DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
listopad-prosinac

          


 

 

 

 

 

ZIMSKI IZAZOVI

  

Zima i hladno?a

LJUBAV, NJEGA I ZABAVA

Promjena godišnjih doba i dolazak zime nikome nisu ugodna razdoblja godine. Za roditelje s malom djecom zima je vrijeme mnogih dilema, jer mnoge roditelje više zabrinjava da li je djetetu hladno nego da li mu je pretoplo.

  

Akutne respiratorne bolesti

DOLAZE HLADNI DANI

S dolaskom jeseni i hladnih dana višestruko raste broj oboljelih od akutnih respiratornih bolesti. Posljedica je to op?e osjetljivosti stanovništva na njih i na?ina njihovog širenja s oboljele osobe na zdravu.

  

Cijepljenje

IGLICA ZA ZDRAVLJE

Jedan od zna?ajnih uzro?nika zaraznih bolesti jest bakterija Streptococcus pneumoniae (S. pneumonie). Taj uzro?nik prisutan je svuda u svijetu, izaziva oboljenje u svih dobnih skupina ljudi. Karakterizira ga pojava teških (takozvanih invazivnih) oblika bolesti, i to naro?ito u male djece i u osoba starije dobi. Neke bolesti uzrokovane tom bakterijom jesu upala uha (otitis), upala plu?a (pneumonija), upala moždanih ovojnica (meningitis sepsa) i bakterijemija kod prodora u krv.

  

Okulistika

KAD JE OKU ZIMA

Probajte se istuširati u rano zimsko jutro, pa onako goli i mokri istr?ite na balkon. Ne mora ni puhati, dovoljno je da je ispod nule. Koliko biste dugo tamo izdržali? Ni sekunde. Zbrisali biste u toplinu doma svog i dobro se umotali.

  

Smrzotine

?IZMA GLAVU ?UVA

Dolaskom zime i hladnog vremena postajemo izloženi nepovoljnim u?incima niske temperature na organizam. Ne kaže se uzalud kako se za zimu treba dobro pripremiti, a to se u prvom redu odnosi na nabavu primjerene odje?e i obu?e te na zaštitu površinskih (uške, nos, lice), odnosno perifernih dijelova tijela (šake, stopala) koji su izravno izloženi hladno?i.

  

Bol u grudima

DIGNUTI PANIKU ILI NE

Bol u grudima izaziva strah i nelagodu jer se odmah pomisli na anginu pectoris ili na infarkt miokarda, a osobu s tim problemima hvata strah od smrti. Me?utim, postoje i drugi, manje opasni uzroci te neugodne tegobe. Kako ih razlikovati?

  

Blagdanska trpeza

ODOLJETI RADI ZDRAVLJA

Pomisao na blagdane u ve?ine osoba pobu?uje slike živopisnih trpeza prepunih raznovrsnih slanih i/ili slatkih delikatesa kojima je «nemogu?e» odoljeti. Posve daleki i nestvarni tada nam izgledaju gotovo zagarantirani problemi s probavom i mogu?i suvišak kilograma, koji nastaju blagdanskim prejedanjem, pri ?emu (ne)namjerno zaboravljamo da se dio nas ne?e uspjeti riješiti tog «suviška» ni do blagdana sljede?e godine.

  

Tjelesna aktivnost

ZA ZDRAVIJI ŽIVOT

Tjelesna aktivnost ?ovjeka važna je karika u o?uvanju zdravog života jer ona pokre?e mnoge korisne mehanizme u radu pojedinih organa i tkiva.

  

Potroša?ki mentalitet protiv granica u odgoju

BLAGA DIPLOMACIJA ZA PREDŠKOLCE

Najvažniji zadatak svakog roditelja jest djetetu pružati ljubav, hranu i dom. Ali, kad vaš mališan prohoda, odjednom ste suo?eni s novim zadatkom: trebate postaviti granice. Vaše s ljubavlju postavljene granice nalik su zidovima koje vaše dijete usmjeravaju na njegovu životnu putu. Te zidove možete podignuti blizu (stroža ograni?enja s mnogo pravila) ili daleko (popustljiva ograni?enja s velikom mjerom prilagodljivosti).

  

Potroša?ki mentalitet i vrednote mladih

JESAM KOLIKO IMAM

Uz konzumerizam (društvo orijentirano na potrošnju), tu masovnu pojavu gra?anskog bivstvovanja, veže se niz drugih pojava koje odre?uju takvo umjetno postojanje, da budemo blagi. Jer, sve to kupovanje, skupljanje i bacanje, cijelo to razigrano gibanje, gibanje u bjesomu?nom ritmu zgrtanja i trošenja, rezultat je prije svega ?ovjekove percepcije, i to o njegovim potrebama. To su ve?inom nametnute potrebe, nametnite od bogate manjine. S tom je manjinom opet povezan niz drugih stvari, kao npr. politi?ka, socioekonomska, psihološko-filozofska realnost itd.

