DOWNLOAD      .pdf 2 594 Kb

          
SVIBANJ-LIPANJ

          


 

 

 

 

 

UVODNIK

ZDRAVLJE I SPOL(NOST)

  

Seksualnost

ODRAZ NAS SAMIH

„Seksualnost je ono što od nje napravimo. Skupa ili jeftina roba, sredstvo produžetka vrste, obrana od usamljenosti, oblik komunikacije, oru?e agresije (vlasti, mo?i, kazne i potiskivanja), kratkotrajna zabava,

  

Razvoj spolnih uloga i dje?ja seksualnost

KAD RODITELJIMA NIJE LAKO

U mnogim obiteljima tema spolnosti još je uvijek tabu pa se takav razgovor doživljava kao nešto “poro?no, nepristojno i prljavo”. Strašno je i sramotno oslovljavati stvari pravim imenom i nemogu?e je mirno raspravljati o tome s djecom kada do?e vrijeme za njihova pitanja.

  

Spolni razvoj – pubertet i adolescencija

ZNANJEM DO ODGOVORNOGA PONAŠANJA

«Ljubav mi je još jedini spas da totalno ne poludim …»
(Tajni dnevnik Adrijana Molea)

  

Spolni odgoj u školama

NETO?NE INFORMACIJE KRIJU BROJNE OPASNOSTI

Iskustva iz SAD-a i drugih zemalja vrlo su jasna: pružanje to?nih informacija o seksualnosti u ranoj dobi može pomo?i ljudima da donesu zdrave seksualne odluke, i kao djeca, i kao adolescenti, i kao odrasli.

  

Klimakterij, menopauza i spolnost

ZADRŽITE POZITIVAN STAV

Klimakterij i menopauza, iako posve prirodni procesi, predstavljaju zna?ajna razdoblja u životu svake žene jer, osim hormonalnih i fizioloških, donose i osobne i emocionalne promjene.

  

Seksualnost u tre?oj životnoj dobi

INTIMNOST NE POZNAJE VRIJEME

Živimo u društvu u kojem je seksualnost tabu - tema.

  

Seks i sport

POSTAVLJANJE REKORDA

Može li se seks shvatiti kao atletska disciplina? Da li se i u seksu, kao i u sportu, samo napornim treningom postaje «šampion»?

  

Kako razgovarati s djecom o seksu

PREPOZNAJMO GRANICE

Seksualnost je izrazito osobna i intimna tema i mnogim je roditeljima teško i neugodno zapo?eti s djecom razgovor o seksu.

  

Maligna oboljenja i spolni život

OTVORENO O PROBLEMIMA

Maligna oboljenja i spolni život na prvi pogled nemaju nikakve me?usobne povezanosti. Izraz spolni život povezujemo s radoš?u, užitkom, novim životom, dok je rije? rak nositelj smrti. Statistike pokazuju da 50% oboljelih od raka nakon postavljanja dijagnoze živi duže od pet godina.

  

Stres i seks

PROBU?ENA ŽELJA UVJET ZA ŽIVOTNU RADOST

STRESS (engl., UDARAC) pojam je koji ozna?ava fiziološko i emocionalno stanje organizma koje nastaje kao odgovor na neželjenu vanjsku situaciju, na sve ono što nas zabrinjava ili uznemirava (živcira) i na sve ono što zahtijeva promjenu i prilagodbu. Sve one okolnosti ili direktni ?imbenici koji izazivaju stresnu reakciju organizma nazivaju se STRESORI.

  

Socioemocionalne vještine kod djece

VLASTITO RODITELJSKO ISKUSTVO

Stru?njaci razli?itih profila mogu pisati o temi socioemocionalnih vještina kod djece: dje?ji psihijatri, psiholozi, pedagozi, odgajatelji, u?itelji…, ali isto tako i majke, o?evi, bake i djedovi. To su vještine koje živimo svaki dan i koje nas, kao društvena bi?a, povezuju s drugim ljudima iz naše okoline. One se istražuju u društvenim znanostima radi primjene znanja u svakodnevnom životu.

  

Javnozdravstveni zna?aj komaraca

NAPASNI LETE?I ZUJAVCI

Komarci su insekti koji mogu prenositi zarazne bolesti (malariju, dengue groznicu, žutu groznicu i razli?ite tipove encefalitisa). Pri sisanju krvi komarac unosi u ?ovjeka sekret u kome može biti i uzro?nik bolesti. Prilikom uboda mogu uzrokovati kožne promjene i alergijske reakcije. Uznemiruju i ometaju odmor, aktivnost, šetnje i boravak na otvorenom.

  

UVODNIK

Anatomija i fiziologija ljudskoga bi?a

Oni koji ?e se, pozivom ili na drugi na?in, posvetiti zdravlju ljudskih bi?a, na samom po?etku usvajanja znanja i vještina susrest ?e se s gra?om i ulogom pojedinih dijelova i potom cijeloga tijela. No, što je s onom ogromnom ve?inom ostalih?