Svjetski tjedan dojenja 2008.
 
POTPORA MAJCI: ZA ZLATNI STANDARD
 
Dok se održavaju Olimpijske igre 2008. godine (8.-24. kolovoza) i Svjetski tjedan dojenja (1.-7. kolovoza), Svjetsko udruženje za potporu dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) poziva na povećanu potporu majkama koje teže postizanju zlatnog standarda hranjenja dojenčadi: da se djeca isključivo doje prvih šest mjeseci, a da se s dojenjem nastavi uz primjerenu nadohranu do druge godine i dulje.
Podržite majke da omoguće zlatni početak svojoj djeci!
Dojenjem svi dobivaju!
 
 
CILJEVI
- proširiti svijest o potrebi pružanja podrške majkama koje doje
- širiti nove informacije o podršci dojiljama
- potaknuti stvaranje optimalnih uvjeta za pružanje potpore u svim oblicima

MAJKE ZASLUŽUJU I TREBAJU
- suosjećajno slušanje,
- osnovne, točne i pravovremene informacije,
- uvježbanu i praktičnu pomoć,
- ohrabrenje.
Potpora majci: potreba
Da bi se uspješno natjecao, olimpijski sportaš treba potporu obitelji, prijatelja, zajednice i sponzora. Isto tako majke trebaju potporu u dojenju. Oboje, sportaš i dojilja suočavaju se s poteškoćama. Za dojilju su te poteškoće sveprisutne pogrešne informacije, održavanje dojenja nakon povratka na posao, suočavanje s hitnim stanjima i, najvažnije, sumnje o vlastitoj sposobnosti da se doji dijete. Vjera u samoga sebe ključ je uspjeha za oboje, za sportaša i za majku.
Podrška koju prima majka može biti službena, kao posjeta zdravstvenom profesionalcu, ili neslužbena, kao ohrabrujući smiješak druge majke. Podršku mogu dati i profesionalci i laici – zdravstveni profesionalci, bolničko osoblje i osoblje iz rodilišta, primalje, savjetnici o dojenju, školovani savjetnici, grupe podrške majci, prijatelji i obitelj.

Potpora majci: dokazi da djeluje
Nedavna Cochrane studija evaluirala je 34 ispitivanja iz 14 zemalja o koristima duljine bilo kakvog dojenja (parcijalnog ili isključivog) i samo isključivog. Studija je pokazala da svi oblici podrške, profesionalna i laička, analizirani zajedno značajno produljuju vrijeme bilo kakvog dojenja i imaju još značajniji utjecaj na isključivo dojenje. Edukacija bolničkog osoblja, koju su proveli Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, značajno je produljila vrijeme isključivog dojenja.
Strategije promocije dojenja Svjetske zdravstvene organizacije, bazirane na zajednici u zemljama u razvoju, navode nekoliko studija s dokazima o potpori majci. Ispitivanje koje je proveo Slikorski sa suradnicima navodi 20 studija o potpori dojenju u 10 zemalja, koje su dokazale značajan pozitivni utjecaj podrške na bilo koje dojenje, s najvećim utjecajem na isključivo dojenje. Laički savjetnici pokazali su se najučinkovitiji u produljenju trajanja isključivog dojenja, a profesionalni savjetnici bili su najučinkovitiji u produljenju trajanja bilo kakvog dojenja.

Izvještaj LINKAGES - projekta citira brojne studije koje se odnose na utjecaj bolničke prakse na produljenje isključivog dojenja:
- savjetovanje i paketi koji se daju pri otpustu i koji promoviraju dojenje,
- školovano bolničko osoblje u promociji dojenja,
- kućne posjete.
Ako si učinio bilo što da podržiš ženu u namjeri da doji ili majku koja već doji svoje dijete, zaslužuješ zlatnu medalju.


