Četiri tipa temperamenta
 
Ličnost je temperament i karakter
 
Ličnost je ukupnost svih psihičkih osobina čovjeka, koje su kod svakog pojedinca strukturirane i ujedinjene na specifičan način, što svakom čovjeku daje pečat psihološke individualnosti. Ličnost je, dakle, individualan, za svakog pojedinca karakterističan i samo njemu svojstven način povezivanja emocionalnih, motivacijskih i intelektualnih procesa pri doživljavanju i ponašanju.
Skupine osobina ličnosti, ujedinjene prema određenim kriterijima, spominju se kao temperament i karakter.
 
 
Što je temperament
 
Temperament je tipičan način emocionalnog doživljavanja i reagiranja i nije skup stečenih osobina, već je pretežno uvjetovan nasljednim činiteljima. Razvoj temperamenta ovisi o funkcioniranju vegetativnog živčanog sustava i žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. Iako je pri oblikovanju temperamenta utjecaj socijalnih činitelja gotovo neznatan, on se ipak očituje u načinima izražavanja emocija, ovisno o kulturnoj sredini.
Općenito govoreći, temperament čovjeka očituje se u jačini emocionalnog doživljavanja, brzini izmjenjivanja emocionalnih stanja, načinu kako se emocije izražavaju te općem tonu raspoloženja koje kod čovjeka prevladava. Ovisno o tome kako se ti aspekti emocionalnog života oblikuju i izražavaju, ljudi se pokušavaju svrstavati u razne tipove temperamenata. Najstarija takva podjela potječe od grčkog liječnika Hipokrata, iz četvrtog stoljeća prije Krista, a kasnije ju je preuzeo rimski liječnik Galen, i to se shvaćanje održalo sve do današnjih dana, u nešto izmijenjenom i znanstveno osnovanijem obliku. Ti tipovi su: sangvinik, kolerik, melankolik i flegmatik. Naravno da bi bilo teško sve svoje poznanike i prijatelje, kao i samoga sebe svrstati »bez ostatka« u neki tip. »Čisti« tipovi u životu ne postoje, stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina koje nalazimo u tim pretpostavljenim tipovima. Koncepcija crta ličnosti podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraženih osobina, više ili manje zavisnih. Glavnim crtama temperamenta smatraju se: emocionalna stabilnost – nestabilnost, optimizam – pesimizam, ekstravertiranost – introvertiranost. Crte temperamenta logički su kontinuumi na čijim su krajevima suprotne kvalitete. Ne postoji dobar ili loš temperament. Kažemo da ćemo sve tipove temperamenata naći među zločincima, kao i to da ćemo sve tipove temperamenata naći među svecima.
 
 
Što je karakter
 
Karakter se stječe u tijeku socijalizacije, pa se slobodno može reći da je u najvećoj mjeri plod odgoja i učenja.
Odnos prema drugim ljudima izražava se određenim crtama karaktera koje poznajemo kao iskrenost, agresivnost, egoizam, odnosno sebičnost, ili pak altruizam, odnosno nesebičnost, ili obzirnost.Odnos prema radu očituje se, među ostalim, marljivošću i njezinom suprotnošću, tj. lijenošću, upornošću, odnosno kolebljivošću, odgovornošću, odnosno neodgovornošću. Odnos prema samome sebi čovjek izražava samopouzdanjem, odnosno njegovom suprotnosti koju nazivamo nesigurnost. Nadalje, jako je važna crta karaktera samokritičnost koja se izražava kod vrednovanja vlastitih postupaka, nasuprot nekritičnosti.
Kao i kod ostalih crta ličnosti, tako ni ovdje nije primjeren crno-bijeli svijet. Nemoguće je pronaći čovjeka koji bi uvijek bio iskren, marljiv itd. Čovjekovo ponašanje dinamički varira izražavajući se brojnim nijansama, jedanput bliže nekom od ekstrema, a drugi put dalje od njega.
Ličnost, bez obzira na to kako je strukturirana, tj. u kakvom su odnosu i kako izražene pojedine njezine osobine, nije jednom zauvijek određena. Ovisna o stalnoj interakciji sa svojom okolinom, ličnost se dinamički mijenja u nastojanju da se što bolje prilagodi promjenjivim okolnostima u kojima djeluje. Problemi prilagođavanja ličnosti proistječu već iz jednostavne činjenice što u svakodnevnom životu čovjek gotovo nijednu svoju potrebu ne zadovoljava, a da pri tome ne mora svladavati i određene prepreke. Svladavajući te zapreke, čovjek strukturira i razvija svoju ličnost.
 
