majčinim mlijekom,
- dobije sve praktične savjete o pravilnom položaju na prsima, o tehnici izdajanja, o skladištenju mlijeka itd.,
- u interakciji s drugim majkama - članicama grupe, razmjenjuje iskustva te zajednički rješava probleme u vezi s dojenjem,
- ima punu moralnu podršku za dojenje od drugih majki u grupi, transferom pozitivnih emocija i pozitivnog stava o dojenju.

 
 
Patronažna sestra inicijator
 

Davne 1956. god. začeta je ideja o osnivanju grupa za potporu dojenju: u jednom američkom gradu osnovana je prva grupa pod nazivom La Leche League (LLL) i do danas ona je izrasla u međunarodnu grupu za potporu dojenju (LLL Internacinal), koja obuhvaća grupe u zemljama širom svijeta. Godine 1993. i kod nas su se počele osnivati grupe za potporu dojenju, paralelno s uvođenjem inicijative bolnice-rodilišta - prijatelji djece (Čakovec, Zagreb...).

U Rijeci su 1998.god. zaživjele pojedine grupe, ali su, nažalost, ubrzo prestale s radom. Krajem 2007. god. ponovo je pokrenuta takva inicijativa te su s radom krenule tri grupe za potporu dojenju, a početkom 2008. god. osnovano je još pet grupa. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke i Dom zdravlja PGŽ-Ispostava Rijeka sa svojim patronažnim sestrama preuzeli su realizaciju cijelog projekta. Grupe su organizirane po modelu u kojem je patronažna sestra inicijator osnivanja grupe, a kasnije i stručni koordinator u radu: ako majka - voditeljica grupe nema dostatno znanje i iskustvo pa ne može adekvatno savjetovati i pomoći u rješavanju nekog problema u dojenju, onda to čini patronažna sestra. Grupe za potporu dojenju možemo nazvati i grupe samopomoći, u kojima majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama kojima treba pomoć.

Uloga je grupe:
1. pružiti emocionalnu potporu majkama koje doje,
2. informirati majke o važnosti dojenja u zaštiti djetetovog i majčinog zdravlja,
3. dijeliti praktične savjete o dojenju,
4. omogućiti razmjenu iskustava,
5. zajednički rješavati sve teškoće u vezi s dojenjem,
6. razvijati povjerenje u vlastite sposobnosti, jačati samopouzdanje,
7. kroz zajednička druženja i akcije senzibilizirati javnost o važnosti dojenja.
Grupu čini 5-10 majki i voditeljica grupe koja je majka s iskustvom u dojenju, koja aktivno doji ili je donedavno dojila, vrlo pozitivnog stava prema dojenju, komunikativna, empatična i sklona svoje slobodno vrijeme oplemeniti humanitarnim radom. Sastanci grupa održavaju se jednom mjesečno, u prostorijama Doma zdravlja Rijeka, u trajanju od 1-1,5 sat. Susretu su prisutne majke sa svojom malom i velikom djecom. Svaka grupa nosi ime koje su joj nadjenule same članice. U ugodnom ambijentu, oplemenjenom edukativnim panoima, brošurama, nezaobilaznim igračkama, uz osvježavajuće napitke i grickalice, zajednički se rješavaju veliki i mali problemi majki i njihovih beba. Period od jednog do drugog sastanka pokriven je neformalnim sastancima majki te telefonskim savjetovanjima s majkom voditeljicom grupe i na taj se način pridonijelo rješavanju novonastalih teškoća u vezi s dojenjem. Njihova motiviranost, inventivnost i entuzijazam rezultiraju kontinuiranim uključivanjem novih članica te prisustvovanjem očeva i baka na sastancima.
Zaključak koji nam se nameće vrlo je jasan: zdravstveni odgoj o važnosti i jedinstvenosti majčinog mlijeka radi što bolje promidžbe dojenja neophodan je i dragocjen. Ne smijemo stati na desetom koraku, nego nastavimo koračati u zdravo društvo držeći se za ruke –zdravstveno osoblje-trudnica-mama-beba-tata-baka...

 
 
Angela Lovrić, vms