Potpora majci da doji

Prehrana namijenjena dojenčadi majčino je mlijeko. Dojenje omogućuje najbolji mogući početak života u svim područjima, bez obzira na ekonomski status zemlje. Čak i u razvijenim zemljama, izostanak dojenja povezan je s povećanim rizikom preživljavanja i zdravlja djece. Umjetna prehrana povezana je s višom stopom smrtnosti dojenčadi. Rani početak i isključivo dojenje mogu spasiti više od jednog milijuna dojenčadi. U usporedbi s dojenčadi koja je isključivo dojena, ona hranjena umjetnom hranom ne razvija se normalno – slabijeg je zdravlja, viša je stopa smrtnosti i niži IQ rezultat.
Od dojenja koristi imaju i majke i zajednica. Rak dojke češći je u žena koje nisu dojile ili su dojile kratko vrijeme. Menstrualni ciklusi ranije se vraćaju u žena koje ne doje, što može dovesti do ranije nove trudnoće i povećati zdravstvene probleme majki i djece. Isključivo dojenje smanjuje financijske troškove obitelji, društvenih zajednica, zdravstvenog sustava i okoliša.
Izostanak dojenja utječe na dijete, majku, zajednicu i zdravstveni sustav

Dojenčad koja se ne doji ima povećan rizik od: Majke koje ne doje imaju veću vjerojatnost nastanka: Zajednice i zdravstveni sustav pogađaju izostankom dojenja:
- iznenadne smrti - raka dojke i jajnika - povećani troškovi liječenja zaraza, debljine, šećerne bolesti i drugih kroničnih oboljenja
- dišnih infekcija - šećerne bolesti tipa II - povećani troškovi zbog bolovanja majki koje njeguju bolesnu djecu
- proljeva i drugih zaraza - ranijeg povratka menstrualnog ciklusa i plodnosti - negativni utjecaj na okoliš zbog odlaganja kantica i pakovanja umjetnog mlijeka
- debljine - kraćeg vremena između trudnoća - mnogostruko koštanje zamjena za majčino mlijeko
- šećerne bolesti - poteškoća u čišćenju i pripremanju formula i bočica  
- astme - financijskog opterećenja za umjetno mlijeko i gorivo  
- malignih bolesti    
- niskog IQ    
- nepravilnog razvoja    

 

Važno je podržati dojenje – dojenjem svi dobivaju
Dojenje se s punim pravom naziva zlatnim standardom dojenačke prehrane. Zlato se u mnogim kulturama smatra dragocjenim, cijenjeno je i zaštićeno. Kako biste se vi osjećali da vam netko da mjed umjesto zlata? Upravo se to događa kada se majčino mlijeko zamijeni umjetnim proizvodima.
Pet krugova u boji simbolizira Olimpijske igre i međunarodnu mrežu sportaša i zemalja. Tih pet krugova Svjetski je tjedan dojenja 2008. iskoristio za prikaz oblika potpore koje majka koja doji može zvati za pomoć i ohrabrenje. Krugovi potpore preklapaju se, u interakciji su i jačaju jedan drugog, s centralnim krugom kao žarištem.

KRUG: žena u centru
Žene ne primaju samo pomoć s raznih izvora, one pomoć aktivno osiguravaju i pružaju. Žene su ključni čimbenik u svakom krugu. Snažna potpora iz ostalih krugova stvara rastuću snagu u centru, koja se širi na ostale krugove potpore. Snažna mreža potpore majka-majci, organizirana diljem svijeta, osnovana i održavana od žena, živući je dokaz tog koncepta.
Kroz povijest, žene su naučile vrijednost udruživanja s drugim ženama: naučiti nove vještine, dijeliti lijepa vremena i učiti jedna od druge u zahtjevnim vremenima. U tradicionalnom okruženju ta se mreža sastoji od proširene obitelji – majki, baka, sestara i teta – one su blizu i odmah dostupne.
Uloga žene znatno se proširila i zahvatila mnogo više od obitelji i kuće. Proširene uloge produbile su potrebu za umrežavanjem. Nažalost, mnoge žene danas nemaju mrežu potpore kojoj bi se mogle obratiti. Članovi šire obitelji nisu uvijek zemljopisno blizu pa se žene oslanjaju na ostale i, kada je dostupno, na tehniku kao što su telefon i internet. Kada su svi krugovi jaki i pružaju majci potporu u dojenju, rezultati su vrlo osnažujući za buduće generacije.
Cilj je da majka u središtu, kamo god da se okrene, prima pozitivnu i suosjećajnu podršku za njeno iskustvo dojenja.
«Najbolja intervencija za učinkovitu podršku majci jest osnivanje malih grupa potpore koje čine majke: to omogućuje kulturi dojenja da bude ponovno prihvaćena.»
Maria Ines Fernandez, Filipini

