DOWNLOAD      .pdf 

          
STUDENI-PROSINAC

          


 

 

 

 

 

LJUDSKOST

  

Volonterstvo

PUT KA HUMANOSTI

Gledaju?i današnji na?in života, ?esto se stje?e dojam posvemašnje usamljenosti i otu?enosti ljudi, kao i izostanka brige za svoje bližnje. Gubimo li osje?aj za ljude oko nas u svakodnevnoj utrci za materijalnim dobrima i op?oj komercijalizaciji? Postajemo li usmjereni na uspjeh, mjerljiv jedino u koli?ini ste?enoga? Postajemo li, prvo pojedinci, a zatim i društvo, lišeni osje?aja za sudbine drugih? Da li samo kada nas zadese prirodne nepogode ili ratovi materijalne vrijednosti gube smisao, a do izražaja dolazi ljudska solidarnost?

  

Pozitivan utjecaj humanosti na zdravlje

ŠTO VIŠE DATE, VIŠE IMATE

  

Društvena nepravda

PROMATRA?I

„Vidio sam. … tu zemlju uronjenu u bol i patnju. Sada uspijeva onaj koji nikada ne bi uspio. Podiže se oružje za borbu jer zemlja živi u neredu. Prave se bakrena koplja da bi se krvlju priskrbio kruh. Ljudi se iskvareno cerekaju. Svatko napada onog drugog. Pokazujem ti sina preobra?enog u tvog neprijatelja, brata pretvorenog u suparnika. ?ovjek ubija svog oca. Mržnja vlada me?u narodima i gradovima. Rije?i su srcu poput plamena i ono ne može podržavati ništa što ijedna usta govore. Država je sve manje vrijedna, a njeni su vladari sve brojniji. Sunce se skriva od ljudi. Kome ?u sada govoriti? Srca su okrutna, svatko otima dobro svoga brata. Kome ?u sada govoriti? ?ovjek koji te ?ini gnjevnim svojim zlom, biva slavljen u cijelom svijetu, prikriveno je njegovo zloglasje. Kome ?u sada govoriti?“ (opis Starog Egipta)

  

Dobrosusjedska pomo?

PRVI DO VAS

Što se doga?a s osobama tre?e životne dobi koje trebaju pomo? u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a njihova djeca i unuci nisu pri ruci? Kome ?e se obratiti za pomo?? Sustav socijalne i zdravstvene skrbi nema dovoljno kapaciteta i ne može reagirati dovoljno brzo da bi svi potrebiti primili pomo?. Institucije ne mogu imati individualni pristup korisnicima njihovih usluga pa mnoge potrebe ostaju nezadovoljene.

  

Socijalna samoposluga

SIROMAŠTVO NIJE IZBOR

Potaknuti odli?nim rezultatima akcije »Mladi protiv gladi« u listopadu 2010., Franjeva?ki svjetovni red i Franjeva?ka mladež – Frama Primorsko-istarskog podru?nog bratstva, krajem travnja 2011. u Rijeci su otvorili prvu trajnu Socijalnu samoposlugu u Hrvatskoj za najsiromašnije gra?ane.

  

Projekt Pripovjeda?/ica pri?a za laku no? u Dje?joj bolnici «Kantrida»

TETE PRI?ALICE

Projekt Pripovjeda?/ica pri?a za laku no? u Dje?joj bolnici «Kantrida» provodi se od studenog 2009. godine, na Odjelu hematologije i onkologije. Ideja tog projekta temelji se na holisti?kom pristupu lije?enju koji podrazumijeva cjelovitost u korištenju medicinskih i nemedicinskih postupaka, a oni zajedno pridonose pozitivnom ishodu lije?enja.

  

Hrvatski Crveni križ

HUMANOST KAO SVRHA POSTOJANJA

Kada govorimo o humanosti, ne smijemo zaboraviti jednu od najstarijih humanitarnih organizacija, koja ?e dogodine slaviti 135 godina svog postojanja. Humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo, univerzalnost - na?ela su Hrvatskog Crvenog križa, a brojni volonteri diljem naše zemlje dobro znaju što to zna?i i koliko su ih puta primijenili u stvarnosti.

