DOWNLOAD      .pdf 

          
RUJAN - LISTOPAD

          


 

 

 

 

 

Uvod

ZDRAVO RADNO MJESTO – MEDICINA RADA

Zdravo radno mjesto ono je na kojem se ne događaju nesreće ni bolesti koje se mogu povezati s radnim procesom, čemu se posvećuje posebna specijalnost – medicina rada (sve se odnosilo na doba kad je pretežni broj radnih mjesta bio u sklopu industrijske proizvodnje

  

Suvremena medicina rada i sporta u zdravstvenom sustavu

ZDRAV RADNIK – ZDRAVA FIRMA

Uspostavljanje temelja suvremene medicine rada dogovoreno je još 2005. Godine, na svjetskom Simpoziju medicine rada u Moskvi, na čelu s predsjednikom Svjetske zdravstvene organizacije za medicinu rada gospodinom Kim Rokhom.

  

Zaštita na radu

ZDRAVO RADNO MJESTO

Svrha i cilj zaštite na radu, kao i propisa kojima se utvrđuju pravila ponašanja u tom području, jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša.

  

Primjena osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu

SIGURNOST RADNIKA

Poslodavac je, radi unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika, sprečavati ih ili smanjiti te dati izraditi ili posjedovati procjenu opasnosti i u tu svrhu osigurati sva potrebna sredstva.

  

Sindrom profesionalnog sagorijevanja - „Burnout syndrom“

DA NE POSTANEMO PEPEO

U današnje vrijeme sve smo više izloženi stresu i stalnim pritiscima koji dolaze iz različitih domena našega života - obveze u privatnom životu, obveze na poslu, financijska nesigurnost, politička previranja i ostali čimbenici koji posredno ili neposredno utječu na nas. Posao je neizostavan dio našega života i, s obzirom na to da na poslu provedemo značajan dio svoga životnog vijeka, kvaliteta života provedenog na poslu ima veliku važnost.

  

Mobbing

ZLOČIN NA RADNOM MJESTU

U današnje vrijeme vrlo se često susrećemo s pojavom mobbinga (zlostavljanja). Doima se kako su omalovažavanje, vrijeđanje, kritiziranje radnika, preopterećenost poslom, uskraćivanje slobodnih dana ili godišnjih odmora postali svakodnevica većeg broja zaposlenika koji u teškim ekonomskim uvjetima nemaju mogućnost izbora.

  

Važnost sistematskih preventivnih pregleda sportaša

TIMSKA IGRA

Svrha rada liječnika sportske medicine može se ukratko opisati kao briga za zdravlje sportaša. Danas u RH tu ulogu službeno ima specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta, odnosno liječnik sa završenim poslijediplomskim studijem iz sportske medicine.

  

Stres učenika u školama

OSLOBODITI SE OKOVA

Škola je radno mjesto učitelja, učionica učenika, a proces učenja prvo je iskustvo djeteta o organiziranom i planiranom radu, početak formiranja radnih navika, ali i socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina u odnosu na grupu i vršnjake, odnosno nadređene (učitelje).

  

Djeca i društvene mreže

JESI LI NA FEJSU?

Društvene mreže već su odavno postale dio naše svakodnevice. Društvene mreže i društveno umrežavanje nisu novi koncepti, odnosno društveni fenomeni. Međutim, u današnje vrijeme pojavljuju se u novom obliku.

  

Strah od odvajanja kod djece u ranoj životnoj dobi

SUOČAVANJE SA ŽIVOTOM

Odvajanje od osobe koju volimo uvijek je bolno. Za malu djecu posebno je bolno kada se moraju odvojiti od roditelja. Ali istovremeno, odvajanje je neophodno za osamostaljivanje i razvoj osobnosti djeteta. Ono je neizostavni i sastavni dio normalnog procesa odrastanja svakog djeteta.

  

Rehabilitacijski postupci kao dio IOOP-a

MALE RUKE BRZO UČE

Neobična kratica u nadnaslovu zamjenjuje vrlo dugačak naziv nečega što je pravo sve djece s teškoćama u razvoju u inkluziji, a obveza njihovih učitelja. Riječ je o individualiziranom odgojno-obrazovnom programu koji se unatrag nekoliko godina piše i primjenjuje na sve učenike s teškoćama u razvoju, bez obzira na vrstu i stupanj oštećenja.

  

Televizija i mozak

HIPNOTIČKA MOĆ EKRANA

U najranijim godinama života mozak se najbrže razvija, a slijede ga u razvoju svi organi i njihove funkcije. U tom razdoblju života, na odraslima je važan zadatak pružati djetetu što bolje i više primjera, različitih iskustava, koristeći pritom emocionalni, spoznajni i usmjeravajući dijalog, jer dijete doživljava, upija i oponaša sve što se u njegovoj neposrednoj sredini događa.

  

Religija i zdravlje

VJERA LIJEČI

Religija i medicina povezane su na način koji nije moguće sasvm objasniti. Tu povezanost liječnici vide s vremena na vrijeme. Nije u pitanju samo organizirana religija koja nekim pacijentima daje snagu. Svatko ima duhovnost koja životu daje smisao.

  

Povrće za zdravlje *** Povrće za zdravlje *** Povrće za zdravlje

KORABICA (Brassica oleracea var. Gongylodes)

Korabica potječe iz primorskih krajeva sjevernog dijela Europe. Pretpostavlja se da je nastala iz stočnoga kupusa koji ima zadebljalu stabljiku.

  

Hrvatski jezik u medicinskome nazivlju

BOGATSTVO NARODA

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ostalo je otvoreno pitanje očuvanja hrvatskoga nacionalnog identiteta. Upravo je strah od gubitka nacionalnoga identiteta, a pogotovo hrvatskoga jezika, jedan od većih uzroka euroskepticizma, još uvijek prisutnog u našemu narodu.

  

Profesionalne bolesti

KADA RAD NIJE ZDRAV

Profesionalne bolesti imaju veliko zdravstveno i ekonomsko značenje. Pogađaju radno aktivno, dakle najproduktivnije stanovništvo, mogu znatno narušiti zdravlje radnika, uzrokovati invaliditet, privremenu ili trajnu nesposobnost za rad, pa i smrt. Ako dođe do oporavka, ali ostane nesposobnost za rad za koji je školovan, to ugrožava ne samo zdravlje, već i egzistenciju radnika.