KRUG: obitelj i društvena zajednica
Žena je povezana s obitelji, prijateljima, susjedima i ima ostale odnose u zajednici. Taj krug obiteljskih i društvenih kontakata razlikuje se od žene do žene, ovisi o njenoj kulturi, životnoj situaciji, socioekonomskom statusu i njenim aktivnostima.
Obitelj predstavlja majci mrežu promptne i kontinuirane potpore, počevši s ocem djeteta, bez obzira na to da li joj je on suprug ili partner. Može uključivati i majku, sestre i druge bliske rođake.
Potpora se širi izvan obitelji i uključuje prijatelje, susjede i sve one koje majka sreće u zajednici. Teško je bezbrižno dojiti u zajednici ako ta zajednica ne doživljava dojenje kao potpuno prirodnu aktivnost. Potpora dojenju uključuje pomaganje i ohrabrivanje majke i djeteta da budu zajedno u što više situacija.
Na žene utječe, pozitivno ili negativno, i ono što one pročitaju, vide i čuju putem medija koji su im dostupni. Snažan krug društvene potpore pomaže isključiti negativne utjecaje, pružajući potporu kada je ona potrebna.
«Moramo govoriti istim jezikom dok se dojenje djece, dojenčad i majke ne priznaju
na svakom nivou, od najsiromašnijih do najbogatijih, od sjevera, juga, istoka i zapada... i na svakom jeziku.»
Pushpa Panadam, Paragvaj

KRUG: zdravstvena zaštita
Sustav zdravstvene zaštite i zdravstveni djelatnici imaju direktni i indirektni utjecaj na dojenje. Zdravstveni radnici cijenjeni su članovi društva pa ono što kažu i učine na poslu i izvan posla može utjecati na zdravstveno ponašanje ljudi. Promocija optimalne prehrane djeteta u svim fazama razvoja nužna je za poticaj ženi da uspije u dojenju.
SZO i UNICEF prepoznaju te potrebe i podupiru te intervencije, prvenstveno kroz projekt bolnica - prijatelj djece (Baby-Friendly Hospital Initative – BFHI) koji je revidiran, dopunjen i dovršen da bi se omogućilo zemljama i upravama da se organiziraju.
Kao nadopuna tome, potrebna je trenirana i praktična pomoć svakog zdravstvenog radnika koji u svom radu dolazi u kontakt s majkama i djecom. WABA radi na tome da se inicira školovanje zdravstvenih radnika za savjetovanje o dojenju u mnogim zemljama.
«Kada majka traži pomoć u vezi s problemom, njoj je pomoć potrebna
upravo tada, u tom trenutku. Pomoć joj je potrebna kada ju ona traži.»
Rebecca Magalhaes, SAD
«Sanjam o svijetu u kojem svaki zdravstveni radnik uči o dojenju
i svaka majka dobiva potporu za dojenje.»
Felicity Savage, Velika Britanija

KRUG: vladajuća struktura i legalitet
Službena politika i legalitet nužni su za potporu ženama u mnogim aspektima. Politika ima vlast stvarati zakone, rješavati sporove i donositi administrativne odluke. Dojilje moraju poduprijeti zakoni i društvena pravila. Kada vlade provedu međunarodni zakon o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko i posljedičnu rezoluciju Svjetske zdravstvene organizacije, majke će biti zaštićene od negativnog utjecaja reklamiranja koji umanjuje uspješnost dojenja.
SZO i UNICEF predložili su četiri područja djelovanja za uspješnu potporu dojenju:
- zdravstveni sustav mora podupirati ženu pružajući joj potrebnu zaštitu te kroz humani odnos prema svakoj majci i djetetu, pazeći na pravila koja utječu na njih,
- educirano zdravstveno osoblje mora podupirati ženu direktno pružajući točne informacije i humanu, svakoj kulturi prilagođenu praksu,
- međunarodni zakon o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko i posljedična rezolucija Svjetske zdravstvene organizacije podupiru žene onemogućavajući pogrešno informiranje,
- pokretanje zajednice, osobito potpora majka-majci osnažuje i informira žene.

KRUG: radno mjesto i zaposlenje
«Svaka majka zaposlena je majka.» To geslo opisuje realnost života svake majke. Biti majka znači biti odgovorna za skrb i dobrobit djece. Taj posao zahtijeva vrijeme, energiju i pažnju.
Za stvaranje mlijeka najbolja je okolina bez stresa. Majku treba privremeno osloboditi radnih obveza kod kuće i na poslu, da bi imala dovoljno energije za dojenje.
Tri su komponente potpore ženama koje doje na poslu:
- vrijeme za dojenje ili izdojavanje mlijeka za vrijeme radnog dana,
- čisto mjesto bez stresa za tu namjenu,
- univerzalan stav koji podupire dojenje.

