Zaštita okoliša
 
OTPADNI PAPIR NIJE SMEĆE, VEĆ DRAGOCJENA SIROVINA
 
Papir postaje smeće onog trenutka kada ga se baci u kontejner za miješani kućni otpad. Gdje ga odložiti kako bi završio u tvornici i zaista postao sutrašnje novine?
 
 
Povijest papira vrlo je duga. Proizvod sličan papiru izrađivali su Sumerićani od biljke papirus još 5.000 godina p.n.e. Nakon toga papir se uglavnom proizvodio od lana, konoplje, slame i pamuka, a tek od 19. stoljeća počela je njegova proizvodnja preradom drva. Rezultat je toga da je papir danas svakodnevni pratilac suvremene civilizacije, ali i da je brzi porast njegove potrošnje u 20. stoljeću razorio šume. Zato se počelo inzistirati na reciklaži papira. Papir se izvrsno reciklira, ali samo ako se pravilno odvojeno prikuplja. Budući da je čak četvrtina komunalnog otpada otpadni papir, neophodno je građanima omogućiti njegovo izdvojeno odlaganje.

Nove vijesti na starome papiru
Na području djelovanja Komunalnog društva «Čistoća» Rijeka tradicija izdvajanja papira iz komunalnog otpada traje više od deset godina i kontinuirano se razvija. U tom razdoblju postavljen je velik broj spremnika za papir, a on se može odložiti i unutar reciklažnih dvorišta na Pehlinu i u Mihačevoj dragi.

Količine odvojeno prikupljenog vrijednog papira rasle su iz godine u godinu, i još uvijek postoji trend povećanja. Zanimljivo je to potvrditi podatkom da je 2003. godine prikupljeno 70 tona, a 2010. preko 2.000 tona otpadnog papira. Sav prikupljeni papir predaje se hrvatskim tvornicama papira, u kojima se složenim postupkom recikliranja dobiva novi, reciklirani papir koji se uglavnom koristi kao novinski papir. To znači da već mjesec dana nakon što odložimo stare novine u odgovarajući spremnik, možemo na istom, ali recikliranom papiru čitati nove vijesti.

Reciklirani papir koristi se i za proizvodnju kartona, koji je danas jedan od najčešće korištenih ambalažnih materijala, a također se može ponovo uspješno reciklirati. Za proizvodnju jedne tone papira potrebne su dvije tone drva ili 1,2 tone otpadnoga papira. Prikupljanjem i reciklažom jedne tone starog papira spašavamo 20 mladih stabala. Dakle, odvojenim skupljanjem otpadnog papira čuvamo naše šume, ali i štedimo energiju, smanjujemo onečišćenje vode, zraka te štedimo skupi deponijski prostor.

Iskoristimo, odvojimo i spasimo
Osim što papir možemo izdvajati iz ostalog otpada, imamo mogućnost izbjeći ili barem smanjiti njegov nastanak. Iskoristite tu mogućnost:
- Prilikom kupovine birajte proizvode bez suvišne ambalaže!
- Koristite platnene maramice i ubruse. Ako kupujete papirnate, obratite pažnju na to da su od recikliranog papira.
- Pisaći papir prije odlaganja iskoristite s obje strane.

I, zapamtite, svaki i najmanji korak bitan je u očuvanju prirode i okoliša, a time i zdravlja ljudi.
Vrste otpadnog papira koji se ne može reciklirati pa ga ne treba izdvajati:
• zauljen i prljav papir,
• indigo - papir,
• ugljeni papir,
• termo (faks) papir,
• fotografije i fotopapir,
• pelene,
• gumirane etikete,
• papirnate vrećice iz usisivača,
• tapete,
• papirnate maramice.

 
 
Marina Babić-Brusić, dipl. sanitarni ing.
Voditeljica Razvojno-tehničke službe
KD «Čistoća», d.o.o., Rijeka