 
Test tipa temperamenta
 
U svakom retku izabrat ćete jedan pridjev koji vas najbolje opisuje. Uvijek se morate odlučiti samo za jedan. Kada ispunite prvi list, prepisat ćete svoje rezultate na drugi list i zbrojiti. Vidjet ćete koji je vaš dominantan temperament.

Test

PustolovanPrilagodljivPokretljivAnalitičar
UporanZaigranSklon nagovaranjuSmiren
PodložanSamopožrtvovanDruštvenSnažne volje
ObziranUpravlja sobomSklon nadmetanjuUvjerljiv
Osvježava drugePrepun poštovanjaSuzdržanSposoban
VeseoSenzitivanOslanja se na sebeEnergičan
PlaniraStrpljivPozitivanPokretač
SiguranSpontanOrganiziranStidljiv
UredanUslužanProstodušanOptimističan
Prijateljski nastrojenVjeranZabavanSilovit
SmionZanosanDiplomatSklon pojedinostima
VedarDosljedanKulturanSamosvjestan
IdealističanNeovisanDobronamjeranNadahnjuje
IzražajanOdlučanSuhoparan humorTajanstven
PosrednikGlazbeno nadarenPoticajanLako se druži s ljudima
MisaonIzdržljivGovornikTolerantan
Dobar slušateljOdanVođaŽivahan
ZadovoljanGlavni u svemuOrganizatorCentar pozornosti
PerfekcionistUgodanProduktivanOmiljen
ŽustarHrabarDobro se ponašaUravnotežen
BezizražajanSramežljivDrzakAutoritativan
NediscipliniranNesuosjećajanBez zanosaNe oprašta
PovučenZamjeraOtporanPonavlja stvari
Brine zbog sitnicaZaplašenZaboravanIskren
NestrpljivNesiguranNeodlučanPrekida druge
NeomiljenNe uključuje seNepredvidivNe pokazuje osjećaje
SvojeglavNasumce obavlja posloveTeško mu je udovoljitiOklijeva
JednostavanPesimističanPonosanPopustljiv
Lako se razljutiNema ciljaSvađa seOtuđen
NaivanNegativan stavHladnokrvanNehajan
ZabrinutPovučenRadoholičarŽeli zadobiti povjerenje
Previše osjetljivNetaktičanPlahGovorljiv
SumnjičavNeorganiziranDominantanDepresivan
NedosljedanIntrovertiranNetolerantanRavnodušan
NeuredanNeraspoloženGunđaManipulativan
SporTvrdoglavRazmeće seSkeptičan
OsamljenikGospodari nad svimaLijenGlasan
TromNepovjerljivNestrpljivRastresen
OsvetoljubivNemiranProtivi seNesmotren
Spreman na kompromisKritičanSpretanNestalan

