DOWNLOAD      .pdf 3 867 Kb

          
rujan-listopad

          


 

 

 

 

 

ZLO?UDNE NOVOTVORINE NE POSUSTAJU

Zlo?udne novotvorine (maligni tumori), ili kako ih naj?eš?e zovemo - rak (karcinom), pošast su vremena i prostora u kojem živimo.

  

Možemo li izbje?i rak

IZABERITE ZDRAVLJE

Iako u životnoj okolini svakoga dana imamo sve više raznih karcinogenih tvari koje udišemo i konzumiramo, vjerojatnost pojave raka raste i bez zna?ajnijih okolišnih utjecaja, s godinama starosti.
Na svakih 10 godina starosti života udvostru?uje se vjerojatnost pojave raka zbog mutacija gena prilikom replikacija genoma.

  

Tjelesna aktivnost i maligna oboljenja

DOSTA JE SJEDENJA, POKRENIMO SE!

Dobro je poznato da životni stil i navike te socijalno i radno okruženje svake osobe mogu biti odgovorni za nastanak niza oboljenja. Pri tome je od osobite važnosti (ne)postojanje rizi?nih ?imbenika.

  

Pušenje ili život

ODLU?ITE PAMETNO

Pušenje je vrlo štetna i opasna navika jer puša?i sa svakom cigaretom u organizam unose ogromne koli?ine otrova i dimom truju nepuša?e. Svakih osam sekundi jedna osoba izgubi život zbog bolesti uzrokovane pušenjem, a zabrinjava podatak da, pored sve izraženije svijesti o posljedicama pušenja, mladi u sve ranijem uzrastu usvajaju tu naviku.

  

Krv u stolici

SIGNAL KOJI SE NE SMIJE ZANEMARITI

Krvarenje u probavnim organima može biti uzrokovano bezopasnim poreme?ajem, ali u velikom broju slu?ajeva ukazuje na ozbiljnu bolest. Tumori, ulkusi, upala tankog i debelog crijeva, bolesti jetara i krvi ?esto izazivaju krvarenje u probavnom traktu.

  

Tercijarna prevencija malignih bolesti

NOV NA?IN ŽIVOTA

Pojam maligne, odnosno zlo?udne bolesti dugo je vremena povezivan s pojmom neizlje?ivosti te još uvijek kod mnogih prevladava mišljenje da se maligne bolesti ne mogu ni sprije?iti ni uspješno lije?iti.

  

Palijativna zdravstvena skrb

DUHOVNA I EMOCIONALNA UTJEHA

Pokazatelj zrelosti društva, uop?e, svakako je na?in na koji nastojimo utvrditi i odgovoriti na jedinstvene i individualne potrebe umiru?ih i njihovih obitelji dok se bore s progresivnim gubitkom.

  

Maligne bolesti u djece

BOLEST NIJE KAZNA

U širem smislu «rak» je op?eprihva?en naziv za zlo?udnu ili malignu bolest. Karakteriziraju ga nekontroliran rast i dioba stanica, njihova sposobnost da prodiru u zdrava okolna tkiva i da se šire u udaljena podru?ja putem krvi i limfe ?ine?i metastaze.

  

Ovisnost o nezdravoj hrani

?IP ZA UGODU

Na ovom svijetu sve se pla?a, a naro?ito užitak! France

  

Hrana i zdravlje

RAK VREBA IZ HRANE

I osobe s manje znanja o prehrani jama?no znaju da hrana može biti izvor zdravlja, ali i bolesti.

  

Što znamo o našoj prehrani

I SOKRAT JE BIO ZABRINUT ZBOG SVOJE DEBLJINE

?ovjek bez hrane ne može živjeti – poznato je od pamtivijeka. Dakle, hrana je naš život. Pa, kad je ona ve? tako važna stvar za nas, opravdano je zapitati se – znamo li što jedemo?

  

Mediji i djeca

INTERNET NIJE DADILJA

Djeca rastu i razvijaju se, a pritom na njih djeluju razni utjecaji iz okoline. Ja?ina utjecaja mijenja se s godinama i nizom okolnosti, a najve?e zna?enje u djetetovu životu, od ro?enja pa gotovo cijeloga života, imaju roditelji i obitelj. To zna?enje ne nestaje nego se samo smanjuje.

  

Anoreksija i bulimija

NI DJECA NISU SAVRŠENA

Poreme?aji u hranjenju javljaju se naj?eš?e u pubertetu i adolescenciji, odnosno u fazi razvoja ?ovjeka u kojoj se stje?e sposobnost napuštanja veza s primarnim objektima ljubavi.