DOWNLOAD      .pdf 3 645 Kb

          
srpanj-kolovoz

          


 

 

 

 

 

RO?ENJE

Ro?enje, jednostavna rije? za tako veli?anstven doga?aj - „dolazak na svijet“.

  

Svjetski tjedan dojenja, 1.-7. kolovoza 2010.

SAMO DESET KORAKA! NA?IN KOJI ODGOVARA DJETETU

Svjetski tjedan dojenja obilježava se od 1. do 7. kolovoza, u više od 120 zemalja, da bi se žene potaklo na dojenje i unaprijedilo zdravlje djece širom svijeta.

  

Lijekovi i trudno?a

BEZOPASAN LIJEK ZA USPJEŠNO LIJE?ENJE

Trudnica ne bi smjela uzimati ni jedan lijek na svoju ruku i bez prethodne konzultacije s ginekologom. Ulažu se veliki napori u što bolje upoznavanje lijekova i njihovog djelovanja, ali danas još uvijek nedovoljno znamo o tome što se s nekim lijekom doga?a od trenutka kada je unijet u ljudski organizam do trenutka njegovog izlu?ivanja.

  

Prva opskrba novoro?en?eta nakon poroda

PLA? S RAZLOGOM

Kad se bliži poro?aj, rodilja sa sobom u ra?aonicu donosi svoju prošlost, potrebe, intimnosti, kao i svoja uvjerenja o životu i ra?anju.

  

Patronažna skrb kod novoro?en?eta

PRVI POSJET NOVORO?EN?ETU

Prilikom svakog otpusta majke–rodilje iz rodilišta, djelatnici rodilišta obavještavaju glavnu sestru Doma zdravlja o otpustima rodilja iz prethodnog dana. Glavna sestra Doma zdravlja obavještava patronažnu sestru s podru?ja koje je majka u rodilištu navela kao adresu stanovanja.

  

Prehrana dojilje

HRANA S LJUBAVLJU

Velika pažnja poklanja se prehrani tijekom trudno?e. Me?utim, puno je ve?i izazov hraniti se pravilno kako bi osigurali adekvatno stvaranje mlijeka za dojen?e.

  

Što nam govori bebin pla?

NAU?IMO ?ITATI

Dok je za lije?nika u rodilištu snažan pla? znak da je s bebom sve u redu, novope?ene roditelje hvata panika.

  

Poslijeporo?ajna tuga i depresija

BABY BLUES

Dolazak prinove u obitelj izaziva radost i veselje, ali donosi i veliku životnu promjenu za roditelje, osobito za majku. Uvriježeno mišljenje kako je porod prekrasno iskustvo, a „maj?inski inskinkt“ priro?en, može predstavljati veliko optere?enje za majku.

  

Prehrana djeteta

KAKO DA SVE BUDE FINO

  

Alergije na mlijeko u dojen?adi

ŽELIM SAMO MAJ?INO MLIJEKO

Sva dosad provedena istraživanja o prehrani u dojena?koj dobi pokazala su da je prehrana maj?inim mlijekom idealna prehrana za dojen?e tijekom prvih 4-6 mjeseci života jer, osim ?injenice da maj?ino mlijeko predstavlja idealan spoj hranjivih tvari potrebnih za rast i razvoj dojen?eta, ono ujedno smanjuje i rizik za pojavu alergija.

  

Zdravi zubi od 0-12

ZA ZDRAV OSMIJEH OD RO?ENJA

Briga za zdravlje zuba djece zapo?inje i prije njihova ro?enja. Prehrana trudnice bogata bjelan?evinama, vitaminima i mineralima omogu?ava pravilan i potpun razvoj i kvalitetu zuba koji se stvaraju.

  

Emocionalna bliskosti

LJUBAV KAO TEMELJ RAZVOJA

Uobi?ajeno je uvjerenje da je ljubav roditelja prema djetetu instinktivna, biološki dana i da se pojavljuje samim njegovim ro?enjem.

  

Odgoj

UMJETNOST ILI ZANAT

Na pitanje "Je li odgoj umjetnost?" možemo dati dva naizgled opre?na i podjednako to?na odgovora. Ako odgoj shvatimo kao dugotrajan i sustavni proces uvo?enja mlade osobe u socijalnu okolinu, a krajnjim ciljem odgoja smatramo osposobljavanje budu?e odrasle osobe za samostalno funkcioniranje u društvu, onda odgoj sam po sebi nije umjetnost, ve? je umjetnost jedan od sastavnih dijelova odgoja kao cjeline.

  

Agresija i postupanje s agresivnom djecom

PRUŽIMO RUKU POMO?I

Potrebno je djecu ?uvati od loših ljudi, jer uvijek nešto od njihove zlo?e ostane u dje?jem srcu.
Plutarh

  

Zaštita zdravlja starijih osoba

KAD SUNCE PRIPE?E

  

Poreme?aji u trudno?i

MIROVANJA DO PRIJEVREMENOGA PORODA

Trudno?a nije bolest i ne treba je tako doživljavati.