OBITELJ I / ILI PORODICA
 
OBITELJ I / ILI PORODICA
 
 
Namjera je ovih redaka ponešto dometnuti o pojmu koji danas nazivamo „odgovorno roditeljstvo“. Okvir svega je porodica-obitelj ili obitelj-porodica.
Živimo u vremenu kad se postojećim, naslijeđenim riječima rado mijenja smisao i značenje. Kažu da je uvijek bilo tako, no mi svjedočimo sadašnjosti. Tako je „netko“ (nedavno) iz svakodnevnog govora „izbacio“ riječ porodica i uvjerio javno govorništvo da je dostatna riječ obitelj. Svi koji žele, lako će ustanoviti da se ne radi o istoznačnicama. Jednostavno zato što slavenski jezici jako vole jednoznačnost glagola, pa naravno da glagoli obitavati i poroditi nisu istoznačnice iako obje govore o životu.

U ne tako davna vremena uže porodice (roditelji, djeca i unuci) bile su obitelji. Tri su generacije najčešće živjele zajedno. Ono što je za ovaj osvrt najvažnije u takvim (mnogobrojnim) zajednicama, lako su se prenosila znanja i vještine o odgoju i obrazovanju: „kako postati roditelj“ i „što znači biti dijete“.
Onda je (ovaj naš) svijet krenuo „naprijed“ i jedno od prvih „dostignuća“ bilo je (i još je u tijeku) svođenje obitelji-porodice na tri slova, roditelje i jedno dijete. Porodica se mrvi na više obitelji. Jedna anegdota za prikaz brzine promjena: jedan pradjed imao je (s dvije žene) 31 dijete, jedna baka je imala četvero, jedan otac je imao jednog sina.

Nekad usputno učenje u živoj sredini, prelazi u učenje iz „neživih“ izvora (knjige ili danas internet), ili u eksperimentiranje, sve uz puno lutanja. Budući da je sve još i u ime slobode odlučivanja, teško je javnim postupcima nadomjestiti izgubljeno u vrijeme podatno odgoju i obrazovanju. Sprječavanje loših ishoda nema prednost pred liječenjem težih i teških posljedica.

Pokušaj ocjene problema može se pretočiti u niz pitanja:
- Kako očekivati odgovorno roditeljstvo ako je razlog za ulazak u odnos-brak više posljedica slučaja nego promišljanja?
- Kako očekivati odgovorno roditeljstvo ako se dobna granica neželjene trudnoće pomiče u dječju dob, a željene odgađa na tridesete godine?
- Kako očekivati odgovorno roditeljstvo ako su roditelji u dnevnoj nesigurnosti za posao, odnosno za osnovnu ekonomsku sigurnost?
- Kako očekivati odgovorno roditeljstvo ako je dijete, otkad dođe na ovaj svijet, „trošak“?
- Kako očekivati odgovorno roditeljstvo ako cijela zajednica, koju nazivamo državom, nema demografsku politiku, politiku potpore održavanju i reprodukciji naroda ili, kako to radije kažemo, „nacije“?

Možda je to potonje sinteza niza činjenica:
- Potpora mladim roditeljima nedostatna je i pogrešno selektivna!
- Jaslica i vrtića je premalo, a da bi trebali biti besplatni, nikome iz „politike“ ne pada na pamet!
- Škola nije dom za djecu čiji roditelji rade „od jutra do mraka“!
- Mladi koji se ne školuju, a ne mogu raditi, za javnost „ne postoje“!
Svaka od tih nekoliko misli zahtijevala bi bar jednu stranicu razrade …

Konačno pitanje:
„Zašto o svemu tome u Zdravstvenom listu?“
Odgovor se krije u definiciji zdravlja, koja u sažetku glasi: „Zdravlje nije samo odsustvo bolesti …“!
Po običaju, potraga za optimizmom! Uvijek ista misao, još nedočekana: našu djecu treba, a može se, od najranijih dana učiti vrijednostima života i kako njima u svom dijelu upravljati; naravno, umjesto učenja o tome kako postati „dobar podanik“ na „tržištu rada“!
 
 
Vladimir Smešny, dr.med.