Abdominalna bol

  

CILJANO ODGOVARAJTE NA PITANJA LIJEČNIKA

   

Akutna bol u trbuhu vrlo je često dramatično zbivanje, koje zahtijeva neodložan dijagnostički postupak, odnosno točno postavljanje dijagnoze bolesti i otkrivanje uzroka boli. To je tim teže što se s takvim pacijentima susrećemo izvan hospitalne ustanove, bez dostupne dijagnostičke opreme. Najčešće se to dešava u stanu pacijenta, na ulici, gdje s jedne strane stoji liječnik sa svojim znanjem, iskustvom i savješću, a s druge strane bolesnik koji pati i očekuje što bržu i efikasniju pomoć.

  

Upravo zbog tih činjenica, rijetko su gdje u kliničkoj medicini od tako bitnog značenja za hitno postavljanje dijagnoze pažljivo uzeta anamneza i detaljan klinički pregled koji, uz nešto stečenog iskustva, u 80% slučajeva omogućuju otkrivanju uzroka abdominalne boli.

  
  
PRAVILNO POSTAVLJENA PITANJA
  

Najvažnija je detaljna anamneza.

Pitanja postavljena pacijentu moraju biti jasna i suvisla, a njegove odgovore treba pažljivo slušati. Naročito treba izbjegavati sugestivna pitanja, na koja jedan dio bolesnika odgovara potvrdno iako to nije u potpunosti točno. Pažnju treba obratiti na početak i redoslijed pojave simptoma, posebno na lokalizaciju boli i pravce njena širenja. Kod žena su bitni podaci o menstrualnom ciklusu, a kod svih bolesnika o mokrenju i stolici.

Stanje kod kojeg je neophodna hitna intervencija nazivamo AKUTNI ABDOMEN.

Akutni abdomen označava akutno opasno zbivanje, izazvano oboljenjem jednog ili više organa u abdomenu, koje je praćeno naglom i žestokom boli trbušne stijenke i ostalim simptomima i znacima. Pritom je potrebno odrediti mjesto i vrstu patološkog procesa, no najvažnije je odrediti hitnost i potrebu eventualnog operacijskog postupka.

Postoje stanja koja u kratko vrijeme dovedu do upale potrbušnice i kliničke slike akutnog abdominalnog zbivanja. Široka je lepeza mogućih uzroka, koji su češći ili rjeđi. Među najčešćima su: akutna upala crvuljka, akutna upala žučnih vodova, prsnuće vrijeda želuca ili dvanaesnika, maligni proces, ukliještena kila, akutna nekrotizirajuća upala gušterače itd. Ima također mnogo bolesti koje mogu oponašati sliku akutnog abdomena, npr.: tumor crijeva, žučna kolika, upalna suženja crijeva, bubrežna kolika, zastoj mokraće, upala pluća, upala poplućnice, oboljenja kralježnice, oboljenja kuka, akutna upala jetre, herpes zoster itd. Stoga je postavljanje ispravne dijagnoze neobično važno. Kao što je već napomenuto, najvažnija je pažljivo uzeta anamneza. U anamnezi se osobita pozornost obraća na karakter boli, dispepsiju, nauzeju, pojavu povraćanja, dijareju, konstipaciju ili opstipaciju, groznicu ili povišenu temperaturu. Dispepsija, mučnina i povraćanje česti su i karakteristični znaci akutnog abdominalnog zbivanja i korisni za prepoznavanje i diferenciranje akutnog abdomena.

  
  
SIMPTOMI KOJI PRATE BOL
   

Nauzea (mučnina) je osjećaj nelagodnosti koji prati blijedilo, pojačano izlučivanje sline, usporen rad srca i sniženje tlaka, a često prethodi povraćanju.

Dispepsia je nespecifičan osjećaj nelagode, vezan uz uzimanje hrane, s popratnim bolovima u abdomenu, mučninom, žgaravicom, podrigivanjem i nadutošću.

Vomitus (povraćanje) je snažno refleksno izbacivanje želučanog sadržaja, praćeno grčevitom aktivnošću ošita i trbušnih mišića. Povraćanje je karakteristično za akutni gastroenteritis (prvi znak), akutni abdomen, akutne infektivne bolesti i uzimanje lijekova. Stoga je potrebno ispitati karakter povraćanja, nastup, vrijeme pojavljivanja, vezanost uz hranu, što često razjašnjava kliničku sliku.

Regurgitacija je izbacivanje male količine sadržaja na usta, bez grčeva mišića.

Hematemeza je povraćanje velikih količina krvi tamne boje.

Dijareja (proljev) je povećanje količine tekućine u stolici i/ili povećanje učestalosti stolice. Akutni proljev obično je karakterističan za akutni gastroenteritis, odnosno infekciju sluznice crijeva stafilokokima i salmonelama, ili toksinima u hrani.

Opstipacija označava zatvor stolice, izrazito suhe stolice, male po količini i uz rijetko pražnjenje. Posljedica je najčešće neadekvatne prehrane, funkcionalnog poremećaja crijeva, ali uz ostale prisutne simptome, može biti i znak ileusa ili nekog drugog akutnog zbivanja u abdomenu.

Povišena tjelesna temperatura i ubrzano bilo nazočni su kod većine akutnih abdominalnih zbivanja.

Procjena boli od najvećeg je značenja. Bol može biti eksplozivna (prsnuće vrijeda, aneurisma), intenzivna, stalna, progresivna, promjenjiva, količna.

Kolika je grčevita bol, izazvana pojačanom peristaltikom šupljih organa da bi se svladala neka prepreka. Mjesto boli upućuje na dijagnozu, stoga je dobro znati lokalizaciju boli i širenje u abdomen.

   

Uzrok boli može se često dokučiti iz odgovora na 4 pitanja:

Kakav je karakter i vrsta boli, kada se javlja, gdje se bol lokalizira i širi, te zašto se javlja? To su i najčešće pitanja koja se upućuju pacijentu već pri samom pozivu hitne službe.

    

Pokušava se dobiti informacija o prisutnosti ili izostanku ostalih nebrojenih simptoma. Cilj tih kratkih i sažetih informacija o pojedinim simptomima koji se javljaju vezano za abdomen bio je pomoći pacijentu da ih što lakše prepozna i obrati pažnju na njih, kako bi svojim zapažanjima pomogao liječniku u procjeni hitnosti abdominalne boli.

Izuzetno je važno da pacijent koji se obraća za pomoć vjeruje liječniku i surađuje s njim.

  
  
Jasna Janeš Kovačević, dr. med.