Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije
 
UDOMITELJSTVO
 
Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ prva je ustanova socijalne skrbi u Hrvatskoj koja je u svoju djelatnost formalno uvela podršku udomiteljskim obiteljima.
 
 
Sklopila je sporazume o suradnji s centrima za socijalnu skrb s područja Primorsko-goranske županije prema kojima radi osnovno osposobljavanje udomitelja, dodatne edukacije, superviziju i savjetovanje udomiteljskih obitelji i udomljene djece. Usluge se pružaju u prostorijama Centra za socijalnu skrb Rijeka – Obiteljski centar u Ulici Franje Čandeka 23b.
Primorsko - goranska županija jedna je od regija s najmanjim brojem udomiteljskih obitelji u Hrvatskoj. Krajem 2013. godine bilo je 27 tradicionalnih udomiteljskih obitelji s važećom dozvolom, u kojima je smješteno 26-ero djece bez adekvatne roditeljske skrbi.

Od početka 2014. godine Centar za pružanje usluga u zajednici održao je edukaciju za 15 novih udomiteljskih obitelji s područja Županije. Taj veliki broj novih potencijalnih udomiteljskih obitelji rezultat je intenzivnog rada na promidžbi kvalitetnog udomiteljstva kao najboljeg oblika skrbi za djecu, u kojem su sudjelovali Centar „Izvor“, Udruga udomitelja Primorsko-goranske županije DAMDOM i Centar za socijalnu skrb Rijeka, ali i promjena u socijalnoj politici koje nalažu transformaciju domova socijalne skrbi na način da se smanji broj djece na smještaju, a poveća broj usluga koje bi smanjile vjerojatnost izdvajanja djece iz bioloških obitelji, npr. poludnevni boravak i savjetodavni rad s roditeljima. U kratkim crtama rečeno, socijalne usluge trebale bi se prilagoditi potrebama svake obitelji i u što većoj mjeri pružati u njihovom domu.

Pozitivna promjena za dijete i udomitelja
Stručni radnici u domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi svjesni su da život u instituciji veoma rijetko može stvoriti kontekst u kojem bi djeci bilo omogućeno doživjeti pozitivne promjene. Kod djece koja imaju problema u ponašanju najčešće dolazi do pogoršanja tih problema, a onima koji imaju problema u razvoju privrženosti otežano je, zbog organizacije rada ustanove, iskusiti stvaranje bliskih odnosa s drugim osobama. Naša iskustva pokazuju da su djeca s izraženim problemima u ponašanju, koja bi unutar sustava vjerojatno nastavila tretman u domovima za odgoj djece i mladih, nakon smještaja u kvalitetne udomiteljske obitelji doživjela promjene koje su pridonijele njihovom samopouzdanju i osjećaju sigurnosti.

Prema Zakonu o udomiteljstvu, osoba koja se želi baviti udomiteljstvom treba:
- biti hrvatski državljanin,
- biti punoljetna,
- imati prebivalište u Republici Hrvatskoj,
- imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost,
- imati završeno osnovnoškolsko obrazovanje,
- imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo,
- imati propisane stambene i materijalne uvjete.

Različiti su motivi zbog kojih se udomitelji odluče početi baviti udomiteljstvom, ali zajedničko im je iskustvo da je dolazak udomljenog djeteta donio velike pozitivne promjene u funkcioniranju obitelji u cijelosti. Nužan preduvjet za razvijanje odnosa s udomljenim djetetom jest bezuvjetna zainteresiranost za njegova razmišljanja i osjećaje, ali i prihvaćanje različitosti njegovih iskustava u odnosu na iskustva udomitelja.

U ovome trenutku, na području Primorsko-goranske županije 60-ak djece razne dobi smješteno je u domove za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Ako smatrate da resursi vaše obitelji uključuju bezuvjetnu zainteresiranost za njihove živote i poštivanje različitosti za iskustva koja imaju, obratite se nadležnom Centru za socijalnu skrb, Udruzi udomitelja Primorsko-goranske županije DAMDOM ili Centru za pružanje usluga u zajednici „Izvor“, kako bi se detaljnije informirali o udomiteljstvu.

 
 
Hana Rižovski Delogu
Nikica Sečen