DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
svibanj-lipanj

          


 

 

 

 

 

LJETO, VODE I ZDRAVLJE

  

Ljetne radosti

PREPOZNAJMO OPASNOST

Približava nam se ljeto i vru?i dani. Koliko god vremena provodili u hladu, ipak ?emo se najbolje opustiti i prebroditi sparinu i vru?inu ljeta u kupanju.

  

REKREACIJA

OPASNI MORSKI SUSRETI

Raduju?i se ljetu koje dolazi i morskim blagodatima, ?esto zaboravimo na opasnosti koje »vrebaju« iz morskih dubina i koje nam mogu posve neo?ekivano pokvariti toliko željeno uživanje u ljetnom odmoru.

  

Ronjenje

KAD SE DUŠIK OTOPI

»Ne mogu objasniti zbog ?ega volim more. To je potpuno fizi?ka stvar: kad ronite, po?nete se osje?ati kao an?eo. Oslobodite se težine.« Jacques Cousteau

  

Spašavanje utopljenika

KAD VODA ZDROBI

Utapanjem se naziva akutno gušenje izazvano prisustvom teku?ine (naj?eš?e slatke ili morske vode) u dišnim putovima zbog koje organizam trpi od akutnog nedostatka kisika (hipoksije) jer zrak ne dospijeva u plu?a.

  

Le?e i plivanje

VELIKO NE!

Naša je voda »najbolja na svijetu«. Možda po okusu i bistrini, što je ve?ini i najvažnije kad je pijemo. Ispravnost vode za pi?e redovito se kontrolira i strogo se pazi da se koli?ina bakterija svede na minimum. One bakterije koje ipak progutamo, sredit ?e vrlo djelotvorna kiselina u našem želucu. Me?utim, što važi za želudac, ne važi za naše o?i.

  

Zubobolja i ljetne radosti

KAD ZUBI SAMI UPOZORE

Nakon hladne i tmurne zime zasjalo nam je sunce. Više se ne može sjediti u ku?i. Gotovo svi nastojimo svaki slobodan trenutak provoditi na otvorenom. Ulice, šetališta, parkovi i terase oživjeli su. Milina!

  

Osje?ka pri?a o komarcima

TAKO SI?UŠNI, A TAKO ZLI

Dolaskom prvih toplih proljetnih dana po?inju svakodnevni problemi koje nam pri?injavaju brojni insekti, me?u kojima zasigurno prednja?e komarci.

  

Salmoneloze

OPREZA NIKADA DOSTA

U ve?ini slu?ajeva mikroorganizmi u namirnicama ne?e imati utjecaja na potroša?a. Me?utim, ponekad se u hrani na?u mikroorganizmi koji mogu izazvati bolesti uzrokovane kontaminiranom hranom, ?eš?e nazvane otrovanja hranom. Ako su uzrokovane salmonelama, zovu se salmoneloze.

  

Tajne mozga

UGODA SE LAKŠE PAMTI

?ovjek je uvijek željan znanja, kojega nikad nije dovoljno, ali se jedan dio znanja stalno gubi, a novo znanje sti?e se sporo. Kako popraviti u?inkovitost pam?enja i održati ga što dulje?

  

Stresni i traumatski doga?aj i njihove posljedice

KAD VIŠE NE MOGU

»?ovjeka ne ugrožavaju doga?aji, ve? na?in na koji ih on doživljava.« Epiktet

  

Opažanje sebe u sukobu

BUDI OSOBA, A NE ULOGA

U sukobu nije dovoljno samo razjasniti naše vi?enje sukoba, ve? je važno objasniti kako sebe opažamo.

  

Terapija ku?nim ljubimcima

POGLED S PORUKOM

Brojna istraživanja potvrdila su da ljubav prema nekome, pa bio to i loš ku?ni ljubimac, opušta, smiruje, tjera samo?u, tugu, bol i strah. Korištenje ku?nih ljubimaca u terapiji razli?itih bolesti (AIDS, rak, mentalne bolesti…) postaje sve u?estalije, jer nas oni mogu nasmijati i potaknuti na svakodnevne tjelesne aktivnosti, ili pomo?i da proširimo krug prijatelja.

  

Deset zapovijedi vje?ne mladosti

VOLITE SEBE

?ovjeku današnjice genetski je zajam?eno 120 godina života, ali svi znamo da je ta granica krajnja rijetkost. Japanci u prosjeku žive 80 godina, Kana?ani i Grci 78, a Somalijci 47 godina.

  

Zdravlje bez lijekova

NAŠE TIJELO TRAŽI KRETANJE

Naše je tijelo stvoreno za kretanje, jer bez kretanja ono propada, obolijeva i osu?eno je na umiranje. Stalno sjedenje ili ležanje šteti našem zdravlju. Svatko od nas iskusio je da nakon prisilnog ležanja, primjerice, zbog bolesti, nakon ozdravljenja i ustajanja iz kreveta osje?a malaksalost miši?a, nesigurnost u kretanju i stajanju. Sportaši – ve? i samo nekoliko dana bez treninga – gube snagu i efikasnost.

  

Naše zdravlje

BRESKVA NAJLJEPŠI DAR ISTOKA EUROPI

  

Za proljetne šeta?e

BROSKVA I PROLJETNA »MIŠANCA« NA PADELU

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

Raznolikosti plivanja

Granice ne postoje

Razumijevanje smisla rije?i plivanje može biti raznoliko za nepliva?e, rekreativce, natjecatelje, agoniste, sinkropliva?ice, perajaše, daljinskopliva?e, maratonce, vaterpoliste, fizioterapeute, trenere, profesore tjelesne i zdravstvene kulture, rekreatore