DOWNLOAD      .pdf 3 350Kb

          
sijeÄŤanj-veljaÄŤa

          


 

 

 

 

 

Ultrazvuk abdomena

KAD ZVUK VIBRIRA

Ultrazvuk (UTZ) abdomena dijagnosti?ka je metoda koja omogu?uje uvid u veli?inu i stanje unutarnjih organa trbuha primjenom zvu?nih valova visokih frekvencija.

  

Gastroskopija

JEDNIM PREGLEDOM SVE JE JASNO

Endoskopija ozna?ava izraz direktnog promatranja probavne cijevi pristupom iznutra korištenjem tankog, savitljivog opti?kog instrumenta zvanog endoskop. Ako se pregledavaju organi gornjeg probavnog sustava (jednjak, želudac, dvanaesnik), pregled nazivamo gastroskopijom ili ezofago-gastro-duodenoskopijom (EGDS).

  

Kolonoskopija

DOSTUPNA I DETALJNA

Kolonoskopija je pregled unutarnje stijenke (sluznice) organa donjeg dijela probavnog sustava, odnosno debelog crijeva.

  

Dijagnosti?ki postupci u urologiji

NAPAD NA BOLEST SA SVIH STRANA

Dijagnosti?ki postupak u obradi uroloških bolesnika uklju?uje razne pretrage. Najbitnija je iscrpna anamneza te cjelovit fizikalni pregled.

  

Ultrazvuk u porodništvu

ŠTO TO TAMO KUCA

U porodništvu je ultrazvu?ni pregled nezaobilazan dijagnosti?ki postupak zbog svoje jednostavnosti, dobrog prikaza, neinvazivnosti i neškodljivosti za majku i plod. U standardni pregled, koji je nezaobilazan u nadzoru trudno?e, spada ve? preko 25 godina, dakle dovoljno dugo da ne moramo sumnjati u njegovu neškodljivost.

  

Scintigrafija

KORISNO ZRA?ENJE

Scintigrafija je neinvazivna dijagnosti?ka metoda kojom se snima raspodjela radioaktivnih tvari - radioizotopa, koji emitiraju gama-zra?enje i koji se nakupljaju u pojedinim organima ili organskim sustavima tijela.

  

Dijagnostika osteoporoze

U BORBI PROTIV GIPSA

Osteoporoza je bolest kod koje se gubi koštana gusto?a i propada mikroarhitektura kostiju, što rezultira pove?anim rizikom prijeloma.

  

Ovisnosti

?OVJEK U RALJAMA OVISNOSTI

Prvo ?ovjek uzima drogu, zatim droga uzima drogu i na kraju droga uzima ?ovjeka.
Stara kineska izreka

  

Ovisnosti i prehrana

?AROLIJA ŽIVOTA

Uravnotežena prehrana uspostavlja prirodan i zdrav metabolizam u organizmu, ?ime djeluje vrlo povoljno na smanjenje bilo koje ovisnosti, pa bi je trebalo koristiti kao dio terapije odvikavanja.

  

Povra?anje kod djece

ZDRAVA HRANA I ?ISTE RUKE

Postoji mnogo bolesti kojima je jedan od simptoma povra?anje – od tipi?nih virusnih infekcija crijeva (oko 80% slu?ajeva u dobi do 5 godina), rje?e bakterijskih, izazvanih salmonelom ili šigelom, do klasi?nog trovanja hranom, posebno u ljetnim mjesecima, kada se u namirnicama, zbog neadekvatnog ?uvanja, može razviti stafilokok.

  

Socijalna facilitacija

PUBLIKA - POTREBNA ILI NE

Socijalna facilitacija (lat. facilis – lagan) socijalni je utjecaj koji se o?ituje u pojavi da prisutnost promatra?a olakšava izvo?enje neke aktivnosti. Socijalna inhibicija (lat. inhibere – ko?iti) socijalni je utjecaj koji se o?ituje u pojavi da prisutnost promatra?a otežava izvo?enje neke aktivnosti.

  

UPOZORENJE NAJVIŠEG STUPNJA

RIZIK ZBOG HLADNO?E ZA STARIJE OSOBE U HRVATSKOJ

  

Utjecaj kisika i ozona na zdravlje

KISIK - MOLEKULA KOJA ŽIVOT ZNA?I

Zašto nam je, uz kisik koji neprestano udišemo, svake minute, 24 sata na dan, potrebno još? Kisik je glavni izvor energije za rad mozga i svih organa. Stabilizira živ?ani sustav i djeluje umiruju?e, neutralizira toksine, uništava viruse i parazite te anaerobne bakterije, one koje izazivaju infekcije i upale.

  

Prikaz knjige

Kultura umiranja, smrti i žalovanja

U izdanju rije?ke izdava?ke ku?e «Adami?» nedavno je objavljena knjiga Kultura umiranja, smrti i žalovanja autora prof. dr. sc. Mirka Štifani?a. Kako sam autor isti?e, to zanimljivo djelo nastalo je u sklopu projekta Položaj pacijenta u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – normativno i stvarno, a tiskanje su omogu?ili Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te Županija primorsko-goranska, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

  

'DOBRI DUH' OTOKA SUSKA

?asnoj sestri Julijani An?i Maji?, medicinskoj sestri na otoku Susku, dodijeljena - Godišnja nagrada Grada Malog Lošinja