DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
srpanj-kolovoz

          


 

 

 

 

 

MAJ?INSTVO

MJERA USPJEŠNOSTI CIJELE ZAJEDNICE

  

Prehrana u trudno?i

VAŽNA KVALITETA, A NE KOLI?INA

Organizam u trudno?i radi poja?ano i zato mu treba više hranjivih tvari, vitamina, minerala i drugih elemenata. No, ne treba jesti za dvoje! Dapa?e, u prvim mjesecima treba jesti jednako kao i ina?e, tek potkraj trudno?e neznatno više, ali treba jesti kvalitetno.

  

Mu?nina i povra?anje u trudno?i

OD NEUGODE DO OPASNOSTI

Jutarnja mu?nina (lat. nausea) i povra?anje (lat. hyperemesis) predstavljaju jedan od prvih znakova trudno?e. Iskusi ih tre?ina do polovice trudnica, a mogu se javljati ne samo ujutro, nego i bilo kada tijekom dana.

  

Trudno?a i zdravlje zubi

MORAJU LI SE ZUBI POKVARITI

Trudno?a je fiziološki normalno stanje, pra?eno nizom promjena i prilagodbi koje su potrebne za razvoj i rast ploda i, kona?no, njegovo ra?anje. Promjene koje se javljaju u organizmu trudnice tijekom trudno?e svakodnevno se odražavaju na funkcije njenih organa i poti?u važne obrambene snage organizma budu?e majke pa ih smatramo pozitivnima za njeno op?e zdravlje.

  

Promjene na koži i sluznicama tijekom trudno?e

«PROLAZNO ULJEPŠANJE»

Tijekom trudno?e na koži i sluznicama mogu se o?itovati promjene nastale kao posljedica odvijanja specifi?nih hormonskih, metaboli?kih i imunoloških procesa u trudnica. Neke su od tih promjena fiziološke, a neke patološke naravi. Zato je važno svaku trudnicu upoznati s fiziološkim promjenama kože i sluznica, odnosno promjenama koje prate «normalnu» trudno?u.

  

Odje?a u trudno?i

SA?UVAJTE ZDRAVLJE I LJEPOTU

Još u ranom djetinjstvu ve?ina se djevoj?ica kroz igru sa svojom lutkom upoznaje, na sebi svojstven na?in, s jednom od osnovnih zna?ajki žene - materinstvom. Malo ih tada zna svoj put nastanka i dolaska u svijet realnosti, jer tada je to roda ili cvijet, a onda, kroz duži period odrastanja i sazrijevanja, postaju mlade žene koje žele i planiraju svoje potomstvo. A kada se prona?e voljena osoba i spoje želje, tada je ljubav mjesto zaštite i sigurnosti u kome voljeno bi?e postaje toliko željena stvarnost.

  

Grupe za potporu dojenju

POMO? KAD JE ONA NAJPOTREBNIJA

Karakteristika je svih sisavaca hranjenje na prsima, pa je tako od iskona bilo i sa ?ovjekom. Jedinstven je stav da je maj?ino mlijeko najbolja hrana za dojen?e.

  

Gubitak djeteta

Tišina umjesto pla?a

Ožaloš?eni roditelji koji su iskusili gubitak djeteta, bilo u trudno?i ili tek novoro?enog djeteta, o?ajni su kad dijete umre, a njihovu tugu društvo ?esto ne prepoznaje kao zna?ajnu, pri ?emu oni nerijetko ostaju prepušteni sami sebi.

  

Njega i lije?enje djece

S TABLETICOM ?EŠ OZDRAVITI

Izašli ste iz pedijatrijske ordinacije s nekoliko recepata za svoje dijete. Lijekovi su uglavnom u obliku sirupi?a koji imaju fini okus. Ali, što ako dijete odbija popiti lijek?

