DOWNLOAD      .pdf 2 842 Kb

          
RUJAN-LISTOPAD

          


 

 

 

 

 

Uvodnik

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Po?etkom druge polovice prošloga stolje?a, oni koji su bili odgovorni za organizaciju svih djelatnosti koje se odnose na zdravlje odlu?ili su da je nužno unaprje?enje i o?uvanje zdravlja povjeriti posebnim, specijaliziranim ustanovama.

  

Tajne dugog i zdravog života

LIJEK JE U NAMA

Da li postoji tajna – ili više njih - dugog i zdravog života? To je pitanje bilo postavljeno grupi medicinskih stru?njaka i ovdje je 10 „novih tajni“, to jest savjeta koje oni smatraju najvažnijima za postizanje zdravog i dugotrajnog života.

  

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

ŠKOLA ZDRAVOG SRCA

?esto se ?uje da su kardiovaskularne bolesti vode?i javnozdravstveni problem, epidemija modernog doba ili bolest sjedila?kog na?ina života.

  

Tjelesna aktivnost

NEMA IZGOVORA ZA ODUSTAJANJE

Širom svijeta gra?anima se preporu?uje bavljenje umjerenom tjelesnom aktivnoš?u, barem dva i pol sata tjedno, a tu spada i šetnja ako se prelazi stotinjak koraka u minuti.

  

Rak vrata maternice

BOLEST KOJA SE MOŽE SPRIJE?ITI

Rak vrata maternice važan je javnozdravstveni problem kod žena. To je ozbiljna bolest koja nastaje u vratu maternice (cervix uteri) - granici izme?u tijela maternice i rodnice.

  

Debljina

BOLEST MODERNOG DOBA

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), prije dvije godine iznijela je podatak (istraživanja IOT-a, International Obesity Taskforce) da u cijelome svijetu ima milijardu i 700 milijuna ljudi prekomjerno teških (od toga 300 milijuna pretilih).

  

Program ranog otkrivanja osteoporoze

TIHA EPIDEMIJA

Osteoporoza je sustavna i progresivna bolest skeleta koju karakterizira smanjena ?vrsto?a koštanog tkiva zbog ?ega su kosti podložne lomljenju i na manju traumu. Osteoporoza i posljedi?ni prijelomi predstavljaju globalni javnozdravstveni problem povezan sa starenjem.

  

Epidemiološki programi

SPRE?AVANJE ZARAZNIH BOLESTI

Sezona je godišnjih odmora. Netko je od vas možda izabrao egzoti?nu destinaciju na afri?kom ili azijskom kontinentu. Za to, ili iz nekih drugih razloga me?unarodnog putovanja, potrebno je provjeriti treba li se cijepiti protiv odre?enih zaraznih bolesti radi vlastite zaštite ili radi zahtjeva u skladu s me?unarodnim zdravstvenim propisima (IHR, Svjetska zdravstvena organizacija – SZO).

  

Prevencija padova u starijoj životnoj dobi

POLAKO, PA SIGURNO

Starenje kod svakoga donosi neke promjene, ali ve?ina osjeti fizi?ka ograni?enja. Miši?i postaju slabiji i kosti se mogu stanjiti, što sve utje?e na stabilnost, na?in kretanja i reagiranje na prepreke. Sve te promjene mogu pove?ati vjerojatnost pada i ozljeda koje se kod pada doga?aju.

  

Nastavni zdavod za javno zdravstvo PGŽ

Usluge Odsjeka za kontrolu namirnica, predmeta op?e uporabe i unapre?enje prehrane prema zahtjevim

Odsjek za kontrolu namirnica, predmeta op?e uporabe i unapre?enje prehrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ pruža usluge analize uzoraka hrane (utvr?ivanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane u odnosu na važe?e pravilnike), predmeta op?e uporabe (posu?e, pribori i ambalaža, kozmeti?ki proizvodi, dje?je igra?ke, sredstva za ?iš?enje, duhanski proizvodi i dr.) te izrade jelovnika i odre?ivanja nutritivne vrijednosti hrane.

  

Kvalitetno roditeljstvo

KORA?AJMO ZAJEDNO

Roditeljstvo je vrlo važna profesija
koju nas ne pou?avaju niti vježbaju.
(George Bernand Shaw)

  

Savjetovalište za mlade

RIJE? JE POLA LIJEKA

«Od slušanja, preko govora do dogovora»
Prof.dr.sc. J. Baši?

  

Prevencija nasilja

DA NE BUDE KASNO

Nasilje je skup ponašanja koja teže kontroli nad drugom/im osobom/ama uporabom sile, zastrašivanjem i spletkarenjem.

  

Karijes u dje?joj dobi

NAVIKOM DO ZDRAVLJA

Dobro je znana ?injenica da je zubni karijes najraširenija bolest modernog ?ovjeka i da je, bez obzira na znanje i mogu?nosti njegove prevencije, još uvijek javnozdravstveni problem.

  

Uz 10. rujan - Me?unarodni dan prevencije samoubojstava

PREVENCIJA SAMOUBOJSTAVA– IMPERATIV VREMENA

„Bolje je sprije?iti nego lije?iti.“
Narodna mudrost

  

Zabavite se

Križaljka