Rezultati testa

SANGVINIKKOLERIKMELANKOLIKFLEGMATIK
POZITIVNE OSOBINE
PokretljivPustolovanAnalitičarPrilagodljiv
ZaigranSklon nagovaranjuUporanSmiren
DruštvenSnažne voljeSamopožrtvovanPodložan
UvjerljivSklon nadmetanjuObziranUpravlja sobom
Osvježava drugeSposobanPrepun poštovanjaSuzdržan
EnergičanOslanja se na sebeSenzitivanVeseo
PokretačPozitivanPlaniraStrpljiv
SpontanSiguranOrganiziranStidljiv
OptimističanProstodušanUredanUslužan
ZabavanSilovitVjeranPrijateljski nastrojen
ZanosanSmionSklon pojedinostimaDiplomat
VedarSamosvjestanKulturanDosljedan
NadahnjujeNeovisanIdealističanDobronamjeran
IzražajanOdlučanTajanstvenSuhoparan humor
Lako se druži s ljudimaPoticajanGlazbeno nadarenPosrednik
GovornikIzdržljivMisaonTolerantan
ŽivahanVođaOdanDobar slušatelj
Centar pozornostiGlavni u svemuOrganizatorZadovoljan
OmiljenProduktivanPerfekcionistUgodan
ŽustarHrabarDobro se ponašaUravnotežen
BODOVA
SLABOSTI
DrzakAutoritativanSramežljivBezizražajan
NediscipliniranNesuosjećajanNe opraštaBez zanosa
Ponavlja stvariOtporanZamjeraPovučen
ZaboravanIskrenBrine zbog sitnicaZaplašen
Prekida drugeNestrpljivNesiguranNeodlučan
NepredvidivNe pokazuje osjećajeNeomiljenNe uključuje se
Nasumce obavlja posloveSvojeglavTeško mu je udovoljitiOklijeva
PopustljivPonosanPesimističanJednostavan
Lako se razljutiSvađa seOtuđenNema cilja
NaivanHladnokrvanNegativan stavNehajan
Želi zadobiti povjerenjeRadoholičarPovučenZabrinut
GovorljivNetaktičanPreviše osjetljivPlah
NeorganiziranDominantanDepresivanSumnjičav
NedosljedanNetolerantanIntrovertiranRavnodušan
NeuredanManipulativanNeraspoloženGunđa
Razmeće seTvrdoglavSkeptičanSpor
GlasanGospodari nad svimaOsamljenikLijen
RastresenNestrpljivNepovjerljivTrom
NemiranNesmotrenOsvetoljubivProtivi se
NestalanSpretanKritičanSpreman na kompromis
BODOVA
SVEUKUPNO
 
 
 

Rezultati: ČETIRI TIPA TEMPERAMENTA

Govornik

OMILJENI SANGVINIK
Ekstravertiran Optimist

Osjećaji omiljenog sangvinika

Pozitivne emocije: razgovorljiv, priča priče, središte zabave, dobar osjećaj za humor, pamti boje, slušatelja ne pušta iz ruku, emocionalan i odlučan, oduševljen, radostan i iskričav, živahan i izražajan, izvrsno se snalazi na pozornici, širom otvara oči i nevino promatra, živi u sadašnjosti, promjenjive sklonosti, u srcu iskren, uvijek ostaje dijete Slabosti: previše priča, pretjeruje i objašnjava, bavi se nevažnim stvarima, ne može se prisjetiti imena, odbija druge ljude, katkad djeluje previše sretno, posjeduje neumornu energiju, egoističan, bjesni i žali se, bučno govori i glasno se smije, naivan, iskorištavaju ga, upravlja se prema okolnostima, lako se razljuti, katkad se doima lažno, nikada ne odraste

Omiljeni sangvinik na djelu

Pozitivne emocije: dobrovoljno se javlja za poslove, smišlja nove planove, izvana izgleda sjajno, posjeduje dobre namjere, energičan je i oduševljen, odlučuje na temelju osjećaja, naglo sve započinje, nadahnjuje ostale, šarmira druge kako bi ih naveo na posao Slabosti: radije bi pričao, zaboravlja obveze, ne izvršava obećanja, pouzdanje mu brzo blijedi, nediscipliniran, ima neobične prioritete, lako ga je omesti, gubi vrijeme pričajući

