Program „Zdrava županija“
 
MIJENJAMO SVIJEST LJUDI
 
Program “Zdrava županija” u Primorsko-goranskoj županiji dio je Hrvatske mreže zdravih gradova, udruženja hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja.
 
 
Mrežu čine gradovi, općine i županije koji su u svojim političkim tijelima donijeli odluku o pokretanju projekta "Zdravi grad” ili “Zdrava županija” i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Na europskoj razini u taj je projekt uključeno 1200 gradova iz tridesetak europskih zemalja.
U Primorsko-goranskoj županiji projekt je počeo još 1990. godine, kada je tadašnja Općina Rijeka donijela odluku o pristupanju mreži zdravih gradova. Kako je ubrzo počeo rat, programi su se bavili zbrinjavanjem ranjenika, prihvatom humanitarne pomoći i pružanjem psihološke pomoći.

Edukacija za upravljanje
Godine 2000. počele su aktivnosti na proširivanju programa zdravih gradova na zdrave županije. Godine 2002. Primorsko-goranska županija među prvima se pridružila Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Prva aktivnost bio je odlazak stručnjaka - politike, struke, nevladinog sektora - iz svih krajeva Primorsko-goranske županije na edukaciju koju su organizirali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Škola narodnoga zdravlja “Andrija Štampar” i Center for Disease Control iz Sjedinjenih Američkih Država. Cilj edukacije bilo je unapređenje sposobnosti djelatnika u upravljanju lokalnim resursima. Polaznici su stekli sposobnost razumijevanja organizacije rada i rada s timovima. Time su naučili kako osmisliti kvalitetne usluge koje rješavaju određene potrebe.

U prvoj edukaciji napravljena je slika zdravlja, koja je pokazala zdravstveno stanje stanovnika. Saznalo se kako se građani osjećaju i koje je njihovo mišljenje o tome što bi trebali biti zdravstveni prioriteti, što je važno jer se prije zdravstveno stanje procjenjivalo samo prema statističkim podacima. Zatim je napravljen strateški okvir za zdravlje, iz kojeg je odabrano pet prioriteta koji su ugrađeni u Plan za zdravlje i socijalno blagostanje u periodu od 2007. do 2012. godine.

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Naša županija prva je u Hrvatskoj potpisala Sporazum o izvršavanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje. Partnerski sporazum potpisan je sa svih 36 gradova i općina te sa 17 ključnih institucija i nevladinih udruga. Time je osigurano da će se sve planirane aktivnosti realizirati.
Što se tiče realiziranih planova, programi prevencije raka maternice i raka debeloga crijeva upravo su u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuti kao pilot-projekti, a kasnije su preuzeti kao projekti na nacionalnoj razini.

Jedan od uspješnih projekata bila je i primjena metodologije Total Quality Managementa (TQM) na građane koji pate od psihičkih poteškoća. Naime, nakon otpusta iz psihijatrijske ustanove u kojoj su bili smješteni, nije postojao razrađen sustav skrbi. To nije problem specifičan samo za Hrvatsku, već je vrlo čest u svim zemljama svijeta. Sada postoji sustav u kojem otpuštenu psihički oboljelu osobu u roku od 24 sata posjećuje patronažna sestra koja uspostavlja skrb o toj osobi.

Novi prioriteti
Krajem 2013. godine održano je devet fokus - grupa, kojima je Tim za zdravlje namjeravao otkriti koje su zdravstvene i socijalne potrebe građana Primorsko-goranske županije. Svaka od fokus - grupa pokrivala je određeni dio Županije - Cres i Lošinj, crikveničko područje, Delnice, Opatiju, riječki prsten, grad Rijeku, Krk i Rab. U svakoj grupi sudjelovali su predstavnici struke (zdravstvo i socijala), politike i nevladinih udruga. Cilj takve strukture bio je dobiti različitu perspektivu gledanja na probleme koji su prisutni u svakom od odabranih područja.

Na kraju je organizirana konsenzus - konferencija, na kojoj su ponovno okupljeni sudionici iz svih područja, kako bi na temelju prikupljenih podataka definirali područja iz zdravstvene i socijalne skrbi koja će postati prioriteti u razdoblju od 2014. do 2017. godine.

Odabrani su sljedeći prioriteti:
1. Prevencija bolesti srca i krvožilja
2. Unaprjeđenje mentalnoga zdravlja kroz životnu dob
3. Skrb za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi - udomiteljstvo
4. Zdravstvena pismenost
5. Mladi - socijalna i ekonomska uključenost
6. Skrb o osobama starije životne dobi
7. Organizirano stanovanje osoba s mentalnim teškoćama
8. Rana dijagnostika i detekcija neurorizične djece i djece sa smetnjama u razvoju

Početkom 2014. godine odabrani su voditelji svakog od prioriteta, a oni su osnovali ekspertni tim koji će im pomoći u provedbi prioriteta. Svaki tim održao je više sastanaka u kojima su definirali načine na koje će pristupiti ostvarivanju svoga cilja, a po odobrenju od strane Županijske skupštine počet će s radom.
Projekt “Zdrava županija” kao glavni cilj postavio je promjenu svijesti ljudi, da ih osvješćuje da su odgovorni za svoje zdravlje te da mogu pridonijeti zdravlju i blagostanju drugih. U raznim projektima koji se provode, “Zdrava županija” okuplja stručnjake koji svoje vrijeme i stručnost daju nesebično, volonterski, a taj entuzijazam osigurava da će se na socijalnim i zdravstvenim problemima naše županije raditi temeljito i odgovorno.

 
 
Mr.sc. Iva Josipović, dipl.soc.radnica