  

Darivanje krvi

HUMANOST BEZ PREMCA

Darivanje krvi je najhumaniji ?in. Iznimna dobrota, ljubav i altruizam ostvareni su kroz odluku da se pruži ruka, bez razmišljanja i interesa, jer najve?a je nagrada zadovoljstvo i sre?a zbog darovanog života.

  

Darivanje i presa?ivanje organa

GOVORITE LI DONORSKI

Presa?ivanje ili transplantacija organa danas je u nas i u svijetu prihva?en i uspješan na?in lije?enja bolesnika kod kojih je, iz bilo kojih razloga, došlo do nepovratnog zakazivanja funkcije pojedinog, za život potrebnog organa. U posljednjim desetlje?ima na taj se na?in mogu organi, ?ija je funkcija prestala, zamijeniti drugima, od drugog ?ovjeka - tzv. davatelja ili darivatelja (za oba vrijedi naziv "donor").

  

Darivanje organa

ODGOVORI NA ?ESTA PITANJA

  

Darivanje krvotvornih mati?nih stanica

SRŽ DOBROTE

Pojam mati?ne stanice vrlo je širok i opisuje vrlo nezrele stanice, koje imaju mogu?nost razvoja u razli?ite vrste stanica. Sadašnje zanimanje javnosti za mati?ne stanice dolazi od mogu?nosti njihove upotrebe u regenerativnoj medicini, koja se bavi obnavljanjem bolesnih tkiva ili organa njihovim uzgojem iz mati?nih stanica.

  

Rad s u?enicima s razvojnim teško?ama

IZAZOV ZA OBRAZOVNI SUSTAV

Rade?i kao profesorica u školi, ?esto sam imala priliku podu?avati u?enike koji imaju specifi?ne potrebe i razvojne poteško?e, u skladu s kojima sam morala prilagoditi svoj na?in rada te pronalaziti metode i pristupe pou?avanja kojima bih im olakšala svladavanje nastavnog gradiva i svakodnevno snalaženje u razli?itim situacijama u razredu.

  

U?enici s ošte?enjem vida i predmetna nastava

HRABRO U NASTAVAK ŠKOLOVANJA

Predmetna nastava, dakle u pravilu ona koju u?enici poha?aju od petog razreda osnovne škole pa sve do kraja školovanja, definira se kao proces u kojem gotovo svaki predmet podu?avaju razli?iti u?itelji ili profesori.

  

Povezanost indeksa tjelesne mase i nezadovoljstva izgledom

ISKRIVLJENA SLIKA

Slika ili predodžba tijela subjektivan je na?in na koji osoba doživljava svoj tjelesni izgled i tjelesna iskustva i važan je aspekt psihološkog i interpersonalnog razvoja u adolescenciji.

  

Smjernice za zdravu prehranu

DORU?AK – ZABORAVLJENI OBROK

Nedavno sam organizirao privatnu mini anketu: znance i prijatelje iz najbliže okoline te druge s kojima sam dolazio u dodir pitao sam da li svakog jutra imaju doru?ak, zajutrak i, ako ga imaju, što jedu. Rezultati su bili porazni. Osamdeset posto ispitanika odgovorilo je da ujutro ne jede ništa, deset posto ulije u sebe, na brzinu, šalicu ?aja ili crne kave (uz obaveznu cigaretu!), a svega deset posto sjedne mirno za stol i pojede doru?ak koji se sastoji od nekoliko prehrambenih artikala.

  

Propolis

IZNIMAN PRIRODNI PROIZVOD

Ljudi su svjesni ?injenice kako uravnotežena i raznovrsna prehrana, redovito bavljenje primjerenom tjelesnom aktivnoš?u te smanjenje stresa pridonose o?uvanju dobrog zdravlja. Nažalost, rijetko se to znanje primjenjuje u praksi, što se tijekom hladnijeg dijela godine negativno odražava na imunitet te pove?ava rizik za pojavu gripe i bolesti dišnog sustava.

  

LJEKOVITO POVR?E

SOJA

  

Uz 25. studenoga, Me?unarodni dan protiv nasilja nad ženama

STVORENI ZA LJUBAV, A PROVODE I TRPE NASILJE

Muškarci uvijek štite nevinost žene od nasilnika, ali nikad ne propuštaju priliku da joj je oni uzmu. Nepoznat autor