Omiljeni sangvinik kao prijatelj

Pozitivne emocije: lako pronalazi prijatelje, voli ljude, uživa u komplimentima, djeluje uzbuđeno, drugi mu zavide, ne zamjera drugima, brzo se može ispričati, razbija dosadu, voli spontane aktivnosti Slabosti: mrzi biti sam, mora biti u središtu pozornosti, želi biti omiljen, traži pozajmice, upravlja svakim razgovorom, prekida druge i ne sluša ih, odgovara umjesto drugih ljudi, nestalan i zaboravan, ispričava se, ponavlja priče Omiljeni sangvinik kao roditelj Pozitivne emocije: zabavlja sve u kući, katastrofu pretvara u komediju, cirkuski je majstor, vole ga dječji prijatelji Slabosti: u njegovu domu uvijek vlada gužva, ne sluša cijelu priču, zaboravlja dječje sastanke, neorganiziran
 
 
 

Onaj koji djeluje

SNAŽNI KOLERIK
Ekstravertiran Pesimist

Osjećaji snažnoga kolerika

Pozitivne osobine: rođeni vođa, dinamičan i aktivan, mora ispravljati pogreške, samovoljan i odlučan, uživa u nesuglasicama i sukobima, izaziva povjerenje, nije ga lako obeshrabriti, može upravljati čime god želi, neovisan i sam sebi dovoljan Slabosti: voli naređivati, nestrpljiv, nagao, ima prisilnu potrebu za promjenom, ne može se opustiti, previše neobuzdan, bezosjećajan, kad gubi, ne želi odustati, nije suosjećajan, neprilagodljiv, prenaglo pokušava ovladati ljudima, ne dijeli komplimente, ne voli suze i osjećaje

Snažni kolerik na djelu

Pozitivne osobine: usmjeren prema cilju, sagledava cijelu sliku, dobar organizator, traži praktična rješenja, hitro se upušta u akciju, raspoređuje posao, pomno zahtijeva akciju, smišlja ciljeve, potiče na aktivnost, uživa kad mu se netko suprotstavlja Slabosti: posjeduje vrlo slabu trpeljivost prema pogreškama, zahtijeva odanost, ne analizira potankosti, nevažne mu stvari dosađuju, može biti sklon naglim odlukama, može biti grub ili netaktičan, upravlja ljudima, mnogo zahtijeva od ljudi, smatra da cilj opravdava sredstvo, rad može postati njegov bog

Snažni kolerik kao prijatelj

Pozitivne osobine: ima malu potrebu za prijateljima, sudjelovat će u grupnim aktivnostima, vodi i organizira poslove, obično je u pravu, ističe se u hitnim slučajevima Slabosti: sklon je iskorištavanju ljudi, dominira drugima, odlučuje umjesto drugih, sve zna, posesivan prema prijateljima i supružniku, suviše neovisan, ne zna reći »žao mi je«, može biti u pravu, ali nije omiljen, sve može učiniti bolje od ostalih

Snažni kolerik kao roditelj

Pozitivne osobine: čvrsto vodstvo, postavlja ciljeve, pokreće obitelj na djelovanje, zna prave odgovore Slabosti: sklon je pretjeranoj dominaciji, prezauzet da bi se bavio obitelji, prebrzo daje odgovore, nestrpljiv je s tuđim slabostima, kod djece može izazvati depresiju, ne dopušta djeci da se opuste
 
 
 

Mislilac

SAVRŠENI MELANKOLIK
Introvertiran Pesimist

Osjećaji savršenog melankolika

Pozitivne osobine: duboko promišljen, posjeduje genijalne osobine, nadaren i kreativan, sklon umjetnosti ili glazbi, filozofski i pjesnički nastrojen, poštuje ljepotu, osjetljiv na druge ljude, sklon samopožrtvovanju, analitičar, savjestan, ozbiljan i usmjeren prema cilju Slabosti: pamti negativne događaje, neraspoložen i depresivan, uživa u tome da bude povrijeđen, posjeduje lažan osjećaj poniznosti, često odluta u neki drugi svijet, slabo samopoštovanje, čuje samo ono što želi čuti, egocentričan, previše okrenut prema unutra, osjeća krivnju, sklon hipohondriji

