Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije
 
SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
 
Jedan od prioriteta koji su u fokus – grupama definirali naši sugrađani i stručnjaci bila je i skrb o starijim osobama. S obzirom na to da je prosječna dob stanovnika Primorsko-goranske županije 42 godine, a predviđa se da će se u cijeloj Europi do 2050. godine broj stanovnika starijih od 65 godina udvostručiti, taj prioritet posebno je važan za poboljšanje kvalitete života naših ljudi.
 
 
Postoji više problema zbog kojih je važno poraditi na skrbi o starijim osobama. Bolesnici stariji od 65 godina često pate od više bolesti, za koje koriste više lijekova nego što je potrebno (polifarmacija). Za te pacijente trenutno nemamo integrirani pristup liječenju, kontroli bolesti i edukaciji bolesnika.
Drugi je problem to što timovi obiteljske medicine trenutno nemaju jedinstven zajednički pristup jednom izvoru informacija o bolesniku, niti ga mogu podijeliti s kolegama specijalistima. Dijeljenje podataka u realnom vremenu između primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite postoji samo putem e-uputnice i e-nalaza, i to djelomično. Podaci i kliničke informacije i dalje nastaju papirnato te se unose ad hoc. Slijedom puta informatizacije hrvatskoga zdravstva, postoji potreba za daljnjim integriranjem zdravstvene zaštite pacijenata.


S druge strane, bolesnici nemaju mogućnosti kontrole bolesti samostalno ili uz pomoć njegovatelja, već za svu dijagnostiku moraju ići na pregled (spirometrija, EKG i slično). Edukacija bolesnika i njegovatelja nije integrirana niti sustavno organizirana na način koji je najpogodniji bolesniku.

Ruke koje pomažu
Jedan od projekata koji su već u provedbi jest edukacija gerontodomaćica, osoba koje pomažu nemoćnim i starijim osobama na više načina: održavaju osobnu higijenu korisnika, pripremaju i serviraju hranu, čiste stambeni prostor, pomažu pri kretanju, nabavljaju kućne potrepštine i lijekove i brinu se da ih korisnik uzima. Edukacija je 2010. godine u Gradu Rijeci započela provedbom projekta "Helping hand – Ruka pomoći”.

Uključene su nezaposlene žene koje su na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje duže od godine dana, a u godinu dana prvu fazu edukacije završilo je 20 gerontodomaćica s područja Primorsko-goranske županije. Uloga gerontodomaćica od iznimne je važnosti za našu županiju, ne samo zbog starosti stanovništva, već i zbog teritorijalne rascjepkanosti zbog koje pojedini stanovnici ne mogu dobiti adekvatnu zdravstvenu skrb.
Prema smjernicama Župana i Socijalnom planu Primorsko-goranske županije posebna pozornost poklanja se uvođenju novih socijalnih usluga i širenju vaninstitucijske skrbi za starije osobe na području naše županije.

Integracija zdravstva i socijale
Plan Tima za zdravlje u razdoblju do 2017. godine koncentrirat će se na integraciju zdravstvene i socijalne skrbi. To će se učiniti kroz razvoj informatičkog rješenja koje je prilagođeno za korištenje starijim osobama. U prvoj fazi radit će se na utvrđivanju potreba starijih stanovnika, vezano uz sprečavanje slabosti, padova, multimorbiditeta i polifarmacije. Zatim će se razviti informatičko rješenje za integraciju zdravstvene i socijalne skrbi, koje će koristiti stariji ljudi kako bi, između ostalog, pravilno uzimali lijekove. Probni period odvijat će se godinu dana počevši od veljače 2015. godine.

Nakon probnoga perioda istražit će se zadovoljstvo korisnika, od osoba starije životne dobi do njihovih njegovatelja i liječnika, a uspješnost rješenja procjenjivat će se i prema broju posjeta obiteljskom liječniku prije i poslije implementacije rješenja.

Ciljevi prioriteta:
Radi poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, kreirana su tri glavna operativna cilja s većim brojem aktivnosti. Operativni su ciljevi:
1. poboljšanje kvalitete životnih uvjeta u Domu Kantrida kroz kreiranje obiteljskog okruženja i veću razinu privatnosti i autonomije,
2. razvoj novih smještajnih kapaciteta na području Primorsko-goranske županije za starije osobe kojima su potrebne usluge smještaja,
3. odgoda institucionalnog smještaja, uz širenje usluga u zajednici i u kući korisnika.

 
 

Mr.sc. Iva Josipović, dipl.soc.radnica