DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
srpanj-kolovoz

          


 

 

 

 

 

Ljepota

LJEPOTA I ZDRAVLJE

  

Savjeti roditeljima

Svjetski tjedan dojenja 1. – 7. kolovoza 2009.

Dojenje – spasonosno u izvanrednim stanjima. Jeste li spremni?

  

Higijena i zdravlje

DOBRA STARA VODA

Svi smo upoznati s ?injenicom da su osnova za zdravlje i prevenciju bolesti dobre higijenske navike koje se stje?u u najranijem periodu života. Nažalost, velik broj djece, mladih pa i odraslih ljudi ne održava osobnu higijenu na odgovaraju?i na?in.

  

Koža i odje?a

ZDRAVA KOŽA ISPOD ODJE?E

Mali savjeti
Svi dijelovi odje?e trebali bi biti udobni, dovoljno široki da ne pritiš?u tijelo, da daju koži da diše i da se u njoj ponaša prirodno i zdravo. Treba provjeriti kakvo?u tkanine, postojanost boja i uzorka, kao i na?in održavanja. Bez obzira na figuru kojom ste obdareni, nau?ite prepoznati odje?u koja vam zaista pristaje i pokušajte njome istaknuti svoje prednosti, a mane sakriti. Na odje?i valja provjeriti: rad patentnog zatvara?a, kakvo?u gumba i ima li rezervnog, jesu li šavovi ravni i je li sve spojeno, oblik rubova. Kupovina na rasprodaji ili u »outlet« - centru, kao i kupnja »second hand« odje?e praksa je i u bogatim zemljama; tako se štedi novac i pronalaze lijepi i kvalitetni, a jeftini odjevni predmeti. Kupujte koli?inski manje, ali kvalitetniju odje?u jer se takvo ulaganje isplati dugoro?no. Više pažnje privla?e osobe koje odje?om skrivaju i manje otkrivaju svoje tijelo jer je radoznalost jaka ljudska osobina.

  

Vitamini i minerali

ZA KOŽU »ZA PET«

  

Preplanulost kože

PREPLANULOST KOŽE

U današnje vrijeme ljepota i mladolikost su imperativ. Preplanulost kože jedan je od tih atributa. Kada smo preplanuli, izgledamo zdravije, odmornije, mla?e. Na žalost, to je mit. Danas se zna da je preplanulost kože odgovor melanocita na ošte?enje kože izazvano ultraljubi?astim zra?enjem.

  

Bolesti vena

KRVOTOK SA ZAPREKAMA

Iako je gra?a vena sli?na gra?i arterija, njihova je stijenka neznatno tanja, a miši?ni sloj vrlo slab. Venski sustav donjih udova sastoji se od površinskih (u koži i potkožnom tkivu) i dubinskih vena (smještenih u miši?ima) te tzv. komuniciraju?ih vena koje povezuju oba sustava. U osoba sa zdravim venama 90% protoka krvi odvija se u dubokim venama, a samo 10% u površinskim.

  

Celulit

MRSKA NARAN?INA KORA

Mnogo se toga name?e modernoj ženi. Mora biti lijepa, uspješna, njegovana. U tu se sliku nikako ne uklapa celulit ili, kako se obi?ava zvati, naran?ina kora.

  

Strije

PALETA BOJA

Prirodna je želja svakog ?ovjeka da bude lijep. Kriteriji ljepote razli?iti su u raznim kulturama i mijenjali su se kroz povijest. U današnjem poimanju lijepog tri su glavna neprijatelja: debljina, celulit i strije. Sve troje može se pojaviti ve? kod mladih djevojaka i ?esto je tema djevoja?kih jadikovki i ?avrljanja uz kavu.

  

Depilacija

LJEPOTA BOLI

U današnjem društvu ideal suvremene ljepote podrazumijeva, s jedne strane, glatku kožu bez dla?ica, a s druge strane, gustu i sjajnu kosu (po mogu?nosti što dulju). Unato? tome što je takav imperativ ljepote kontradiktoran sam po sebi, a i u suprotnosti je s fiziologijom ljudskoga tijela, op?eprihva?en je i sveprisutan pa ga, osim žena, slijedi i sve više muškaraca.

  

Tetovaže i piercing

UKRAS ILI UŽAS

Danas svjedo?imo društveno- kulturološkom fenomenu ukrašavanja tijela tetoviranjem i/ili piercingom, koji se širi suvremenim svijetom poput epidemije. Iako tetoviranje i piercing još uvijek nisu u potpunosti društveno prihva?eni, osobe koje se na njih odlu?uju nerijetko se suo?avaju s predrasudama vezanim uz pojmove primitivnosti i/ili društvene nepo?udnosti. Ipak, tetoviranje i piercing postaju dio svakodnevice, na njih se odlu?uje sve više osoba, neovisno o spolu, dobi, društvenom statusu, stupnju obrazovanja, imu?nosti i sl. Tako?er, sve više roditelja suo?ava se sa zahtjevima svoje malodobne djece da im dopuste tetoviranje i/ili piercing. Kako ni tetoviranje ni piercing nisu bezazleni zahvati te mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, nužno je pravilno se informirati i dobro razmisliti prije donošenja odluke te uzeti u obzir sve ?injenice »za« i »protiv«.

  

Zubi, zdravlje i ljepota

LJEPOTICA ILI ZVIJER

Zapo?nimo dan s osmijehom, jer je dokazano da smijeh lije?i! Zdravlje i ljepota usta i zubi utje?u na naše ukupno tjelesno i duševno zdravlje. Lijep osmijeh pridonosi stjecanju samopouzdanja, što je izuzetno zna?ajno u privatnom i poslovnom životu svakog ?ovjeka.

  

Ku?na kozmetika

MOJIH RUKU DJELO

  

Menopauza

GODINE NISU VAŽNE

Iz knjige »Ženski mozak«, kojoj je autorica ameri?ka psihijatrica Louann Brizendine, kod nas u izdanju »Profila«, Zagreb, za ?itatelje iznosim meni najimpresivnije poruke.

  

priroda

Lije?enje biljem

  

ZDRAVA PREHRANA

IZ MORA NA STOL

  

Zarazna trovanja hranom

Opasnost vreba iz hrane

Opisano je više od 250 razli?itih trovanja hranom, od kojih je ve?ina uzrokovana patogenim mikroorganizmima, tj. zarazne je prirode. Ona su uzrokovana razli?itim bakterijama i njihovim toksinima, virusima i parazitima koji se prenose zaga?enom vodom ili hranom.