Savršeni melankolik na djelu

Pozitivne osobine: ravna se prema svojem rasporedu, perfekcionist, obraća pažnju na potankosti, uporan i temeljit, sklon redu i organiziran, voli istraživanja, osjeća potrebe drugih, uočava probleme, pronalazi stvaralačka rješenja, voli karte, grafikone i crteže, potrebno mu je da završi ono što je započeo Slabosti: nije usmjeren prema drugim ljudima, depresivan zbog nesavršenosti, odabire teške poslove, oklijeva kad treba započeti neki posao, previše vremena provodi u planiranju, više voli analizirati nego raditi, osuđuje sam sebe, teško mu je ugoditi, često postavlja previsoka mjerila

Savršeni melankolik kao prijatelj

Pozitivne osobine: oprezno bira prijatelje, zadovoljan je ako može ostati u pozadini, izbjegava privlačenje pažnje, odan i vjeran, saslušat će pritužbe, može razriješiti probleme drugih ljudi, duboko zabrinut za druge ljude, suosjećajan, može biti ganut do suza, traga za idealnim partnerom Slabosti: posjeduje duboku potrebu za odobravanjem, sumnja u ljude, živi kroz druge ljude, društveno nesiguran, povučen i udaljen, kritički nastrojen prema drugima, ne pokazuje naklonost, ne sviđaju mu se ljudi koji drukčije misle, prepun protuslovlja, ne oprašta, neprijateljski raspoložen i osvetoljubiv, ne vjeruje komplimentima

Savršeni melankolik kao roditelj

Pozitivne osobine: postavlja visoka mjerila, želi da sve bude kako treba, dom drži u redu, skuplja stvari za djecom, žrtvuje svoju volju za druge, potiče djecu na dobivanje stipendija i razvijanje nadarenosti Slabosti: postavlja preteške ciljeve, može obeshrabriti djecu, može biti previše brižan, postaje mučenik, mrzovljan je kad se pojave nesporazumi, na djecu navaljuje osjećaj krivnje
 
 
 

Promatrač

SPOKOJNI FLEGMATIK
Introvertiran Optimist

Osjećaji spokojnoga flegmatika

Pozitivne osobine: osobnost koja se ne uznemiruje, ležeran i opušten, smiren, hladan i sabran, dobro uravnotežen, dosljedan život, tih, ali domišljat, suosjećajan i ljubazan, skriva osjećaje, sretno pomiren sa životom Slabosti: ne oduševljava se, ustrašen i zabrinut, neodlučan, izbjegava odgovornost, tiha, željezna volja, sebičan, suviše stidljiv i šutljiv, previše spreman na kompromise, sebe smatra pravednikom

Spokojni flegmatik na djelu

Pozitivne osobine: sposoban i pouzdan, spokojan i ugodan, posjeduje administrativne sposobnosti, posreduje u problemima, izbjegava sukobe, dobro se drži pod pritiskom, pronalazi lakši put Slabosti: nije usmjeren prema ostvarivanju ciljeva, nedostaje mu motivacija, teško ga je pokrenuti, ne podnosi da ga se gura naprijed, lijen i nemaran, obeshrabruje druge ljude, radije će biti promatrač

Spokojni flegmatik kao prijatelj

Pozitivne osobine: s njime se lako složiti, ugodan i s njime je lako uživati, dobar slušatelj, istančan smisao za šalu, uživa promatrajući ljude, ima mnogo prijatelja, suosjećajan i brižan Slabosti: prigušuje tuđe oduševljenje, ne uključuje se, ne zanimaju ga planovi, prosuđuje druge ljude, zajedljiv i zadirkuje, odupire se promjenama

Spokojni flegmatik kao roditelj

Pozitivne osobine: dobar je roditelj, ima vremena za djecu, ne žuri se, može podnijeti i dobro i zlo, ne uzrujava se lako Slabosti: nedostatak discipline, ne organizira svoj dom, život shvaća prejednostavno
 
 
 
»Čisti« tipovi u životu ne postoje, stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina koje nalazimo u tim pretpostavljenim tipovima. Koncepcija crta ličnosti podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraženih osobina, više ili manje zavisnih.
 
 
Mr.sc. Dario Miletić, prof