DOWNLOAD      .pdf 

          
svibanj-lipanj

          


 

 

 

 

 

Uvod

RAVNOTEŽA

  

Pri?a o osjetilima

JEDINSTVOM OSJETILA DO SPOZNAJE

„Upravo sam sebi rekao kako more ima bijesnu boju: uvijek sam mislio da postoji uska veza izme?u boja i osje?aja koji preplavljuju ljudsko srce. Kao kad biste rekli da mržnja ima svoju boju i da strava tako?er ima vlastitu boju. Mnoge bi zagonetke mogle biti odgonetnute i mnogi ?vorovi razriješeni kad bi se bolje prou?ile osobine boja.
Dok sam gledao nebo, more i stara stjenovita brda, palo mi je na um da su boje blisko povezane ne samo s raspoloženjima ljudskog bi?a, ve? i sa zvukovima koje ?ujemo. Glazba i boje su povezani. Svaka bi nota, kad bismo je mogli vidjeti, imala svoju boju.“
Pádraic O’Conaire: „U progonstvu“

  

Nagluhost

UŠI NEMAJU ZAŠTITU

Sluh je osnova naše komunikacije, on je jedna od osnovnih ?ovjekovih osobina. Služi nam da bismo raspoznali zvukove koji nas okružuju i naša su svakodnevna okolina. Gubitak sluha je postupan, neprimjetan i popra?en zujanjem koje je sve slabije što više gubimo sluh.

  

Poreme?aji osjeta

U SVIJETU BEZ MIRISA I OKUSA

Osjet mirisa i osjet okusa usko su povezani. S gubitkom njuha, gubi se i dio okusa. Gubitak ili slabljenje osjeta mirisa i okusa rijetko su opasni po život, ali bitno utje?u na kvalitetu života i osnovne potrebe ?ovjeka.
Takva osoba ne može uživati u hrani, pi?u i ugodnim mirisima. S druge strane, zbog nemogu?nosti osjeta opasnih mirisa poput plina ili dima, javlja se osje?aj straha i nelagode. Dodatnu nesigurnost izaziva nemogu?nost osjeta vlastita tjelesnog mirisa.

  

Nepravilni zagriz

I DUDA JE KRIVA

Pravilan zagriz uvjetovan je pravilnim položajem zubi u zubnom luku i balansiranim me?usobnim odnosom ?eljusnih kostiju. Ako su ta dva postulata zadovoljena, kontakti zubi gornje i donje ?eljusti pri zatvorenim ustima me?usobno su dobro užlijebljeni, poput patent-zatvara?a.

  

Glas i glasovni poreme?aji

KAD PUKNE GLAS

Glas je jedno od najvažnijih komunikacijskih sredstava te bi trebalo voditi brigu o njegovom zdravlju. Etiologija glasovnih poreme?aja raznolika je. Zbog razvoja društva u kojem živimo, na?ina života, okoline, izloženosti farmakološkim agesima te zahtjeva koje postavljamo naspram glasa, zna?ajan broj osoba ima glasovne teško?e.

  

Poreme?aji ?itanja i pisanja

ZBRKANA SLOVA I BROJKE

Promjene u ponašanju školskoga djeteta, naro?ito na emocionalnoj razini, znak su upozorenja. Kod prvih znakova neizvršavanja školskih zada?a i izostajanja s nastave roditelj treba odmah reagirati.

  

Poreme?aji kolornog vida - daltonizam

Crno-bijeli svijet

Daltonizam je uvriježen izraz za poreme?aj prepoznavanja boja, koji je 1798. godine prvi opisao engleski kemi?ar i fizi?ar John Dalton (1766.-1844.), u svojoj znansvenoj publikaciji „Extraordinary facts relating to the vision of colours“ (Izvanredne ?injenice o vi?enju boja), prou?avaju?i bratova, ali i vlastita iskustva s promijenjenom percepcijom crvene i zelene boje.

  

Strabizam

POGLED SA STRANE

Strabizam ili razrokost poreme?aj je pokretljivosti i položaja o?iju. Nalazimo ga u 5-6% sveukupne populacije, a naj?eš?i je u dje?joj dobi, kada je i najvažnije lije?iti ga jer, ako je prisutan kod djece u periodu kada sve funkcije vida nisu još u potpunosti razvijene, može uzrokovati trajne poreme?aje u razvoju vida.

  

Smanjeno izlu?ivanje želu?ane kiseline

PROBAVA "NA SUHO“

Svakodnevno se u želucu stvore oko dvije litre želu?anog soka, koji predstavlja teku?inu u kojoj se nalazi niz tvari kojima je osnovna funkcija probava unesene hrane i zaštita sluznice želuca. Glavni sastojak želu?ana soka je želu?ana kiselina.

  

Sjögrenov sindrom

PIJESAK U O?IMA

Sjögrenov sindrom dobio je naziv po švedskom oftalmologu Henriku Sjögrenu (1899.-1986.), koji je prvi opisao tu bolest. To je autoimuna bolest koja zahva?a žlijezde i unutarnje organe. Naj?eš?e su zahva?ene žlijezde s vanjskim izlu?ivanjem (egzokrine žlijezde), koje proizvode slinu (žlijezde slinovnice) i suze (suzne žlijezde).

  

Zatvor

KAD RUTINA POSTANE PROBLEM

Poreme?aj stolice u smislu rijetkog i neredovitog pražnjenja crijeva (konstipacije) jedna je od naju?estalijih tegoba zbog kojih je konzultiran lije?nik. Konstipacija (zatvor) je poreme?aj u?estao u razvijenim zemljama, naro?ito kao posljedica modernog (sjedila?kog) na?ina života, starije životne dobi te neadekvatne i neredovite prehrane i unosa teku?ina, ali i promjena u strukturi i funkciji stijenke debelog crijeva.

  

Svladavanje umora i stjecanje nove energije

KAO RIBA U VODI

Kad se ujutro probudite, poželite li da možete spavati barem još 2-3 sata? Da li se tijkom dana vu?ete s toliko malo energije da jedva izdržite izme?u dvije kave? Da li ste u stanju provesti ?itavo poslijepodne, ve?er i do kasno u no? nepomi?no zure?i u televizijski ekran?

  

Gubitak posla

KAKO DALJE

Posao, kao nekad - siguran za cijeli život, više nigdje ne postoji. Ve? smo navikli na stalna smanjenja broja zaposlenih, restrukturiranja poduze?a, rezanje troškova i sli?ne stvari. Tijekom karijere nekima ?e se dogoditi da promijene više od dvadeset radnih mjesta, što je više karakteristika razvijenih zemalja, dok je kod nas bio uobi?ajen jedan posao do mirovine!

  

Fobije

STRAŠNI RATNIK FOBOS

Rije? fobija gr?kog je podrijetla, a ozna?ava bijeg, užas, paniku, strah. Povezuje se s ratnikom Fobosom, ?iji je lik nacrtan na štitovima i maskama ratnika da uplaši neprijatelja.

  

Poreme?aji hoda

BOLJE POTROŠITI POSTOLE NEGO PLAHTE

(škotska poslovica iz XVII. stolje?a)
Hod je veoma složena motori?ka funkcija pokretanja cijelog tijela (to?nije, najsloženija motori?ka aktivnost koju ?ovjek mora svladati u svom normalnom razvoju, rezultat besprijekornosti uspješnog sjedinjavanja brojnih biomehani?kih sustava).