  

Udomiteljstvo

DOM IZVAN DOMA

Udomiteljstvo je jedan od oblika skrbi izvan vlastite obitelji koji su regulirani Zakonom o socijalnoj skrbi. Samo udomiteljstvo detaljnije je ure?eno posebnim zakonom, Zakonom o udomiteljstvu.

  

Spolno prenosive bolesti i njihova prevencija

ZNANJEM DO ZDRAVLJA

Spolno prenosive bolesti, prema današnjoj definiciji, zarazne su bolesti koje se prenose bilo kojim oblikom spolnog kontakta. Danas su poznate brojne spolne bolesti uzrokovane bakterijama, virusima, protozoima, gljivama i parazitima (sifilis, gonoreja, HIV/AIDS, Chlamidia trachomatis - infekcije, herpes virusne - infekcije, HPV-infekcije, trihomonasne vaginoze...).

  

Humani papiloma virus (HPV) i rak vrata maternice

SVAKA JE OSOBA DOBAR DOMA?IN

Rak vrata maternice važan je javnozdravstveni problem kod žena. Više je razloga za zabrinutost žena u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, a jedan je od njih da ne postoji dobna granica za infekciju HPV–om, ?ega svaka žena treba biti svjesna.

  

Umije?e komunikacije

ISKAŽITE SVOJE MISLI

Od svih živih bi?a, samo ?ovjek govori. Govor je ?ovjeku uro?en i ako mu se oduzme, on je ošte?en. Govor, odnosno rije? kao bitnu sastavnicu govora, vjerojatno je najljepše opisao evan?elist Ivan: « U po?etku bijaše Rije?, i Rije? bijaše od Boga – i Rije? bijaše Bog… Sve je po njoj postalo, i ništa što je postalo, nije bez nje postalo. U Njoj bijaše Život, i Život bijaše svjetlo ljudima… I Rije? Tijelom postala, i nastani se me?u ljudima…»

  

Psihologija odgoja

POLUDIM KAD LAŽE I GLEDA ME RAVNO U O?I

«Lažovi se ne ra?aju, ve? ih takvima ?ini pogrešan odgoj. Laži djece djela su onih koji ih odgajaju.»
J. J. Rousseau

  

?udesni med

HRANA I LIJEK

Od davnine je poznato da je prirodni med izvor hrane, ali i ljekovito sredstvo. Osim kao hrana i lijek, med se može koristiti i kao kozmeti?ko sredstvo.

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

Svjetski tjedan dojenja 2008.

POTPORA MAJCI: ZA ZLATNI STANDARD

Dok se održavaju Olimpijske igre 2008. godine (8.-24. kolovoza) i Svjetski tjedan dojenja (1.-7. kolovoza), Svjetsko udruženje za potporu dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) poziva na pove?anu potporu majkama koje teže postizanju zlatnog standarda hranjenja dojen?adi: da se djeca isklju?ivo doje prvih šest mjeseci, a da se s dojenjem nastavi uz primjerenu nadohranu do druge godine i dulje.
Podržite majke da omogu?e zlatni po?etak svojoj djeci!
Dojenjem svi dobivaju!

  

ZAŠTITA ZDRAVLJA MLA?IH

ZAŠTITA ZDRAVLJA MLA?IH

  

Živjeti zdravu mladost - doživjeti sretnu starost

MLADI IMAJU ŠTO RE?I

Zvu?i pomalo idili?no i utopijski zamislimo li se nad cjelokupnom situacijom u društvu. Omogu?iti mladima zdravo odrastanje i sazrijevanje - težak je izazov u današnjem društvu sveop?ih kriza.

  

Važnost motivacije za postizanje uspjeha u školi

JASNO MI JE ZAŠTO TO RADIM

Motivacija se ?esto definira kao unutarnje stanje koje aktivira odre?eno ponašanje. U podru?ju psihologije dokazano je da je ona jako važan ?imbenik za svako u?enje te ju je zbog toga kod u?enika potrebno na razli?ite na?ine stalno razvijati i poticati kako bi rezultati bili što bolji.