Politika zaštite majčinstva mora omogućavati: čuvanje radnog mjesta za ženu, plaćeni porodiljni dopust, plaćene pauze za dojenje, dječje vrtiće i jaslice na radnom mjestu ili blizu radnog mjesta, zaštitu od diskriminacije, fleksibilno organiziranje s mogućnošću rada pola radnog vremena za oba roditelja. S takvom okosnicom majčina okolina – svi, od djeteta koje doji do šefa koji organizira vrijeme i mjesto na radu – podupiru majku. Njihov pozitivan stav ohrabruje majku da dostigne zlatni standard hranjenja djeteta – dojenje.

KRUG: reagiranje na krizna stanja i hitnoće

Kad je majka izložena stresu zbog događaja koji su van njezine kontrole, njena odgovornost prema djeci varira od odgajanja do preživljavanja. Možda će morati naći siguran smještaj, hranu i odjeću, dok se istovremeno bori da bi komunicirala s ostalim članovima obitelji, službama za potporu, mrežama za legalizaciju i zdravstvenim radnicima.
Za vrijeme prirodnih katastrofa ili u područjima zahvaćenim ratom obitelji su protjerane iz svojih domova i zajednica i nađu se u nepoznatom okruženju. Socijalne službe koje skrbe za djecu i obitelj mogu podržati dojilju pružajući joj ono neophodno: odgovarajuću hranu, vodu i odjeću. U takvim okolnostima majčino mlijeko može biti jedina sigurna hrana za dijete.
Majci koja ima obiteljsku krizu (kao što je razvod ili određivanje skrbništva) također je potrebna podrška. Pisani materijali i stručni ljudi dostupni su za pružanje informacija i svjedočenja o djetetovim potrebama za majkom i rizicima zamjene majčinog mlijeka umjetnim kod malenog djeteta.
Obitelj koja je suočena sa zdravstvenim poteškoćama ima posebne potrebe. Centri za dojenje u bolnicama pružaju informacije o mogućnostima da roditelji ostanu u bolnici s bebama ili malenom djecom, o pravima djece da posjećuju majke koje su hospitalizirane i o pomoći za izdajanje mlijeka kada majka privremeno ne može dojiti. Pružanje potpore majci koja je zaražena HIV/AIDS-om da doji vrlo je teško, i za majku, i za one koji joj pomažu. Globalni zdravstveni standard preporučuje da majka zaražena HIV/AIDS-om doji prvih šest mjeseci ako joj zamjensko mlijeko nije dostupno ili ga ne može priuštiti.
Kad se majka nađe u krizi ili hitnom stanju, organizacije, vlade i pojedinci mogu joj pružiti podršku i zaslužiti zlatnu medalju za svoj trud.
Iako se sve majke suočavaju s poteškoćama i trebaju potporu, majka koja se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji suočena je s čitavim nizom dodatnih poteškoća. Nepovoljne situacije uključuju manjak edukacije, infrastrukture i osnovnih potrepština, zajedno s nepostojanjem ili nedostupnošću zdravstvene zaštite, nedostatkom hrane, pomanjkanjem grupa potpore te društvenom zabranom da se govori o dojkama i dojenju. Takve situacije mogu postojati ako majka živi u razvijenoj ili u nerazvijenoj zemlji. Žene koje tradicionalno doje moraju se zaštititi od negativnih utjecaja, kao što je agresivna reklama umjetnih proizvoda.
«Dojenje djeteta tiče se cijele zajednice, potrebna je suradnja – svi imaju ulogu da dojenje učine uspješnim. Da bi se stvorilo okružje koje podupire dojenje, potrebni su podržavajući ljudi u svakom kutku.»
Negeya Sadig, Sudan
Dok zemlje šalju svoje najbolje sportaše da se natječu na Olimpijskim igrama, važno je zapamtiti da zdrav sportaš nastaje iz zdravog početka života. Nije upitno da je za optimalan rast i razvoj djeteta potrebna optimalna prehrana.
Svi dobivaju ako se djeca doje!

 
 
Svjetska zdravstvena organizacija