DOWNLOAD      .pdf 

          
SRPANJ-KOLOVOZ

          


 

 

 

 

 

uvod

DA LJETO BUDE ZDRAVO

Živimo u takozvanom umjerenom pojasu, pojasu u kojem su godišnja doba naj?eš?e jasno nazna?ena.

  

Svjetski tjedan dojenja 1. – 7. kolovoza 2013.

PODRŠKA DOJENJU: BLIZU MAJKAMA

Tema ovogodišnjeg Svjetskog tjedna dojenja „Podrška dojenju: blizu majkama“ stavlja naglasak na savjetovanje majki.

  

Zdravstvene tegobe u ljetnim mjesecima

HVALI SUNCE, DRŽ' SE HLADA!

Pored mnoštva blagodati, ljetni period donosi i karakteristi?ne zdravstvene probleme. S promjenom godišnjih doba, kao i naglijim promjenama vremena, ?ak 60% ljudi redovito osje?a zdravstvene tegobe. Osobito se to odnosi na valove velikih vru?ina, koje sa sobom donose ve?e zdravstvene komplikacije, pa, nažalost, i pove?anu smrtnost.

  

Savjeti za užitak u godišnjem odmoru

OPUSTI SE I UŽIVAJ!

Kako god proveli godišnji odmor - na moru, u planinama ili u mirno?i svoga doma, odmak od svakodnevice i neposredno iskustvo druk?ijega pomažu nam da objektivnije sagledamo svoje životne pozicije, svoje vrijednosti te život u cjelini.

  

Prehrana ljeti

OBILJE LJETNOGA STOLA

U ljetnim mjesecima mnogi požele, osim skidanja slojeva odje?e, skinuti i koji kilogram. Sunce sve ja?e sije, temperature su sve više i dobro je svoj na?in prehrane prilagoditi godišnjem dobu.

  

Kroni?ni bolesnici ljeti

POJA?AN OPREZ

Sunce je izvor života, o njegovoj energiji, svjetlosti i toplini ovisi cjelokupan život na Zemlji.

  

Utjecaj klimatskih ure?aja na zdravlje

O?I TREBAJU SUZE

Rije? klima ozna?ava meteorološke karakteristike mjesta pod Suncem na kojem tražimo sre?u. Toplina, vlažnost, sun?anost, vjetrovitost, kao i njihove suprotnosti, uz tlak zraka, ?ine glavne odrednice klimatskih i meteoroloških raznolikosti na koje se neki lakše, a neki teže prilago?avaju (meteoropati).

  

Zaštita od insekata

U PRIRODU S OPREZOM

Lijepo vrijeme neizbježno nas mami van – u prirodu, u šumu, na livade, rijeke, more. Me?utim, boravak u prirodi uvijek je vezan uz prisustvo ostalih stanovnika tih prostora!

  

Sindrom kroni?nog umora

OD TJELOVJEŽBE DO HIPNOZE

Sindrom kroni?nog umora bolest je koja se sve ?eš?e dijagnosticira i kod sasvim mladih ljudi. Poslije infektivnih bolesti, kada pro?e akutni period, neko vrijeme osje?aju se miši?na slabost, depresija, poreme?aj sna, lako umaranje, glavobolja, ali ti simptomi prolaze kroz nekoliko tjedana. Ako je osoba u tom stanju duže od pola godine, to je zabrinjavaju?e.

  

Probiotici

DOBRE BAKTERIJE U SLUŽBI ?OVJEKA

Otvorimo li hladnjak, odemo li u trgovinu, prolistamo li tisak, pogledamo li televizijski program, posjetimo li ljekarnu, vjerojatno ?emo nai?i na znane proizvode povezane s probioti?kim bakterijskim kulturama. Jedni se oboga?uju tim mikroorganizmima, drugima su oni neophodne karike u procesu proizvodnje, tre?i su farmaceutski proizvodi specifi?ne namjene itd.
Ukratko, probiotici su prisutni u našim životima bili mi toga svjesni ili ne.

  

Godišnji odmor i nove odluke

USPJEH NIJE LUTRIJA

«Nikad ne?ete promijeniti svoj život
ako ne promijenite nešto što ?inite svaki dan.
Tajna uspjeha po?iva u svakodnevici.»
John C. Maxwell

  

Psihologija zavo?enja

?AROLIJA LJUBAVI

U ovom užurbanom 21. stolje?u, kada su minute dragocjene kao kap vode u pustinji, rasipanje vremena smatra se izuzetnim luksuzom i zato imamo brzu hranu, pi?e s nogu, „seks na eks“, sve na gotovo, instant. Stru?njaci smatraju da u ljubavi ne treba štedjeti ni vrijeme, ni emocije, a jedan je od prvih koraka u za?etku muško-ženskih odnosa - zavo?enje.

  

KONTROLA LJUTNJE NA ZDRAV NA?IN

Brojite do deset

Prvo jedna novost: vjerovanje da je zdravo „dati si oduška“ više ne vrijedi. Ispitivanja su pokazala da provala gnjeva pove?ava taj gnjev i produžuje ljutnju, kao što mijeh raspiruje vatru. Ono što još više zabrinjava: iskaljivana ljutnja poja?ava zdravstvene rizike, od sr?anog oboljenja do mogu?e pojave raka.

  

Emocionalna pismenost

EMOCIJE SU REFLEKSI DUŠE

Poznato je da djeca naj?eš?e u?e kroz promatranje i modeliranje na?ina na koji se odrasla osoba nosi s emocionalno nabijenim situacijama. Dakle, izražavanje, razumijevanje i kontroliranje emocija u najve?oj mjeri ovise o na?inu na koji su djeca odgojena, kako se s njima komunicira i kako ona me?usobno komuniciraju.

  

Specifi?nosti tjelesnih aktivnosti ljeti

OD MORSKIH DUBINA DO VRHOVA PLANINA

Velik broj znanstvenih i stru?nih istraživanja u svijetu i u nas ukazuje na izrazito pozitivne u?inke primjerenih, umjerenih tjelovježbenih aktivnosti, uskla?enih s provjerenim zdravstvenim stanjem. Šetanjem i tr?anjem smanjuju se rizici od visokog krvnog tlaka, pove?ane razine kolesterola te u?estalost dijabetesa, sr?anožilnih i drugih bolesti. Rizici se smanjuju nešto više šetanjem nego tr?anjem.