O zdravlju ukratko
 
MJESEC RUŽIČASTE VRPCE
 
Mjesec listopad posvećen je borbi protiv raka dojke. Ta opaka bolest najčešći je oblik raka kod žena i vodeći uzrok smrti od malignoma u ženskoj populaciji.
 
 
Rak dojke nije samo jedna bolest, već predstavlja grupu bolesti. Rano otkrivanje i liječenje pružaju najbolje šanse za izlječenje od raka dojke.

Kad je rak ograničen na dojku, stopa 5-godišnjeg preživljavanja je preko 95%. Listopad koristimo da posebno upozorimo na opasnost od raka dojke, ali i da podsjetimo na metode prevencije koje mogu spasiti život. Brigom o zdravlju dojki svaka žena može učiniti puno za svoje zdravlje.

Prevencija raka dojke
1. Žene bez pojave raka dojke u bližoj rodbini
• u dobi od 20 do 30 godina
- samopregled dojki jedanput mjesečno,
- klinički (kod kirurga ili ginekologa) i ultrazvučni (UZV) pregled svakih 1-2 godine,
• u dobi od 40 do 49 godina
- samopregled dojki jedanput mjesečno,
- klinički i UZV pregled jedanput godišnje,
- bazična mamografija (sljedeće mamografije svake dvije godine),
• u dobi iznad 50 godina
- samopregled jedanput mjesečno,
- klinički i mamografski pregled jedanput godišnje,
2. Žene s pojavom raka dojke u bližoj rodbini
- samopregled jedanput mjesečno,
- klinički i UZV pregled jedanput godišnje nakon dvadesete godine života,
- prva mamografija s 35 godina, a potom svakih 1-2 godine;
3. Žene s liječenim rakom dojke
- samopregled jedanput mjesečno,
- klinički i UZV pregled dva puta godišnje,
- mamografija jedanput godišnje.

Svaka žena treba znati čimbenike rizika te potrebu javljanja liječniku kad se nađe kvržica ili bilo koja druga promjena na grudima. Od liječnika treba zatražiti točnu uputu kako se pravilno obavlja samopregled dojki.

 
 
Iz uredništva