DOWNLOAD      .pdf 

          
OŽUJAK-TRAVANJ

          


 

 

 

 

 

POVIŠEN KRVNI TLAK

  

Svjetski dan zdravlja – 7. travnja 2013.

POVIŠEN KRVNI TLAK

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja, na dan osnutka Svjetske zdravstvene organizacije 1948. godine. Svake godine za Svjetski dan zdravlja odabire se tema koja predstavlja zdravstveni prioritet diljem svijeta. Takva je tema za 2013. godinu visoki krvni tlak.

  

Arterijska hipertenzija

MILIMETRI SU VAŽNI

Arterijska hipertenzija predstavlja sve ve?i javnozdravstveni problem i jedan je od naj?eš?ih razloga posjeta obiteljskom lije?niku. Gotovo 40% odraslog stanovništva boluje od arterijske hipertenzije, a razina krvnoga tlaka u suvremenim je smjernicama za lije?enje hipertenzije istaknuta kao najzna?ajniji ?imbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, koje predstavljaju vode?i uzrok pobola i smrtnosti u svijetu

  

Osnovno održavanje života za laike

PRVA MINUTA JE NAJVAŽNIJA

U Europi godišnje oko 400 000 ljudi doživi zastoj srca. U Primorsko-goranskoj županiji u 2012. godini bilo je ukupno 737 sr?anih zastoja koji su se dogodili izvan bolnice. Vrijeme od nastanka sr?anog zastoja do stizanja hitne medicinske pomo?i od iznimne je važnosti za preživljavanje bolesnika i za smanjenje posljedica sr?anog zastoja.

  

Aneurizme abdominalne aorte

SMRTONOSNO PROŠIRENJE

Aorta je najve?a arterija u ljudskom organizmu, ona polazi iz lijevog ventrikula (komore) srca, spušta se kroz grudni koš u trbuh te se otprilike u visini pupka, ra?va na dvije arterije. Tijekom svoga puta daje velik broj grana te distribuira oksigeniranu krv (bogatu kisikom) po cijelome tijelu. Aneurizma se definira kao ograni?eno proširenje krvne žile. Naj?eš?e je rije? o aneurizmama arterija.

  

Rehabilitacija bolesnika nakon infarkta srca

POVRATAK U ZDRAVLJE

Sr?ani infarkt (infarkt miokarda) je odumiranje (nekroza) sr?anih stanica prouzro?eno naglim smanjenjem ili potpunim prekidom arterijske opskrbe krvlju dijela sr?anog miši?a. Iako, uglavnom, zahva?a starije osobe, pogo?ene mogu biti i mlade osobe s, ?esto skrivenim, priro?enim anomalijama sr?anih (koronarnih) arterija.

  

Zdravstvena njega u ku?i bolesnika

NASLJEDNICI „DAME SA SVJETILJKOM“

"Jedinstvena je uloga medicinske sestre pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti, a koje bi obavljao sam kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje." Zdravstvenu njegu bolesnika provode medicinske sestre i medicinski tehni?ari u svim djelatnostima zdravstvenog sustava.

  

Pušenje

DA ŽIVOT NE ODE U DIM

Pušenje je na?in konzumacije ili uživanja duhana udisanjem dima zapaljenog duhanskog liš?a u obliku cigareta, cigara ili lule. Duhanski dim smjesa je tvari koje nastaju nepotpunim izgaranjem duhanskog liš?a na visokoj temperaturi.

  

Nagla sr?ana smrt sportaša

DRUGA STRANA SPORTA

Nagla sr?ana smrt nastaje za vrijeme sportskog napora ili unutar sat vremena od njegova završetka. Sre?om, takve su tragedije dosta rijetke, ali uvijek dramati?ne, s jakim odjekom u javnosti.

  

Sport i zdravlje

JA?A MIŠI?E I SNAGU VOLJE

Poznato je da tjelesna aktivnost blagotvorno utje?e na srce, liniju, ublažava agresivnost, ja?a karakter i samopouzdanje. Redovita tjelesna aktivnost preporu?uje se i zato što:

  

Zdravlje bez lijekova

NAŠE TIJELO TRAŽI KRETANJE

Naše je tijelo stvoreno za kretanje, jer bez kretanja ono propada, obolijeva i osu?eno je na umiranje. Stalno sjedenje ili ležanje šteti našem zdravlju.

  

Kako djeca vide debljinu

TUŽAN SAM JER SAM RUŽAN

Uzro?no – posljedi?na veza nepravilne prehrane i uhranjenosti, kao rizi?nog faktora za razvoj brojnih kroni?nih bolesti, jedna je od vode?ih javnozdravstvenih tema. Ona je i dalje drugi po u?estalosti uzrok smrti, koji je mogu?e uspješno prevenirati. Debljina je kod djece posebno opasna jer debelo dijete ?esto izrasta u ?ovjeka s ve?im rizikom za razvoj mnogih drugih bolesti, a jedna tre?ina preuhranjenih odraslih ljudi bila je takva i u dje?joj dobi.

  

Folat

OD MAJ?INE UTROBE DO DUBOKE STAROSTI

Folat, vitamin skupine B, zastupljen je u velikom broju namirnica, a posebice njime obiluje povr?e. Me?utim, nedostatak folata prisutan je kod 8-10% populacije razvijenih zemalja, što ne ?udi uzme li se u obzir ?injenica da velik broj ljudi konzumira nedovoljno povr?a i vo?a, a uz to je ?est unos visokoprera?ene hrane.

  

Prevencija uboda komaraca

IZLIJMO VODU DA NAS NE BODU!

Stiže prolje?e, a s njime i topliji dani. Mnogobrojne barice i lokvice, znane i neznane, postat ?e rasadnici komaraca, napasnika koji uznemiravaju zujanjem i ubodima. Usto, komarci mogu biti prenosioci zaraznih bolesti, ili mogu izazvati kožne alergijske reakcije kada ženka komarca prilikom uboda unese u ?ovjeka svoj sekret.

  

Prvi travnja-Svjetski dan šale i bezazlenih podvala

APRI-LI-LI!

"Moj na?in zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu." George Bernard Shaw

  

Mlijeko kao zdrava namirnica

MUŠKARCI GA NE TREBAJU?

Nekako se odavno uvriježilo mišljenje da je mlijeko uglavnom za djecu. Kao, zbog svojih brojnih hranjivih sastojaka, ono treba biti namijenjeno samo djeci, za njihov zdrav i uspješan razvoj.

  

Stres i zdravlje

OKRENITE PLO?U

Stres je svako narušavanje normalnog psihofizi?kog stanja, koje se pojavljuje kada je naše tijelo pod prevelikim ili iznenadnim pritiskom zahtjeva za funkcioniranjem izvan svoje uobi?ajene sposobnosti.

  

55. ro?endan Narodnoga zdravstvenog lista

U službi zdravlja od 1958.

Narodni zdravstveni list ove godine obilježava 55 godina neprekidnog izlaženja. Prvi je broj, naime, izašao iz tiska na Svjetski dan zdravlja, 7. travnja 1958. godine. Iako su se urednici i redakcijski savjeti mijenjali, cilj i svrha lista ostali su isti – promocija zdravlja i zdravstvena edukacija.