DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
studeni-prosinac

          


 

 

 

 

 

Emocionalni razvoj

VOLIM SE KAD ME DRUGI VOLE

Uobi?ajeno je uvjerenje kako je ljubav roditelja prema djetetu instinktivna, biološki dana i kako se pojavljuje samim ro?enjem djeteta. O?ekuje se da roditelj uvijek i odmah mora voljeti dijete pa, ako neka mlada majka ne osjeti odmah bezgrani?nu ljubav prema tek ro?enom djetetu, sklona je vjerovati da nešto s njom nije u redu.

  

Psihologija odgoja

LAŽ ILI BUJNA MAŠTA

Bili ste uvjereni da ste pronašli idealno skrovište za slatkiše i odlazite po dnevnu dozu za vašeg malog «istrebljiva?a» ?okoladica, a onda u šoku otkrivate da su zalihe nestale i doznajete da je slatkiše odnio gladnom ma?ku jer mu ga je bilo žao.

  

Poreme?aji ponašanja djece

LJUBAV I STROGOST IMAJU ISTI CILJ

Poreme?aji ponašanja djece široko su podru?je, a mogu obuhvatiti i pojavu delinkventnog ponašanja djece (kada po?ine kazneno djelo). Koji su tome uzroci i koje su posljedice te na koji na?in društvo reagira na tu pojavnost?

  

Prilagodba djeteta na vrti?

PO?ETAK SA SUZAMA

Za ve?inu djece vrti? predstavlja prvo odvajanje od roditelja, nepoznat prostor u kojem ga roditelj ostavlja nepoznatim ljudima. Prvo odvajanje za djecu predstavlja stres koji se manifestira kroz niz emocionalnih, tjelesnih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi kod procjene situacije kao opasne i/ili uznemiravaju?e.

  

Škola i odgoj

OBRAZOVANJE I ODGOJ - NEDJELJIVI

"Nije siro?i? onaj tko je bez roditelja,
nego onaj tko je ostao bez znanja i odgoja."
Narodna poslovica

  

Nove društvene pojave

PUSTINJACI MODERNOG DOBA

Živimo u stolje?u apsurda. Tragi?na sudbina neke poznate osobe za?as stigne na naslovne stranice svih medija, a to što milijuni ljudi mjese?no umiru u Africi, to nikog ne zanima.
I o nekim masovnim «socijalnim» bolestima suvremenog doba, koje su odavno prerasle okvire bezna?ajnog, malo se govori i razmišlja.

  

Mladi i samoubojstvo

BITI ILI NE BITI

"Samoubojstvo je trajno rješenje privremenog problema."
Nepoznati autor grafita

  

POZITIVNO RODITELJSTVO

BEZ SILE I BATINA

Ne gledajte na dijete kao na neki dragulj,
ve? se trudite da ono to postane!
Vasto

  

Rješavanje sukoba

U OSAM KORAKA

Ve?ina naroda bori se s na?inima kako najbolje prevladati razlike i sukobe na zajedni?ku korist. Za pravilan razvoj pojedinca i društva nužno je znati djelotvorno se nositi sa sukobima. Rješavanje sukoba životna je vještina koja ?e stvarati suradni?ke odnose izme?u sukobljenih strana.

  

Dijete s ošte?enjem vida u razrednoj nastavi

JE LI PTICA NA VRHU STABLA

Period školovanja u uvjetima razredne nastave u Republici Hrvatskoj traje ?etiri godine, i to od prvog do ?etvrtog razreda. Razredna nastava kao pojam obi?no asocira na stjecanje znanja od jednog u?itelja, što je dugi niz godina u potpunosti odgovaralo istini.

  

Glasserova teorija izbora

SVIJET KVALITETE, ŠEFOVANJE I OPSTRUKCIJA

William Glasser, ameri?ki psihijatar, godine 1967. utemeljio je Institut za realitetnu terapiju, sa svrhom pou?avanja savjetnika i rukovoditelja. Razvio je “teoriju izbora”, koja je primjenjiva na “kvalitetno vo?enje na svim podru?jima u kojima su ljudi vo?eni”.

  

Zna?enje tjelesnog vježbanja u djetetovoj svakodnevici

DUGORO?NO ULAGANJE U ZDRAVLJE

Jednako je važno odrasti zdrav i u formi kao i odrasti pametan
Arnold Schwarzenegger
(guverner, glumac i redatelj, bivši bodibilder)

  

Prva pomo? kod epilepti?kog napadaja

DRAMATI?NA SLIKA

Epilepsija (padavica) poreme?aj je koji uzrokuje prekomjerna ili nepravilna aktivnost moždanih stanica jednog dijela ili cijelog središnjeg živ?anog sustava. Od nje boluje približno 0,5 - 1% stanovništva.

  

Lije?enje biljem

LJEKOVITE BILJKE – NAJSTARIJI LIJEK

O popularnosti travarstva zorno govori podatak o bezbrojnim knjigama o lije?enju biljem - na svim jezicima svijeta.

  

Corylus avellana L.

Lijeska

  

DIJAGNOSTIKA

Ve?ini je znano da nema pouzdanog lije?enja ako mu ne prethodi postavljanje dijagnoze.

  

Koronarografija

OKOLNIM PUTEM DO SRCA

Koronarografija je invazivna dijagnosti?ka procedura koja je zlatni standard za dijagnozu bolesti krvnih žila srca (koronarne bolesti). Koronarna bolest naziv je koji obuhva?a ve?i broj poreme?aja na sr?anom miši?u, od angine pektoris pa sve do iznenadne smrti, a zajedni?ko u svim fazama te bolesti jesu promjene na unutrašnjosti krvnih žila srca (koronarnih arterija) koje hrane sr?ani miši? i dopremaju mu kisik. Stoga se još naziva i ishemi?na bolest srca.