DOWNLOAD      .pdf 

          
srpanj-kolovoz
 

          


 

 

 

 

 

Uvod

ZARAZNE BOLESTI – ZOONOZE

  

Promocija dojenja u gradu Rijeci

SAMO MAMA DOJI

Dojenje je prirodan na?in prehrane djeteta. Maj?ino mlijeko zadovoljava sve prehrambene potrebe djeteta, jedinstveno je i ne može se proizvesti ni u jednoj tvornici.

  

Zoonoze

SA ŽIVOTINJA NA LJUDE

Zoonoze su infektivne bolesti koje se u pravilu javljaju me?u životinjama (one su rezervoar uzro?nika bolesti), no mogu se, uz odre?ene preduvjete, prenijeti i na ljude.

  

Toksoplazmoza

OPASNOST ZA NERO?ENO DIJETE

Klini?ki jedna od najzna?ajnijih zooantroponoza, oboljenja koja se sa životinja mogu prenijeti na ljude, jest toksoplazmoza. Uzro?nik je parazit Toxoplasma gondii, ?iji doma?in mogu biti skoro sve vrste životinja, a i ?ovjek.

  

Bolest ma?jeg ogreba

MEKE ŠAPICE - OŠTRE KANDŽE

Bolest ma?jeg ogreba bakterijska je infekcija koju prenose ma?ke. Naj?eš?e se otkriva kod djece i mladih koji imaju kontakte s ma?i?ima. Može se pojaviti i kod bolesnika za koje nije poznato da su bili u kontaktu sa životinjama.

  

Echinococcus granulosus - pasja trakavica

GRABEŽLJIVAC I PLIJEN

Trakavice roda Echinococcus granulosus specifi?ne su po tome što za svoj opstanak, odnosno cijeli životni ciklus, trebaju dva nosioca koja u me?usobnom odnosu stoje kao grabežljivac i plijen.

  

Psitakoza

„PERNATA“ ZARAZA

Psitakoza je zarazna bolest papiga i drugih ptica s kojih se zgodimice prenosi na ?ovjeka. Psitakoza je odavno poznata i široko rasprostranjena zoonoza (bolest koja se sa životinja prenosi na ljude), stalno prisutna i u nas.

  

Trihineloza

KOBASICE I PRŠUT

Trihineloza (poznata još pod nazivom trihinoza) parazitarna je bolest do koje dolazi nakon unosa sirovog ili nedovoljno pe?enog mesa, a uzrokuju je obli?i iz roda Trichinella. Bolest je rasprostranjena po ?itavom svijetu, a karakteristi?na je i za naše krajeve.

  

Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HGBS)

MIŠJA GROZNICA

HGBS akutna je virusna bolest, koju mogu uzrokovati razli?ite vrste virusa iz roda Hanta. Bolest, zbog infekcije tim virusima, karakterizirana je hemoragijama, odnosno unutarnjim krvarenjima zbog ošte?enja malih krvnih žila.

  

Krpeljni meningoencefalitis (KME)

BEZBOLAN, ALI OPASAN UGRIZ

Krpeljni meningoencefalitis (KME) virusno je oboljenje, tipi?na zoonoza prirodno žarišnog tipa. Uzro?nik mu je virus krpeljnog meningoencefalitisa, koji spada u rod Flavivirusa, porodicu Togaviridae.

  

Legionarska bolest

OPASNOST IZ KLIMATSKIH URE?AJA I BAZENA

Legionarska bolest dobila je naziv po legionarima – ameri?kim ratnim veteranima koji su se 1976. godine, na svom godišnjem skupu u Philadelphiji, u jednom hotelu razboljeli od teške upale plu?a nepoznatog uzro?nika. Od 4000 sudionika, 200 osoba je oboljelo, a 34 i umrlo.

  

Scabies (svrab ili šuga)

NO?NI SVRBEŽ

Svrab (gr?. scabies, hrv. šuga) jest zarazna, parazitarna kožna bolest izazvana parazitom Sarcoptes scabiei var. hominis. Bolest se obi?no prenosi s ?ovjeka na ?ovjeka, iznimno rijetko dobiva se od životinja. Za prenošenje bolesti potreban je intiman, dulji kontakt s bolesnom ili infestiranom osobom. Mogu?e je prenošenje preko rublja, posteljine ili odje?e koju su prethodno rabile infestirane osobe, ali je tada rizik od razbolijevanja niži.

  

Mati?ne stanice

PUPAK SPAŠAVA ŽIVOT

Ranije se krv iz pupkovine bacala, a od prije 10-ak godina ?uva se kao o?i u glavi. Zašto? Danas se oko stotinu bolesti tretira mati?nim stanicama iz pup?ane vrpce. Me?u njima su razne vrste leukemija, imunološke i metaboli?ke bolesti, bolesti centralnog živ?anog sustava, a koriste se i u oblasti plasti?ne i rekonstruktivne kirurgije te oftalmologije.

  

Zaštita zdravlja

PREPORU?ENE MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA ZA STARIJE OSOBE PRI IZLAGANJU TEMPERATURAMA ZRAKA IZNAD 30°C

  

POVR?E ZA ZDRAVLJE

DINJOM su se sladili i drevni Rimljani

  

Ku?ni ljubimci

KAD SE ZAVU?E POD KOŽU

Ku?ni ljubimci, bili to pas, ma?ka, ptica, glodavac, gmaz ili ribica, mogu igrati važnu ulogu u dje?jem odrastanju. Suprotno nekim uvjerenjima, ku?ni ?e ljubimac pomo?i u vašim naporima da nau?ite dijete izvršavati školske i ku?ne obveze. Životinja ?e dijete, tako?er, odvojiti od televizora i videoigrica i izvu?i ga iz ku?e.

  

Svjetski tjedan dojenja

RAZUMJETI PROŠLOST – PLANIRATI BUDU?NOST

Vrijeme je za djelovanje nakon 10 godina globalne strategije i 20 godina Svjetskog tjedna dojenja.
Prije 20 godina Svjetsko udruženje za potporu dojenju oformilo je prvi Svjetski tjedan dojenja, s temom „Inicijativa za Bolnice – prijatelje djece“.