DOWNLOAD      .pdf 2 002 Kb

          
oĹľujak-travanj

          


 

 

 

 

 

Uvodnik

„JESEN ŽIVOTA“

  

Svjetski dan zdravlja

NAŠ SVIJET SE MIJENJA

  

Ulazak u „zrelo“ doba

VOLIM SVOJIH 50 GODINA

  

Zdravlje u jeseni života

VISOKE GODINE – BLAGOSLOV ILI TERET

Zrela, tzv. tre?a životna dob razdoblje je odre?enih životnih promjena i bioloških promjena u organizmu. Suo?avanje s ?injenicom starenja nije lako, ali je nužno. Što se prije prihvati, lakše se proživljavaju promjene vezane uz starost, ne tako jednostavno životno razdoblje.

  

Primjer dobre prakse

RIJEKA U KOJOJ I STARIJI PLIVAJU UZVODNO

Matica umirovljenika Rijeke najbrojnija je umirovljeni?ka udruga na podru?ju PGŽ. Osnovana je davne 1946. godine i danas okuplja oko 8000 umirovljenika sa šireg podru?ja Rijeke.

  

Palijativna skrb u Rijeci

PLAŠT KOJI ŠTITI

Što je to palijativna medicina? Pallium, lat. plašt, ogrta? – sredstvo je koje štiti, tj. ublažava tegobe, a ne lije?i. Plašt tako?er asocira na krajnje metode koje obuhva?aju, daju „to?ku na i“, ?itavom dotadašnjem lije?enju.

  

Rad Centra za palijativnu skrb u Rijeci

ZAJEDNO U HUMANOSTI

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, palijativna je skrb pristup koji poboljšava kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji suo?enih sa smrtonosnim bolestima, kroz prevenciju i olakšanje patnje, rano prepoznavanje i to?nu procjenu te lije?enje boli i drugih problema, fizi?kih, psiho-socijalnih i duhovnih.

  

Skrb za starije osobe

HUMANOST NA DJELU

Što u?initi i kome se može obratiti obitelj kada njezin stariji ?lan iznenada doživi moždani udar, infarkt, padne i povrijedi se te legne u krevet i odjednom postane nepokretan, inkontinentan i traži stalnu brigu, njegu i pažnju?

  

Nasilje nad starijim osobama

RUŽNA STRANA DRUŠTVA

„Svatko želi dug život,
ali nitko ne bi htio biti star.“
(J. Swift )

  

Pobijedite meteoropatiju

KIŠA ?E – RAME ME BOLI

U posljednjih desetak godina doga?aju se nagle vremenske promjene, godišnja doba smjenjuju se bez prelaznih razdoblja, a dnevne razlike u temperaturi ponekad iznose 15 – 20oC. Vremenske prilike imaju velik utjecaj na zdravlje, a simptomi koje izazivaju oscilacije u temperaturi, ionizaciji, vlažnosti i pritisku zraka znaju biti vrlo neugodni, osobito za kroni?ne bolesnike.

  

Iz svijeta medicine

ZAŠTO JE SVE MANJE SEKSA U BRAKU?

Nekad je bilo tako da su se muževi žalili kako im žene nisu zainteresirane za seks, a danas je sve više žena koje se žale da im muževi «štrajkaju».

  

Prehrana bez mesa

NIJE SVE CRNO ILI BIJELO

Životni ritam koji obiluje stresom, loša i neredovita prehrana te tjelesna neaktivnost samo su neki od svakodnevnih nepoželjnih utjecaja na ?ovjekov organizam i zdravlje. S druge strane, iz dana u dan raste svijest ljudi o zaga?enosti tla, vode i zraka te mnogi žele aktivno sudjelovati u rješavanju nagomilanih problema.

  

Komunikacija s djecom u adolescenciji

DOBRI SAVJETI POMAŽU

Ve?ina roditelja sa strahom reagira na ulazak djeteta u pubertet. Prisje?aju?i se naše mladosti, postavljamo si niz pitanja, primjerice: što u?initi kad se uvu?emo u još jednu sva?u oko prijatelja, odje?e ili izlazaka? Kako mu/njoj dati dovoljno slobode? Na koji na?in postaviti granice, što tolerirati, a što ne? Kako znati da li je naš tinejdžer samo tužan ili pati od depresivnog poreme?aja, te što u?initi da mu pomognemo?

  

Bra?ni odnosi

U BRAKU TREBA MIJENJATI SEBE

“Samo kad ljudi sami sebe mijenjaju, i drugi ?e se sami mijenjati.”
(Phil Bosmans)

  

Medicinska akupunktura

LJEKOVITE IGLICE

Akupunktura, kao dio tradicionalne kineske medicine (TKM), postaje u zapadnja?koj medicini dio medicinske svakodnevice te je kao metoda lije?enja priznata od brojnih svjetskih lije?ni?kih udruga do Svjetske zdravstvene organizacije. Danas je akupunktura znanstveno dokazana metoda lije?enja i svrstava se u komplementarnu medicinu. Inkorporirana je u zdravstvene sustave i edukaciju razvijenih zemalja svijeta.

  

Dom za starije i nemo?ne osobe "Kantrida" – Rijeka

ZADOVOLJENJE POTREBA DUHA I TIJELA

Dom za starije i nemo?ne osobe Primorsko-goranske županije "Kantrida" – Rijeka ustanova je socijalne skrbi ?iji je osniva? Primorsko-goranska županija. Kapacitet Doma omogu?ava smještaj 450 korisnika. Dom pruža usluge organiziranog stanovanja pokretnim, djelomi?no pokretnim i nepokretnim starijim osobama, koje ne mogu živjeti u vlastitim ku?anstvima.