  

Rad savjetovališta za prehranu dojen?adi

PEDESET PET GODINA POMO?I, UPUTA, SAVJETA, PODRŠKE

Pri?u o Savjetovalištu za prehranu dojen?adi u Rijeci ve? smo objavljivali prije nekoliko godina, kada se obilježavalo 50 godina djelovanja, ali vrijedi se podsjetit, jer ta pri?a još traje, sada ve? punih 55 godina, i sve je sadržajnija. Zapo?ela je u dalekim pedesetim godinama prošloga stolje?a, to?nije 1953. godine.

  

Postupak kod akutnog proljeva kod djece

VAŠE DIJETE IMA PROLJEV?

Proljev je pojava u?estalih (više od 5 na dan), kašastih ili vodenastih stolica, uz primjese sluzi, a ponekad i krvi. Naj?eš?i su uzroci proljeva bakterije i virusi (bolest prljavih ruku i zdravstveno neispravne hrane i pi?a).

  

Higijena prehrane

UKUSNO NIJE UVIJEK I ZDRAVO

Oko 4% djece ima višak kilograma, a broj pretile djece od 6 do 17 godina u posljednja se ?etiri desetlje?a utrostru?io. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj pretilih u svijetu nadmašio je broj neuhranjenih i našim planetom hoda preko 300 milijuna pretilih osoba, a taj se broj iz godine u godinu stalno pove?ava.

  

Trema – evolucijska uvjetovanost

SA STRAHOM SMO BOLJI

Trema... Prisutna je kod svih ljudi. Definiramo je kao osje?aj straha koji se javlja pred javni nastup. Naziv potje?e od latinske rije?i «tremere», što zna?i drhtati. Taj doživljaj straha traje obi?no prve tri minute.

  

Tjelesna aktivnost

?ARI NORDIJSKOG HODANJA

Nordijsko hodanje novi je oblik tjelesne aktivnosti, koji se uklju?uje u rekreativne programe jer je pogodan za razvoj snage i izdržljivosti, pogotovo gornjeg dijela tijela, djeluju?i tako na pravilno držanje i poja?avaju?i aktivnost kardiovaskularnog sustava. To hodanje aktivira miši?e le?a, ramena i ruku zbog upotrebe štapa, pa se zbog toga troši i ve?a koli?ina energije.

  

Trnina

DIVLJA VO?KA IZ NEOLITIKA

  

Okultne mo?i biljaka

S GRANICE (NE)MOGU?EG

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

SUSTAV MOKRA?NIH I SPOLNIH ORGANA

  

Lijekovi i bubreg

NAKON LIJE?ENJA BOLESTI - BOLEST

Lijekove uzimaju i bolesni i zdravi. Bolesni ih uzimaju u nadi da ?e im pomo?i u njihovom ozdravljenju, a zdravi u uvjerenju da ?e uz njih dulje ostati zdravi ili da ?e im uzimanje lijekova odgoditi nastanak nekih bolesti. Bolesni uzimaju lijekove uglavnom pod kontrolom lije?nika, a zdravi, u ve?ini slu?ajeva, bez te kontrole. Uzimanje lijekova bez kontrole lije?nika i bez to?nog poznavanja bolesti jest samolije?enje ili automedikacija.

  

Infekcije mokra?nog sustava

Shvatite ih ozbiljno

Uzro?nici su infekcija mokra?noga sustava bakterije koje ?ine fiziološku floru crijeva. Naj?eš?i je uzro?nik bakterija Escherichia coli, a rje?e su to Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas i druge bakterije. Bakterije koje se izlu?e stolicom, preko mokra?ne cijevi ulaze u mokra?ni mjehur i dalje mogu napredovati prema bubrezima.

  

Priro?ene anomalije mokra?no-spolnog sustava

Tablete ili nož

Mokra?no-spolni sustav ?ovjeka sastoji se od dva bubrega (lat. ren), dva mokra?ovoda (lat. ureter), mokra?nog mjehura (lat. vesica urinaria), mokra?ne cijevi (lat. urethra) i spolnih organa (lat. genitalia). U dobi od 6 do 8 tjedana razvoja zametka (fetusa) mogu se pojaviti poreme?aji u razvoju svakog navedenog dijela mokra?nospolnog sustava, što može rezultirati pojavom anomalija (nepravilnosti, mana). Takve se anomalije nazivaju priro?enim (kongenitalnim) anomalijama.