DOWNLOAD      .pdf 

          
SIJEÄŚANJ-VELJAÄŚA

          


 

 

 

 

 

SREDIŠTE SVEGA

  

Moždani udar

POPUT UDARA GROMA

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, moždani udar, kao najteža posljedica bolesti krvnih žila mozga, tre?i je uzrok smrti u Hrvatskoj, dok je u svijetu i u nas ve? dugi niz godina vode?i uzrok invalidnosti odraslih osoba.

  

Sindrom demencije

BOLEST ZABORAVLJANJA

Pod dementnim sindromom podrazumijevamo gubitak postoje?ih i ste?enih intelektualnih sposobnosti u neke osobe. Sindrom predstavlja postepenu depersonalizaciju osobnosti, sve do potpune odsutnosti poimanja sebe i okoline.

  

Migrena

KAD GLAVA PUCA

?ovjek pati od razli?itih glavobolja, naj?eš?e od tzv. primarnih glavobolja, koje ?ine oko 80% svih glavobolja, a ostalih 20% uzrokuju npr. upala sinusa, meningitis, povišen krvni tlak ili tlak u o?ima, loša korekcija vida, tumori mozga, traume glave, uzimanje nekih lijekova i sli?no.

  

Epilepsija

„SVETA“ BOLEST

Epilepsija je ?esta kroni?na neurološka bolest, a definira se kao iznenadni (paroksizmalni) kratkotrajni poreme?aj funkcije centralnog živ?anog sustava.

  

Parkinsonova bolest i parkinsonizam

BLISTAV UM ZAROBLJEN U VLASTITOME TIJELU

Parkinsonizam je klini?ki sindrom obilježen uko?enoš?u miši?a, usporenim kretnjama i tremorom. Navedeni simptomi povezani su sa smanjenom aktivnoš?u neurotransmitera dopamina u centralnom živ?anom sustavu.

  

Multipla skleroza

BOLEST S TISU?U LICA

Multipla skleroza (MS) kroni?na je upalna bolest središnjeg živ?anog sustava (SŽS), što zna?i da ošte?enja mogu zahvatiti veliki i mali mozak, moždano deblo i kralježni?ku moždinu.

  

Miastenija gravis

JAKA VOLJA, SLABI MIŠI?I

Miastenija gravis autoimuna je bolest koja se o?ituje zamaranjem i slaboš?u skeletnih miši?a. Uzrok joj je poreme?aj prijenosa podražaja sa živca na miši? u podru?ju neuromiši?ne spojnice.

  

Dijabeti?ka periferna neuropatija

ŠE?ER ŠKODI ŽIVCIMA

Periferni živci dio su vrlo složenog živ?anog sustava. Kao što se korijeni biljaka i stabala šire, puštaju svoje ogranke i prodiru u tlo, tako se i živci granaju, ra?vaju i šire, od debljih do manjih i tanjih ogranaka, prodiru?i u organe i tkiva.

  

Sindrom kroni?nog umora

NEKA NOVA BOLEST

Sindrom kroni?nog umora ili Chronic fatigue sindrom (CFS) relativno je nov entitet u medicinskoj terminologiji, koji se proteklih desetak godina upotrebljava za definiciju stanja kroni?nog umora koje isklju?uje psihi?ku ili organsku podlogu, odnosno razdoblje rekonvalescencije nakon preboljele teže bolesti ili nakon teškog fizi?kog rada.

  

Degenerativne bolesti kralježnice

OD GLAVE DO NOŽNIH PRSTIJU

Degenerativne promjene na kralježnici mogu se javiti u intervertebralnom disku (hrskavi?nom prstenu) i intervertebralnim zglobovima (malim zglobovima), kao i na mekom tkivu u podru?ju kralježnice. Tada govorimo o spondilozi ili spondilartrozi.

  

Ultrazvu?na dijagnostika krvnih žila vrata i mozga

APARAT KOJI SPAŠAVA ŽIVOT

Ultrazvu?na dijagnostika je moderna i široko rasprostranjena dijagnosti?ka procedura kojom se, na dokazano neškodljiv i potpuno bezbolan na?in, mogu vizualizirati organi i tkiva, u realnom vremenu – u trenutku pregleda, i time olakšati put do to?ne i precizne dijagnoze te, slijedom toga, adekvatne i pravovremene terapije.

  

Osjetilna iskustva - važnost kretanja i dodira

POKRET JE ŽIVOT

«Samo nekoliko dana nakon za?e?a, unutar si?ušnog oceana, akrobat po?inje svoj nastup. Po?evši s pokretima laganog ljuljanja, koji su reakcija na otpor unutarnjeg oceana, sitni primitivni pokreti skupljaju snagu sve do postupnog širenja spontanih pokreta i refleksnih reakcija... Ti si?ušni pokreti prvi su oblici vanjske ekspresije ?ovjekova iskustva sa svijetom - prvi jezik, instrument u formiranju milijuna veza unutar živ?anog sustava u razvoju embrija.» (S. G. Bythe, Uravnotežen razvoj)

  

Zdravstvena zaštita djece

JE LI BRIGA DOVOLJNA

Zdravstvena zaštita, odnosno o?uvanje i unapre?enje zdravlja jedno je od najvažnijih prava u tijeku odrastanja svakog djeteta.

  

Hitna medicinska služba

SVE ŠTO TREBATE ZNATI

Hitna medicinska služba može se nazvati na telefonski broj 194, na kome ?ete direktno dobiti medicinskog dispe?era. Pozivom na broj 112 dobit ?ete drugog operatera, dispe?era Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koji ?e vas onda spojiti s medicinskim dispe?erom ako imate medicinski problem.

  

Organizacija živ?anog sustava

NAJSLOŽENIJI SUSTAV NAŠEGA TIJELA

Živ?ani sustav upravlja svim stanicama našega tijela te stoga i svim funkcijama. Sukladno tome, slijedi i organizacija tog sustava. Dijeli se u središnji i periferni živ?ani sustav.